Ay-uutiset maailmalta

| Etusivu | Arkisto | Työsuojelu | Ay-linkit | Julkaisija |

valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

Trade Union News from Finland
Nepalissa 1,6 miljoonaa lasta tekee ansiotöitä

SASK (28.02.2012 - Juhani Artto) Nepalilaiset ovat onnistuneet 2000-luvulla lopettamaan harvainvaltaisen monarkian sekä verisen sisällissodan, mutta työelämän valtavien ongelmien ratkaiseminen on tuskin päässyt edes alkuun. Se ilmenee Ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUCin äskettäin julkaisemasta raportista*.

Yli viidennes 5-17-vuotiaista lapsista eli noin 1,6 miljoonaa lasta osallistuu työelämään. Useimpien lapsityöläisten koulunkäynti on vaarassa jäädä lyhyeksi. Se ylläpitää laajaa lukutaidottomuutta, joka luo heikot edellytykset työelämän kehittämiselle. Vuoden 2008 työvoimatutkimuksen mukaan naisista ainoastaan 43 prosenttia ja miehistä 71 prosenttia on lukutaitoisia. Alimpaan kastiin kuuluvista naisista lukutaitoisia on 3 prosenttia, miehistä 15 prosenttia.

Torpparilaitosta muistuttava sortojärjestelmä on yhä tavallinen maaseudulla ja lukuisat velalliset ovat pakkotyöläisen asemassa. Yli 20 000 orjaa on kyetty vapauttamaan viime vuosina, mutta tuhannet työskentelevät edelleen orjuutta muistuttavissa olosuhteissa.

Työtä tekevästä väestöstä vain kymmenesosa toimii talouden virallisella sektorilla. Kollektiiviset työehtosopimukset ovat harvinaisia, sillä työmarkkinoilla olevista vain joka sadannen vähimmäistyöehdoista on sovittu kollektiivisilla työehtosopimuksilla.

Lakko-oikeutta on rajoitettu monin tavoin. Turvallisuuskoneiston ja "olennaisten palvelujen" työntekijöillä ei ole lakko-oikeutta. "Olennaisiin palveluihin" luetaan muun muassa majoitus- ja pankkitoiminta, vaikka nämä alat eivät sisälly Kansainvälisen työjärjestön ILOn "olennaisten palvelujen" määritelmään.

Laillisen lakon aloittamiseen vaaditaan 30 vuorokauden ennakkoilmoitus sekä 60 prosentin kannatus lakon piirissä olevien työpaikkojen työntekijöiden keskuudessa.

Syrjityille kiintiö

Nepalin päättäjät hyväksyivät hiljattain ohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa syrjittyjen ryhmien mahdollisuuksia kilpailla julkisen sektorin työpaikoista. Päätöksen mukaan heidän osuutensa julkisen sektorin työpaikoista nostetaan vähitellen 45 prosenttiin.

Työmarkkinoilla syrjittyihin ryhmiin kuuluvat naiset sekä useat vähemmistöt kuten alimman kastin muodostavat daliitit ja alkuperäiskansat. Uusi linjaus ei paranna vammaisten eikä seksuaalisten vähemmistöjen asemaa.

Suuri määrä nepalilaisia työskentelee Intiassa, muualla Aasiassa ja öljyllä rikastuneissa arabimaissa. Nepalilaiset työskentelevät usein vailla järjestäytymisoikeutta ja täysin riippuvaisina työantajiensa tahdosta.

ITUCilla on Nepalissa kaksi jäsenjärjestöä Gefont ja NTUC-I. Ne ovat ilmoittaneet jäsenmääräkseen yhteensä 680 000 henkilöä. Maolaisliikkeen hallitsema ay-organisaatio (ANFTU) hajottaa ay-liikettä ja on syyllistynyt väkivaltaan tavoitteidensa saavuttamiseksi, ITUCin raportissa arvostellaan.

Nepal on Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanuusmaa.

*Internationally recognised core labour standards in Nepal, ITUC 27.01.2012
 

 


 

  

lyhyet

LYHYESTI

Saksan ammatillinen keskusjärjestö DGB kampanjoi parlamenttivaalien edellä 8,50 euron vähimmäistuntipalkan puolesta. - DGB 26.08.2013 (saksaksi)

Egyptin itsenäinen ay-liike jatkaa sotilaiden vallankaappauksen jälkeen kamppailua lakko-oikeuden ja vähimmäispalkan kaksinkertaistamisen puolesta. - Merip 23.08.2013 (englanniksi)

Brasilian valtio vaatii Samsungilta 80 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia kännykkätehtaansa epäinhimillisistä työehdoista. - Arbetet 16.08.2013 (ruotsiksi)

Turkissa 12 000 teva-työläistä on aloittanut lakon palkkavaatimuksensa tueksi. - IndustriALL 15.08.2013 (englanniksi)

Ruotsissa moni Itä-Euroopasta tullut marjanpoimija on jälleen pahoissa vaikeuksissa. - SVD 11.08.2013 (ruotsiksi)

Kiinassa Applen tuotteita valmistetaan yhä rikkoen vakavasti maan työlakeja. - CLW 29.07.2013 (englanniksi)

Bangladeshissä esitys työsuhdelain uudistamiseksi ei takaa järjestäytymisoikeutta kaikille palkansaajille. - ITUC 20.07.2013 (englanniksi)

Egyptin itsenäisen ay-liikkeen johtaja Abu Eita on valittu maan uuden hallituksen työministeriksi. - ITUC 17.07.2013 (englanniksi)

Yhdysvaltojen vaatekaupan suuret ketjut Walmart ja GAP toimivat heikosti Bangladeshin tehtaiden turvallisuuden hyväksi. - IndustriALL 10.07.2013 (englanniksi)

Egyptin itsenäinen ay-liike on jakautunut suhtautumisessaan asevoimien vallankaappaukseen. - Mena 10.07.2013 (englanniksi)

Brasiliassa ay-järjestöt tukevat sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaativia mielenosoittajia ja arvostelevat poliisia väkivaltaisista otteista. - IndustriALL 26.06.2013 (englanniksi)

Tanskassa kuusi suurta vähittäiskauppaketjua on liittynyt Bangladeshin tehdasrakennusten turvallisuussopimukseen. - IndustriALL 25.06.2013 (englanniksi)

Saksassa palkansaajien vähemmistö uskoo kykenevänsä työskentelemään eläkeikään asti ilman työolojen parannuksia. - DGB 24.06.2013 (saksaksi)

Ruotsissa lakkoon menneet kuljetustyöläiset vaativat muiden alojen uusien sopimusten mukaisia palkankorotuksia. - Kommunal 19.06.2013 (ruotsiksi)

Kansainvälinen työjärjestö ILO on luopunut pakkotyöstä johtuneesta Burma-boikotista. - ILO 18.06.2013 (englanniksi)

Ruotsissa yli puoli vuotta työttömänä olleiden määrä nousi toukokuussa 230 000:een. - Arbetet 14.06.2013 (ruotsiksi)

Bangladeshin johdon suunnittelema lakiuudistus ei takaa työntekijöille järjestäytymisoiokeutta. - IndustriALL 13.06.2013 (englanniksi)

Ruotsissa kollektiivisten työehtosopimusten ulkopuolella olevien palkansaajien osuus kasvanut. - Arbetet 07.06.2013 (ruotsiksi)

Intiassa 75 000 vartijaa on järjestäytynyt ruotsalaisen ammattiliiton Transportin tukeman hankkeen työn tuloksena. - Arbetet 04.06.2013 (ruotsiksi)

Kansainvälinen työjärjestö ILO ennustaa työttömien määrän nousevan kahdessa vuodessa 208 miljoonaan tämänhetkisestä 202 miljoonasta. - ILO 03.06.2013 (englanniksi)

Britanniassa ammattiliittojen jäsenmäärä kääntyi 2012 nousuun yhdeksän vuoden alamäen jälkeen. - The Telegraph 29.05.2013 (englanniksi)

Qatarin on alettava kohdella asiallisesti ulkomaista työvoimaansa, Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC vaatii. - ITUC 24.05.2013 (englanniksi)

Ruotsissa ammatillinen keskusjärjestö LO on ryhtynyt valmistelemaan täystyöllisyyttä tavoittelevaa strategiaa. - Arbetet 21.05.2013 (ruotsiksi)

Vietnamissa eräät ulkomaiset yritykset koettavat erottaa raskaana olevat työntekijänsä. - TND 19.05.2013 (englanniksi)

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden päänavaussopimus nostaa palkkoja 5,6 prosenttia 20 kuukaudessa. - IG Metall 15.05.2013 (saksaksi)

Bangladeshissä kolmikantaelin valmistelee vaatetyöläisten minimipalkan nostoa. - AP/CBC 12.05.2013 (englanniksi)

Sopimusvalmistaja Foxconn on pettänyt lupauksensa Kiinan yksiköittensä ay-järjestöjen demokratisoimisesta. -