Ay-uutiset maailmalta

| Etusivu | Arkisto | Työsuojelu | Ay-linkit | Julkaisija |

valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

AYUM2
Vaihtoehto kannattavan tehtaan sulkemiselle

Ahjo (19.12.2013 - Juhani Artto) Ranskassa valmistellaan lakia, jonka tarkoituksena on tukea kannattavien tuotantolaitosten toiminnan jatkumista ja ehkäistä niiden tuotannon lopettamispäätöksiä. Kansalliskokouksessa vasemmiston ja vihreiden muodostama selvä enemmistö hyväksyi lakiesityksen lokakuussa, ja senaatti käsittelee sitä joulukuussa. Lainuudistuksen taustalla on sosialistipoliitikko François Hollanden lupaus, jonka hän antoi ennen valintaansa Ranskan presidentiksi. Hän esitti lupauksen teräsjätti ArcelorMittalin Florangen tuotantolaitoksen työntekijöille heidän kamppaillessaan näkyvästi masuuniyksikön toiminnan jatkumisen puolesta.

Ay-liike arvostelee työsuojelurahojen supistusta

Ahjo (19.12.2013 - Juhani Artto) Ruotsissa vuodesta 2006 vallassa ollut porvaripuolueiden hallitus on supistanut työsuojelun määrärahoja ankarasti. Työsuojeluhallituksen määrärahoista on nipistetty kymmenesosa. Sen seurauksena tarkastajien määrää on pienennetty 389:sta 252:een, ja tarkastusten ja työpaikkakäyntien määrää on vähennetty yli 20 prosenttia. Ay-liike pitää työsuojeluhallituksen voimavarojen vähennystä tyystin vääränä politiikkana. Sitä osoittaa muun muassa sairauslomaa vaatineiden työtapaturmien huomattava lisääntyminen viime vuosina. Säästöjen puolustajat korostavat, että työsuojelutyötä on tehostettu keskittämällä ennaltaehkäisevä työ pahimpien riskien torjuntaan. Ammattiliitto IF Metall on todennut, että työsuojeluhallitus on muuttunut valvovasta viranomaisesta tietoa jakavaksi organisaatioksi.

Kahden kerroksen väkeä samalla tuotantolinjalla

Ahjo (19.12.2013 - Juhani Artto) Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden henkilöstö jakaantuu vakavalla tavalla kahden kerrokseen väkeen. Samalla tuotantolinjalla ja samantapaisissa tehtävissä vakituisesti palkatut ansaitsevat huomattavasti enemmän kuin vuokratut ja ulkopuolisten palveluyritysten lähettämät työntekijät. Se ilmenee hätkähdyttävällä tavalla ammattiliitto IG Metallin tuoreesta yhteenvedosta. Ongelma on laajentunut mittavaksi, koska kehityssuuntana on pitkään ollut vakituiseen henkilöstöön kuulumattomien osuuden kasvu. IG Metallin mukaan tällä hetkellä lähes kolmasosa metalli- ja elektroniikkateollisuuden henkilöstöstä kuuluu ”kakkoskerroksen” väkeen. Yhteenvedossa lasketaan, että teollisuuden 46 suurinta palveluyritystä työllistää 340 000 henkilöä ja teki viime tilikaudella 16,5 miljardin euron liikevaihdon.

Toivon pilkettä Bangladeshissä

Intiim (18.12.2013 - Juhani Artto) Synkkien uutisten sijaan Bangladeshin vaateteollisuudesta kuuluu nyt hyviä uutisia. Vähimmäispalkkoja korotetaan 77 prosenttia ja ompelimoiden palo- ja rakennusturvallisuutta koskevaa historiallista sopimusta on alettu viedä käytäntöön. Taustalla vaikuttavat huhtikuussa yli 1 100 työntekijän hengen vaatinut tehdasrakennuksen sortuminen sekä sitä ennen satoja kuolonuhreja aiheuttaneet tehdaspalot. Ne ovat nostattaneet painetta Bangladeshissä ja ympäri maailmaa Bangladeshin vaateteollisuuden inhimillistämiseksi. Teollisuuden maailmanlaajuinen ay-federaatio IndustriALL Global Union on tehnyt sen hyväksi työtä tehokkaasti.

Kemian tuotantoa Ruotsista Venäjälle

Intiim (18.12.2013 - Juhani Artto) Ruotsalainen AkzoNobel lakkauttaa Gamlebyssä Ruotsissa kemiantehtaansa ja siirtää sen tuotantoa Malmööseen ja Lipetskiin Venäjälle. Tehtaan alasajon seurauksena Gamlebyn pikkuinen asutuskeskus menettää suoraan 160 työpaikkaa ja lisäksi epäsuorasti suuren määrän työpaikkoja. Saksassa yhtiö keskittää toimintaansa Hildeniin ja sulkee vuonna 2015 tehtaansa Nürnbergissä. AkzoNobel perustelee muutoksia suuren mittakaavan eduilla.

Kannattavien tehtaiden sulkeminen vaikeutuu Ranskassa

Intiim (18.12.2013 - Juhani Artto) Ranskan kansalliskokous hyväksyi lokakuussa vasemmiston ja vihreiden äänin lakiesityksen, joka vaikeuttaa kannattavien tuotantolaitosten sulkemista. Tullakseen voimaan esitys vaatii vielä senaatin hyväksynnän. Senaatti käsittelee asiaa joulukuussa. Jos lakiesitys hyväksytään, yrityksellä ei ole oikeutta lopettaa kannattavan tehtaan toimintaa, ellei yritys ole tosissaan etsinyt sen toiminnan jatkamiseen sitoutunutta ostajaa. Myös henkilökunnalle on annettava mahdollisuus tehdä sulkemisuhan alla olevasta tuotantolaitoksesta ostotarjous. Lain määräyksiä rikkovaa yritystä voidaan sakottaa noin 30 000 eurolla työpaikkansa menettävää työntekijää ja toimihenkilöä kohti. Lakia sovelletaan ainoastaan vähintään 1000 henkeä työllistäviin yrityksiin.

Lääketeollisuudelle kehitettävä kestävät toimintatavat

Intiim (18.12.2013 - Juhani Artto) Lääketeollisuuden työntekijöiden ay-järjestöjen on laadittava alansa toiminnalle kestävän kehityksen ohjelma. Näin päättelivät hiljattain Japanissa kokoontuneet lääketeollisuudessa toimivien ay-järjestöjen edustajat. Mukana oli edustajia yhdestätoista maasta ja noin sadasta ammattiliitosta. Keskustelussa korostui kaksi lähtökohtaa. Alan työpaikkojen ei saa antaa tuhoutua ja yhä useamman kansalaisen ympäri maailmaa on voitava saada tarvitsemiaan lääkkeitä ja terveydenhuollon palveluja. Osanottajat totesivat, että kehitysmaissa lääkkeet ovat kalleutensa vuoksi usein köyhien perheiden ulottumattomissa. Ongelman lieventäminen vaatii sosiaaliturvan kehittämistä.

Suojakäsineiden ja kondomien valmistajat lakossa Sri Lankassa

Intiim (18.12.2013 - Juhani Artto) Sri Lankassa australialaisen Ansellin 800 työntekijää meni 11. lokakuuta lakkoon taivuttaakseen yhtiön tunnustamaan ammattiliitto FTZGSEUn neuvottelu- ja sopijaosapuoleksi. Ansell valmistaa Sri Lankalla kondomeja sekä terveydenhuollon ja teollisuuden työntekijöille suojakäsineitä. Ansellilla on tuotantoa kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Yhtiö ei ole suostunut neuvottelemaan kiistasta Sri Lankan viranomaisten eikä myöskään teollisuuden työntekijöiden maailmanlaajuisen federaation IndustriALL Global Unionin kanssa. Lakon aikana Ansell on antanut potkut srilankalaisten johtaville ay-aktiiveille ja turvautunut laajasti rikkurityövoimaan. IndustriALL pani marraskuun puolivälissä liikkeelle kansainvälisen solidaarisuuskampanjan Ansellin srilankalaisten työntekijöiden tueksi.  

Kirja-arvostelu:
Hurjasti tietoa nuorisosta

Intiim (18.12.2013 - Juhani Artto) Suomen historian professorin Juha Siltalan uusi kirja keskittyy nuorisoon. Tarjolla on valtava määrä sadoista tutkimuksista peräisin olevia tilastotietoja, päätelmiä ja arveluja. Siltalan referoiman aineiston laajuutta kuvastaa se, että pienillä kirjasimilla julkaistu kirjallisuusluettelo vie kirjasta 36 sivua. Lähdeviitteitä on 1426. Eniten tutkimustietoa on Suomesta ja Yhdysvalloista. Nykynuorisosta ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneen kannattaa tutustua Siltalan tiiliskivimäiseen teokseen. Se tarjoaa tietoa niin nuorten työhalujen kuin parinmuodostuksen muutoksista. Siltala hahmottelee tieteenalojen rajoja rikkoen eri sukupolvia leimaavia alakulttuureita ja koulukiusaamisen juuria. Monessa kohdassa aiheena on nuorten suhtautuminen kilpailuun. Laaja jakso käsittelee sarjakuvien, elokuvien yms. kautta välittyviä fantasiamaailmoja ja niiden merkitystä nuorison eri osille. - Juha Siltala: Nuoriso – mainettaan parempi? Nykynuorten sopeutumisratkaisut historiassa, WSOY 2013, 543 sivua

Ihmis- ja ay-oikeudet taattava raaka-aineiden toimitusketjuissa

Metalliliitto (10.12.2013 - Juhani Artto) Saksan Metalliliitto IG Metall kantaa huolta ihmis- ja ay-oikeuksien toteutumisesta Saksaan tuotujen raaka-aineiden toimitusketjuissa. Pääosa Saksaan tuoduista raaka-aineista on peräisin Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Aihetta käsiteltiin äskettäin monipuolisesti IG Metallin ja kahden kirkollisen kehitysjärjestön yhteisessä seminaarissa. Hyväksytyssä kannanotossa korostetaan Saksan hallituksen ja Saksassa toimivien teollisuusyritysten vastuuta raaka-aineiden toimitusketjuista. Tärkeätä on lisätä avoimuutta niin, että viranomaiset ja kansalaiset saavat tietoa raaka-aineiden alkuperästä sekä työoloista niiden toimitusketjuissa.

EU-maissa 1-11 euron vähimmäistuntipalkat

Intiim (03.12.2013 - Juhani Artto) Useimmissa EU-maissa vähimmäispalkka on määritelty lainsäädännöllä. Poikkeuksen muodostavat Suomi, Ruotsi ja Tanska sekä Saksa, Itävalta ja Italia. Niissä ay-järjestöt ovat vaikuttaneet palkkojen minimitasoon mieluummin työehtosopimuksilla kuin lainsäädännöllä.  Saksan ay-liike tuli toisiin ajatuksiin kuitenkin jo useita vuosia sitten. Se ryhtyi tavoittelemaan kaikkia aloja velvoittavaa minimipalkkalakia tai -sopimusta. Muutaman vuoden ajan vaatimuksena on ollut 8,50 euron minimipalkka. Nyt se on lähellä toteutumista.

Saksan kemiassa tavoitteena 5,5 prosentin palkankorotus

Intiim (03.12.2013 - Juhani Artto) Saksassa ammattiliitto IG BCE tavoittelee 5,5 prosentin palkankorotuksia ja 12 kuukauden sopimuksia joulukuun alussa alkavissa tes-neuvotteluissa. Neuvotteluja käydään aluksi yhdellätoista alueella ja jatketaan ensi vuoden puolella valtakunnallisella tasolla. Sopimukset koskevat 550 000 työntekijän ja toimihenkilön työehtoja noin 1 900 yrityksessä. Liiton sopimustoimintaa johtavan Peter Hausmannin mukaan kemianteollisuuden suhdanne on vakaa ja hyvällä tasolla. Jakovara on huomattava ja liitto haluaa, että se käytetään oikeudenmukaisella tavalla.

Pienemmät painokset, pienempi väen tarve

Intiim (03.12.2013 - Juhani Artto) V-Tabin sanomalehtipaino Göteborgissa antoi äskettäin irtisanomisvaroituksen 35 työntekijälle. Henkilöstöä on supistettu jo useaan kertaan sanomalehtien painosten pienenemisen ja eräiden lehtien lakkauttamisen seurauksena, ja nyt irtisanomisvaroitus koskee vielä useampia työntekijöitä kuin aiemmilla kerroilla. Jo ensi vuoden alusta lähtien työnantaja aikoo selvitä tuntuvasti vähemmällä väellä kuin tähän asti. V-Tabin tilanne vastaa koko alan kehityssuuntaa Ruotsissa. Graafisen teollisuuden yritysten liitto GFF on laskenut, että kirjapainojen paperin kulutus on laskenut 2000-luvulla 30 prosenttia.  Vuosina 2004-2010 henkilöstöä on supistettu 21 prosenttia. Henkilöstön vähennys voisi olla isompikin, mutta työntekijöitä ja toimihenkilöitä on koulutettu uusiin tehtäviin, GFF:ssä liiketoiminnan kehittämishankkeen vetäjä Martin Elofsson toteaa ay-julkaisu Dagens Arbetessa.

Ammattiliitto voitti Venäjän perustuslakituomioistuimessa

Intiim (03.12.2013 - Juhani Artto) Venäjällä öljy-, kaasu- ja rakennustyöntekijöiden ammattiliitto Rogwu on saavuttanut maansa perustuslakituomioistuimessa voiton, josta hyötyvät kaikkien alojen ammattiliitot. Ennakkotapaukseksi muodostuvan päätöksen mukaan ammattiliitoilla on oikeus luoda omat sisäiset rakenteensa ilman ulkopuolisten tahojen puuttumista asiaan. Perustuslakituomioistuin tuomitsi perustuslain vastaisiksi muiden oikeusistuinten sekä oikeusministeriön päätökset, joilla ne olivat sekaantuneet Rogwun sisäisiin asioihin.

Osa Burman teva-yrityksistä tunnustaa ay-oikeudet

Intiim (03.12.2013 - Juhani Artto) Ay-oikeudet ottavat ensi askeleitaan aiemmin kenraalien yksinvaltaisesti hallitseman Burman teva-teollisuudessa. Näin raportoi äskettäin burmalainen julkaisu Myanmar Times. Viime vuonna säädetyn lain mukaan työntekijöillä on oikeus muodostaa ay-järjestöjä ja neuvotella työnantajien kanssa työehtosopimuksista, mutta oikeus on toteutunut käytännössä varsin rajallisesti. Työnantajien vastustus on kuitenkin paikoin murtunut, ja paikalliset ay-järjestöt ovat saaneet lain tarkoittaman aseman, Myanmar Times raportoi. Tilanne on parantunut varsinkin entisen pääkaupungin Rangoonin seudulla maan eteläosassa. Teva-teollisuus kuuluu lähes 60 miljoonan asukkaan Burman teollisuuden keskeisiin toimialoihin.

Saab-tuotanto käynnistyy kiinalais-ruotsalaisessa omistuksessa

Metalliliitto (02.12.2013 - Juhani Artto) Maanantaina iltapäivällä Ruotsin Trollhättanissa Saabin massatuotantolinjalla on määrä viimeistellä ensimmäinen auto kahteen ja puoleen vuoteen. Välillä Saabin omistus on vaihtunut kahdesti. Nyt Saabia hallitsee ruotsalais-kiinalainen liikemies Kai Johan Jiangs, joka omistaa 78 prosenttia Saabien tuotannon elvyttäneestä yhtiöstä National Electric Vehicle Swedenistä (Nevs). Toinen merkittävä omistaja on Koillis-Kiinan yli seitsemän miljoonan asukkaan rannikkokaupunki Qingdao.

Ruotsalaistehtaissa paljon vuokratyöläisiä

Ahjo (28.11.2013 - Juhani Artto) Ruotsissa teknologiateollisuus käyttää vuokratyövoimaa peräti kolme kertaa enemmän kuin kaikki toimialat keskimäärin. Teknologiateollisuudessa vuokratyövoiman osuus henkilöstöstä on 11,6 prosenttia. Ennen vuonna 2008 alkanutta kansainvälistä finanssikriisiä vuokratyövoiman osuus oli hieman pienempi. Tiedot ilmenevät Ruotsin henkilöstöpalveluyritysten liiton (Bemanningsföretagen) marraskuun alussa julkaisemasta raportista. Sen mukaan teknologiateollisuudessa työskentelee 34 400 vuokrattua työntekijää ja toimihenkilöä. Määrä on täpärästi kasvanut viime vuodesta. Hieman alle puolet vuokraväestä on työntekijöitä ja runsaat puolet teknisiä ja muita toimihenkilöitä. Yritysten arvioiden perusteella vuokratun henkilöstön määrä supistuu ensi vuonna marginaalisesti.

Lakonuhka auttoi kolmen prosentin korotuksiin

Ahjo (28.11.2013 - Juhani Artto) Itävallassa metalli- ja konepajateollisuuden palkat nousevat noin kolme prosenttia. Palkkaluokasta riippuen korotus on vähintään 2,6 prosenttia ja enintään 3,2 prosenttia. Sopimusta sovelletaan 120 000 työntekijään. Osapuolet neuvottelivat pitkään ilman mainittavia tuloksia, kunnes työntekijöitä edustavat ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen. Työtaistelu peruttiin viime hetkellä ennen lakon alkamista. Noin kolmen prosentin korotuksiin yllettiin sen ansiosta, että työntekijät ja heidän edustajansa yritysneuvostoissa olivat valmiit tosi toimiin kollektiivisen sopimuksen puolesta.

Ammattiliiton osaajat yllättivät johtajat

Ahjo (28.11.2013 - Juhani Artto) Saksassa ammattiliitto IG Metall puolustaa jäsentensä työpaikkoja auttamalla yrityksiä turvaamaan kilpailukykynsä pitkäjänteisesti. Välineenä tässä työssä on vuonna 2009 perustettu asiantuntijatyöryhmä. Alkuun sen työ keskittyi palokuntamaiseen työpaikkojen ja yritysten pelastamiseen, koska edellisenä vuonna alkanut kansainvälinen finanssikriisi horjutti pahasti myös Saksan teollisuusyrityksiä. Neljässä vuodessa työryhmä on tarttunut noin 400 tapaukseen, ja se on yleensä johtanut myönteisiin tuloksiin, Jochen Schroth toteaa. Hän vastaa IG Metallissa yrityspolitiikan asioista ja yritysneuvostoissa toimivien jäsenten tukemisesta. Vain runsas viidesosa tapauksista on ollut niin vaikeita, ettei työryhmän roolista ole ollut mainittavaa apua.

Lisää työaika- ja palkkajoustoa Ruotsin teknologiateollisuuteen

Metalliliitto (18.11.2013 - Juhani Artto) Ruotsissa ammattiliitto IF Metall on neuvotellut teknologiateollisuuden työnantajien kanssa sopimuksen, joka antaa paikallisille osapuolille oikeuden sopia työaikojen ja palkkojen lisäjoustoista. Työajan supistamiselle sopimus ei aseta rajoja, mutta palkkoja voidaan pienentää korkeintaan 12 prosenttia. Sopimus vähentää irtisanomisvaroitusten tarvetta, IF Metallin sopimussihteeri Veli-Pekka Säikkälä perustelee myönteistä kantaansa neuvottelutulokseen. Hän vetoaa myös siihen, että sopimus pysäyttää työnantajien yksipuoliset päätökset alentaa kollektiivisesti palkkoja. Asiaa koskeva kiista vedetään pois työtuomioistuimesta, millä eliminoidaan työtuomioistuimen huonon ratkaisun riski. Liiton sopimusneuvosto hyväksyi neuvottelutuloksena keskiviikkona. Päätös ei ollut yksimielinen. IF Metallin hallituksen on määrä päättää asiasta lopullisesti 20. marraskuuta.

”Sosiaalinen tsunami”:
Alcatel-Lucent lopettaa 15 000 työpaikkaa

Ahjo (07.11.2013 - Juhani Artto) Ranskan pääkaupungissa Pariisissa päämajaansa pitävä televerkkojen rakentaja Alcatel-Lucent aikoo lakkauttaa kahdessa vuodessa 15 000 työpaikkaa. Nettovähennystä kertyy 10 000 työpaikkaa, sillä suunnitteilla on 5 000 uuden työpaikan perustaminen alueilla, joilla yhtiön toiminnan odotetaan laajenevan. Nettovähennys jakaantuu melko tasaisesti ympäri maailmaa. Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa menetetään 4 100 työpaikkaa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella 3 800 ja Amerikoissa 2 100. Ranskan osuus on 900 työpaikkaa. Ranskassa toimihenkilöiden ay-järjestön puheenjohtaja luonnehti työpaikkojen lopettamissuunnitelmaa ”sosiaaliseksi tsunamiksi”, jota ay-liike ei voi hyväksyä. Viime vuoden lopulla yhtiön palveluksessa oli yli 72 000 henkilöä.

Vuokratyöntekijöille tuntuvat palkankorotukset

Ahjo (07.11.2013 - Juhani Artto) Saksassa ammattiliitto IG Metall on solminut kahden työnantajajärjestön kanssa vuokratyöntekijöiden palkkoja tuntuvasti nostavan sopimuksen. Korotukset toteutetaan kolmessa vaiheessa. Maan läntisissä osissa ne parantavat palkkoja yhteensä 9,6 prosenttia ja itäisissä osissa 12,8 prosenttia. Ensimmäiset korotukset tehdään ensi vuoden alussa. Sopimus kieltää vuokratyöntekijöiden käytön lakkorikkureina ja on voimassa vuoteen 2016 asti.

Opiskelijoita on pakotettu Apple-tuotteiden tuotantolinjoille

Ahjo (07.11.2013 - Juhani Artto) Kiinassa viranomaiset ovat pakottaneet suuren määrän opiskelijoita töihin Foxconnin tuotantolinjoille valmistamaan Applelle pelikonsoleita ja muita tuotteita. Tästä kerrotaan kirjauutuudessa, jonka sisällöstä laadukas brittilehti Guardian julkaisi lokakuun puolivälissä ennakkotietoja. Teoksen tekijät haastattelivat kirjaansa varten 63 tuotantotyöhön komennettua kiinalaista opiskelijaa. Yhdestä heistä tekijät käyttävät nimeä Zhang, joka luokkatovereineen lähetettiin puoleksi vuodeksi 20 tunnin junamatkan päähän Foxconnin tuotantolaitokselle Shenzheniin. Hän oli tuolloin 16-vuotias ammattikoulun ensimmäisen luokan opiskelija. Töihin kauas kotoa pakottaminen loukkasi Kiinan lainsäädäntöä. Ainoastaan pahasti sairaat saivat jäädä kotiin.

Lakkolaiset väkivallan kohteena Indonesiassa

Metalliliitto (06.11.2013 - Juhani Artto) Indonesiassa ainakin 17 lakkolaista loukkaantui vakavasti torstain ja perjantain mielenosoituksissa, joissa vaadittiin vähimmäispalkkoihin 50 prosentin korotusta. Pääkaupungissa Jakartassa vaatimuksen toteutuminen merkitsisi noin 240 euron kuukausiansiota. Muilla alueilla virallinen vähimmäispalkka on matalampi kuin pääkaupungissa. Kamppailun tavoitteena on myös parantaa vuokratyöntekijöiden turvaa ja työehtoja sekä ulottaa yleinen terveydenhuolto nykyistä laajemmin väestön eri osiin.

Ay-liike ahtaalla Yhdysvalloissa

Intiim (06.11.2013 - Juhani Artto) Yhdysvaltojen ammattiliitoilla oli viime vuonna 14,4 miljoonaa jäsentä. Liittoihin kuului ainoastaan 11,3 prosenttia palkansaajista. Sekä jäsenten määrä että järjestäytymisaste ovat vuosien mittaan laskeneet selvästi. Vielä 1980-luvun alkuvuosina järjestäytyneitä oli noin 20 miljoonaa ja järjestäytymisaste pysytteli 20 prosentin paikkeilla. Miksi kehitys on kulkenut huonoon suuntaan? Eniten sitä selittää ankara vaino, jonka kohteena ay-liike on ollut varhaisista vaiheistaan lähtien. Työnantajat ovat käyneet jatkuvaa sotaa ay-liikkeen kuoppaamiseksi, eivätkä lainsäätäjätkään ole olleet suosiollisia järjestäytymiselle. Työelämän lainsäädäntö antaa työnantajalle paljon enemmän oikeuksia kuin työntekijöille.

Lasinvalmistajalta myönteinen reaktio nuorten toiveisiin

Intiim (06.11.2013 - Juhani Artto) Saksassa erikoislaseja valmistava Schott AG on sitoutunut talokohtaisessa sopimuksessaan palkkaamaan oppisopimuksella olevat nuorensa vakituiseen työsuhteeseen. Näin se on reagoinut myönteisesti keskeisiin nuorten työelämää koskeviin toiveisiin ja pelkoihin, yhtymän nuorisoedustajiston puheenjohtaja Nadine Kirschhoch toteaa ammattiliitto IG BCE:n verkkosivustossa. Hän viittaa liiton tuoreen nuorisotutkimuksen tuloksiin. Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia pitää työsuhdeturvaa hyvin tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimmiksi asioiksi osoittautuivat työpaikan ilmapiiri (72 prosenttia) ja jatkokoulutus (55 prosenttia). Niitä vähemmän ”ääniä” saivat työn luovuus, työpaikan arvostus ja työaikojen joustaminen.

Voitokas lakko öljynjalostamolla Kolumbiassa

Intiim (06.11.2013 - Juhani Artto) Kolmen päivän lakko kypsytti työnantajan tuntuviin myönnytyksiin Cartagenan öljynjalostamon laajennushankkeessa Kolumbiassa, teollisuuden työntekijöiden kansainvälinen ay-federaatio IndustriALL raportoi. Palkankorotusten lisäksi kaksivuotinen sopimus rajoittaa ylityöt tuntiin viikossa ja sisällyttää työpäivään 45-minuuttisen ruokatauon. Sopimuksessa työnantaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että samoja työehtoja noudatetaan jalostamon alihankintaverkostossa.

Bangladeshin historiallista turvallisuussopimusta viedään käytäntöön

Intiim (06.11.2013 - Juhani Artto) Bangladeshissä parannetaan vaatetusteollisuuden toimitilojen turvallisuutta nyt tosissaan. Tuhoisien tulipalojen jälkeen viime toukokuussa solmittua historiallista sopimusta toteutetaan askel askeleelta käytännössä. Hyvä osoitus siitä on uusi verkkosivusto, jossa on listattu sopimuksen allekirjoittaneet yli 100 ulkomaista vaatealan yritystä sekä niiltä Bangladeshissä toimeksiantoja saavat runsaat 1 600 yritystä. Sivustosta ilmenevät bangladeshiläisyritysten osoitteet ja annetaan alustavia tietoja niiden toimitiloista. Yrityksissä työskentelee yli kaksi miljoonaa työntekijää.

Britannia tilaa pitkästä aikaa uutta ydinvoimaa

Metalliliitto (22.10.2013 - Juhani Artto) Britannian energiaministeri Ed Davey on allekirjoittanut ranskalaisen energiayhtiön EDF:n kanssa sopimuksen kahdesta uudesta ydinvoimalasta. Hankkeessa on mukana sijoittajina myös kaksi valtiollista energiayhtiötä Kiinasta. Lopullinen investointisopimus solmitaan ensi kesänä, Financial Times –lehti arvelee. Uutta ydinsähköä on määrä saada markkinoille vuonna 2023. Edellisen kerran Britanniassa otettiin käyttöön uusi ydinvoimala vuonna 1995. Kahden uuden ydinvoimalan tilaamista tukevat sekä hallituksessa olevat konservatiivit ja liberaalit että oppositiossa oleva työväenpuolue. Puolueet perustelevat uuden ydinvoiman tilaamista ydinvoiman vakaalla hinnalla ja tarpeella pienentää energiasektorin hiilijalanjälkeä.

Toimihenkilöitä suositaan metallialoilla

Ahjo (17.10.2013 - Juhani Artto) Ruotsissa toimihenkilöille maksettiin viime vuonna keskimäärin 43 prosenttia parempaa palkkaa kuin työntekijöille. Kuukauden bruttopalkassa se merkitsi 10 200 kruunun eli 1 172 euron eroa. Suhteellinen ero on pysynyt lähes muuttumattomana vuodesta 2006 lähtien, mutta sitä ennen ero kasvoi selvästi monen vuoden ajan. 2000-luvulla toimihenkilöiden kuukausipalkka on noussut 1 264 euroa, työntekijöiden 827 euroa. Konepaja-, metalli- ja terästeollisuudessa toimihenkilöiden ja työntekijöiden keskipalkkojen suhteellinen ero oli vielä suurempi kuin eri toimialoilla keskimäärin. Toimihenkilöiden keskipalkka oli viime vuonna 4 643 euroa kuukaudessa, työntekijöiden 2 954 euroa. Suhteellinen ero oli peräti 57 prosenttia.

Hivutus ylöspäin ei kelpaa ay-väelle

Ahjo (17.10.2013 - Juhani Artto) Saksassa ammattiliitto IG Metall ja muu ay-liike kamppailevat eläkkeitä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Nykyisen lain mukaan täyteen eläkkeeseen oikeuttava ikäraja nostetaan vähitellen 67 vuoteen. IG Metallin mielestä raja on monen ammatin työntekijöille liian korkea. Lisäksi liitto vaatii täyttä eläkettä 45 vuotta vakuutusvelvollisissa töissä työskennelleille. Puolueet pitävät kuitenkin kiinni nykyisestä lainsäädännöstä. Ne eivät hyväksy alempia ikärajoja työn erityisen raskauden tai muidenkaan syiden perusteella, eivätkä kannata täyttä eläkettä 45 vuotta työskennelleille. Se tuli jälleen kerran selväksi syyskuun lopun parlamenttivaalien edellä käydyistä kampanjoista. Ay-liikkeen kantaa myötäilevää linjaa edustaa ainoastaan vasemmistolainen Linke, joka ylsi vajaan 9 prosentin kannatukseen. Linke esittää eläkeikärajaksi 65 vuotta.

Ay-johtajalta ”viimeinen varoitus hallitukselle”

Ahjo (17.10.2013 - Juhani Artto) Puolassa ay-liike järjesti syyskuun puolivälissä nelipäiväisen tapahtumasarjan, jolla ne painostivat hallitusta muuttamaan työelämää koskevaa politiikkaansa. Mittavimpaan mielenosoitukseen Varsovassa osallistui 100 000 ihmistä. Suurimman ammatillisen keskusjärjestön NSZZ:n johtaja Pjotr Duda kuvaili tapahtumasarjaa ”matkan alkutaipaleeksi” ja kilpailevan ammatillisen keskusjärjestön OPZZ:n johtaja luonnehti sitä ”viimeiseksi varoitukseksi hallitukselle”.

Kiinalaisista on tullut työpaikka-aktiiveja

Intiim (16.10.2013 - Juhani Artto) ”Korostan, että Kiinan työntekijöitä ei pidä enää pitää riiston ja sorron uhreina. Sen sijaan yhä useampi heistä on muuttunut ja muuttumassa työpaikka-aktiiviksi.” Näin optimisen arvion esitti syyskuun alussa Britannian sosiologeille Han Dongfang, joka johtaa Kiinan työelämää tarkkailevaa ja kiinalaisia työntekijöitä kouluttavaa China Labour Bulletinia (CLB). Hänen mukaansa tämänsuuntaisesta kehityksestä on kasvava määrä todisteita. CLB:n toimisto sijaitsee Hongkongissa. Uutta ei ole laajamittainen lakkoilu parempien työehtojen puolesta, vaan työpaikka-aktiivien asenteen kehitys. Nyt he puolustavat rangaistuksia pelkäämättä työpaikkojaan sekä vaativat neuvottelu- ja lakko-oikeutta. Asenteen vahvistumisprosessissa kiinalaisten sosiaalisen median sovelluksella Weibolla on merkittävä rooli. Han luonnehti Weiboa Facebookin ja Twitterin välimuodoksi.

Öljyalalla Venäjän parhaat palkat, tekstiilityöläiset pohjalla

Intiim (16.10.2013 - Juhani Artto) Venäjän palkansaajat ansaitsivat elokuussa keskimäärin 670 euroa kuukaudessa, Venäjän tilastokeskus Rosstat raportoi. Laajana rehottavan harmaan talouden vuoksi palkat todellisuudessa ylittävät jonkin verran viralliset palkkaluvut. Rosstatin mukaan viidesosa työtä tekevistä saa osan palkastaan pimeänä tai toimii muutoin talouden harmaalla alueella. Suoritusportaassa korkeimmat palkat maksettiin Kaukoidän öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla sekä Moskovassa. Ne ylittivät maan keskipalkat kuusinkertaisesti tai ääritapauksissa jopa vielä enemmän. Toiseen ääripäähän sijoittuivat maataloudessa ja tekstiiliteollisuudessa työskentelevät. Karjalan tasavallassa tekstiilityöläiset eivät yltäneet keskimäärin edes 200 euroon kuukaudessa. Venäjän vähimmäispalkka on 120 euroa kuukaudessa, mikä alittaa virallisen toimeentulominimin.

Ruotsissa JMS-painon työntekijät koettavat ostaa
osan konkurssipesästä

Intiim (16.10.2013 - Juhani Artto) Ruotsissa kymmenet konkurssiin ajautuneen kirjapainoyhtymän JMS:n työntekijät ja toimihenkilöt haluavat ostaa osan Helsingborgin yksiköstä jatkaakseen sen toimintaa. Mukana hankkeessa on 31 työntekijää ja 5 toimihenkilöä. Syyskuun lopulla oli vielä epäselvää onnistuvatko he pyrkimyksessään. Vellingen yksikön työntekijöille on jo auennut jatkomahdollisuuksia, sillä JMS:n omistaja Stefan Mannfalk on ostanut sen konkurssipesältä. Tapaus on herättänyt henkilöstön piirissä epäilyjä, että Mannfalk oli suunnitellut konkurssia jo pitkään kertomatta siitä työntekijöilleen. Mannfalk kiistää epäilyt ay-julkaisu Dagens Arbetessa. Yhtymää 35 vuotta johtanut Mannfalk sanoo, että monesta työntekijästä on vuosien mittaan tullut hänen henkilökohtaisia ystäviään. JMS-yhtymän kolmas yksikkö toimi Tanskassa. Kun yhtymä hakeutui konkurssiin keskikesällä, sen palveluksessa oli 240 työntekijää.

Lidlin farkkujen valmistajalla Bangladeshissä 19,5-tuntisia työpäiviä

Intiim (16.10.2013 - Juhani Artto) Britannian yleisradioyhtiö BBC esitti äskettäin uuden paljastuksen ja todisteen Bangladeshin vaatetyöläisten epäinhimillisistä työolosuhteista. Dokumentin tekijä toimittaja Richard Bilton näki omin silmin, kuinka aamulla seitsemältä työpäivänsä aloittaneet työntekijät uurastivat puoli kolmeen asti seuraavana yönä. Työpäivä venyi näin 19,5-tuntiseksi. Biltonin haastattelema työläinen kertoo tehneensä parin viikon aikana kahdeksan yhtä pitkää työpäivää. Hänen työnantajansa on Ha Meem Sportwear –yritys. Sen omistajalla ja johdolla on kova kiire saksalaisen halpatavaraketjun Lidlin tilauksen kanssa. Tilaus käsittää 150 000 paria farkkuja.

Outokumpua syytetään sopimusrikkomuksista Saksassa

Metalliliitto (08.10.2013 - Juhani Artto) Outokummun äskettäiset säästöpäätökset kohtaavat kovaa vastarintaa Saksassa. Ammattiliitto IG Metallin edustajat syyttävät suomalaisyhtiötä sopimusrikkomuksista, ja Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Hannelore Kraft sanoo Outokummun loukkaavan saksalaista yrityskulttuuria. Viisi vuotta sitten Nokia sulki Bochumin tehtaansa ja siirsi sen tuotannon Romaniaan. Nyt eräät arvostelijat muistuttavat siitä ja kummastelevat, onko suomalainen kapitalismi todella näin armotonta ja onko sille tärkeätä ainoastaan omistajien etu. Ay-aktiivien mukaan Outokumpu on ensin tehnyt säästöpäätöksensä ja neuvottelee vasta sen jälkeen niiden seurauksista ay-järjestöjen ja henkilöstön edustajien kanssa.

Monikansalliset pimittävät verotietojaan

Ahjo (26.09.2013 - Juhani Artto) Ruotsalaiset konepajayhtiöt SKF, Sandvik ja Atlas Copco sekä telelaitteiden toimittaja Ericsson eivät raportoi siitä, kuinka paljon ne maksavat veroja eri maissa. Samoin toimivat muutkin monikansalliset yhtiöt. Se jättää avoimeksi kysymyksen, kuinka vastuullisesti ne maksavat veroja. Näin kritisoidaan ruotsalaisen tutkimusyhteisön Swedwatchin hiljattain julkaisemassa raportissa. Siinä muistutetaan, että kehitysmaat menettävät monikansallisten yhtiöiden laillisen ja laittoman verokikkailun seurauksena vuosittain valtavan määrän verotuloja. Määrä ylittää moninkertaisesti vauraiden maiden kehitysmaille antaman kehitysavun. Eri selvitysten mukaan kehitysmaiden vuotuinen menetys on satoja miljardeja euroja ja voi nousta jopa 1000 miljardiin euroon.

Fiat painostaa tuotannon siirtouhkauksella

Ahjo (26.09.2013 - Juhani Artto) Italialainen autonvalmistaja Fiat vaatii maansa hallitusta muuttamaan henkilöstön edustusta ja työehtosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. Torinossa pääkonttoriaan pitävä yhtiö tehostaa vaatimustaan uhkaamalla siirtää Alfa Romeon uuden mallin tuotannon Italian ulkopuolelle, ellei hallitus suostu vaatimukseen. Taustalla on Fiatin ja sen työntekijöiden suurimman, ammattiliitto FIOMiin kuuluvan ay-järjestön kolme vuotta jatkunut eripura. Fiat tiputti fiomilaiset yhtiön organisaatioon kuuluvasta ay-elimestä sen jälkeen, kun he eivät olleet hyväksyneet muiden ay-järjestöjen kanssa sovittua työehtosopimusta. Heinäkuussa Italian perustuslakituomioistuin tuomitsi Fiatin menettelyn lain kieltämäksi syrjinnäksi.

Apple kärysi taas ylipitkistä työpäivistä

Ahjo (26.09.2013 - Juhani Artto) Yhdysvaltalainen elektroniikkatuotteiden valmistaja Apple yhä loukkaa - päinvastaisista vakuutuksistaan huolimatta - raskaasti Kiinan työlainsäädäntöä. Se ilmenee China Labour Watchin (CLW) syyskuun alussa julkaisemasta raportista. Sen mukaan Applen alihankkijana Kiinassa toimiva yhdysvaltalainen Jabil Circuit teettää Shanghain lähellä Wuxissa keskimäärin 69-tuntisia työviikkoja. Työvuorot ovat 12-tuntisia, ja työvuoro sisältää kaksi puolen tunnin taukoa. Viikossa on ainoastaan yksi vapaapäivä. Wuxin tuotantolaitoksella työskentelee 30 000 työntekijää.

Rehn esittää palkka-alea

Intiim (25.09.2013 - Juhani Artto) Talouskomissaari Olli Rehn kysyi hiljattain bloginsa otsikossa, voiko Espanja yltää samaan kuin Irlanti ja Latvia. Itse jutusta käy ilmi, että Rehn pitää Irlannin ja Latvian taloudellista uudistumista ja sisäistä devalvaatiota ”menestystarinoina”. Nyt Rehn perää Espanjan päättäjiltä samanlaista ”vahvaa poliittista vastuunkantoa” kuin mitä irlantilaiset ja latvialaiset ovat osoittaneet. Ja mitä espanjalaisten pitäisi Rehnin mielestä tehdä konkreettisesti? Alentaa palkkoja työnantajien ja ay-järjestöjen laajapohjaisella sosiaalisella sopimuksella. Rehn kehottaa siihen myös viittaamalla Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n asiantuntijoiden hahmotelmaan, jonka mukaan espanjalaisten palkkojen roima alennus supistaisi huomattavasti Espanjan työttömyyttä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Miljoonat tekevät kahta työtä Saksassa

Intiim (25.09.2013 - Juhani Artto) Saksassa 2,66 miljoonaa henkilöä työskentelee tuoreimman yhteenvedon mukaan kahdessa työpaikassa saadakseen tulonsa riittämään. Heistä on naisia 1,53 miljoonaa ja miehiä 1,13 miljoonaa. Kahta työtä tekevien määrä on noussut ennätysmäisen suureksi. Se on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Muun muassa lehdenjakajan, tarjoilijan ja kauppa-apulaisen tehtävät ovat tavallisia kakkostöitä, Teamin veljesliitto IG BCE raportoi. Liitto pitää kahta työtä tekevien määrän lisääntymistä uutena ja vakavana osoituksena Saksan työmarkkinoiden vääristyneisyydestä.

Vuokratyöntekijöillä kaksinkertainen tapaturmariski

Intiim (25.09.2013 - Juhani Artto) Ruotsissa vuokratyövoima on erityisen altista työtapaturmille, työsuojeluviranomaisten tilastosta ilmenee. Vuokratyötä tekeville sattuu 12 onnettomuutta 1000 työntekijää kohti muun työvoiman keskiarvon ollessa 6 onnettomuutta, vaikka iso osa vuokratusta väestä tekee toimistotöitä. Ammattiliitot ovat havahtuneet ongelmaan ja aloittavat tänä syksynä ensi kesään asti jatkuvan hankkeen, jolla pyritään edistämään vuokratyövoiman työturvallisuutta. ”Tarkoituksena on kartoittaa ongelmia ja kehittää niihin työpaikoilla saman tien ratkaisuja. Selvitämme myös, onko mahdollista parantaa lainsäädäntöä”, ammattiliitto IF Metallin asiantuntija Bo Andersson sanoo.

Norjassa perinteikäs lasinvalmistaja vähentää väkeään

Intiim (25.09.2013 - Juhani Artto) Norjan vanhin lasinvalmistaja Hadeland Glassverk supistaa huomattavasti noin 140 työntekijän ja toimihenkilön henkilökuntaansa. Lähes puolet heistä on ollut lomautettuna maaliskuusta lähtien, ja viime viikkoina on neuvoteltu irtisanomisten laajuudesta. Tunnin ajomatkan päässä Oslosta toimiva Hadeland Glassverk on valmistanut lasituotteita keskeytyksittä vuodesta 1762 lähtien. Se kuuluu Norjan suosituimpiin matkailukohteisiin, sillä sen myymälä- ja museotiloissa vierailee vuosittain yli puoli miljoonaa kävijää.

Tarkkana työaikojen kanssa

Palkkatyöläinen (25.09.2013) Hollannissa yhä useampi työnantaja varustaa työntekijänsä kännykällä ja tabletilla tavoittaakseen heidät myös työajan ulkopuolella. Se on johtanut stressiongelmaan, johon ammattiliittojen on puututtava. Niiden on sovittava työnantajien kanssa tähänastista tarkemmin, milloin työaika alkaa ja milloin se loppuu. Näin päätellään ammatillisen keskusjärjestön FNV:n tilaamassa selvityksessä. Siinä vedotaan muun muassa tutkimukseen, jonka mukaan lähes kolmannes 22-34-vuotiaista arvelee, että heidän ihmissuhteensa (varsinkin parisuhteensa) kärsivät kännykän ja tabletin runsaasta käytöstä.

Espanjan nuoret ulkomaille

Palkkatyöläinen (25.09.2013) Espanjasta muutti viime vuonna ulkomaille viisi kertaa enemmän nuoria kuin ennen viisi vuotta jatkunutta talouskriisiä. Puolet viimevuotisista muuttajista suuntasi muihin EU-maihin ja kolmannes Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan. Yksin Saksaan lähti 21 000 espanjalaista. Tosin 11 000 palasi Saksasta Espanjaan, viralliset tilastot kertovat. Ammatillinen keskusjärjestö UGT vaatii maansa hallitusta aktivoitumaan nuorten työllistämiseksi ja hyvän koulutuksen varmistamiseksi. Järjestö varoittaa, että passiivinen suhtautuminen nuorten työttömyyteen ja koulutukseen näkyy ongelmina paitsi nykyisyydessä myös vuosien kuluttua.

Palkkojen polkijat julki Britanniassa

Palkkatyöläinen (25.09.2013) Britanniassa työministeri Jo Swinson on ilmoittanut, että vähimmäispalkkamääräyksiä rikkovien työnantajien nimet tehdään julkisiksi. Ammatillisen keskusjärjestön TUC:n pääsihteeri Frances O’Grady pitää lupausta hyvänä. Hän arvelee, että se toimii pelotteena miniminormeja polkeville työnantajille. Nykyisten pelisääntöjen mukaan vähimmäispalkkanormin rikkomisesta tuomitaan sakkorangaistus, mutta syyllisen nimeä ei julkisteta. O’Gradyn mielestä pelkkä nimien julkistaminen ei kuitenkaan riitä juurimaan epäkohtaa. Britannian hallituksen on lisäksi kasvatettava määräysten toteutumista valvovien viranomaisten määrärahoja ja nostettava sakkorangaistusten tasoa, TUC:n pääsihteeri esittää.

Järjestäytymisaste ylös Virossa

Palkkatyöläinen (25.09.2013) Virossa ammatillisen keskusjärjestön EAKL:n puheenjohtaja Peep Peterson uskoo, että maan palkansaajien järjestäytymisaste on kohotettavissa 25 prosenttiin. Nyt se on ainoastaan 3 prosenttia. Parhaiten ovat järjestäytyneet energia- ja opetussektorien sekä terveydenhuollon ja merenkulun henkilöstö. Rakentajien ja pankkiväen järjestäytyminen on vähäistä. Pohjoismaiset ammattiliitot tukevat uudella hankkeella Viron ay-järjestöjen työtä järjestäytymisasteen nostamiseksi.

Korvaus työn vaaroista Venäjällä

Palkkatyöläinen (25.09.2013) Työntekijöiden on saatava korvaus vaarallisista työtehtävistä kolmessa eri muodossa. Näin päätti hiljattain Pietarin lähellä sijaitsevan Vsevolozhskin paikallinen oikeusistuin kantanaan autotyöläisten itsenäinen ammattiliitto ITUAn kanteeseen. Ratkaisun mukaan palkkaan on lisättävä vaarallisen työn lisä, vuosilomaa on pidennettävä viikolla ja työviikko on lyhennettävä 36 tuntiin. ITUAn puheenjohtaja Aleksei Etmanov pitää oikeuden päätöstä tärkeänä ennakkotapauksena. Suurin osa kanteen tarkoittamista työntekijöistä työskentelee Fordin kokoonpanotehtaalla. Etmanov iloitsee siitä, että oikeuden linjaama työviikon lyhentämisvaatimus voi lieventää Fordin tehtaalla henkilöstön supistamistarvetta. ITUAn mukaan Ford on aikeissa irtisanoa 500 työntekijää.

Lidlin farkkujen valmistajalla Bangladeshissä 19,5-tuntisia työpäiviä

Team (23.09.2013 - Juhani Artto) Britannian yleisradioyhtiö BBC esittää maanantai-iltana uuden paljastuksen ja todisteen Bangladeshin vaatetyöläisten epäinhimillisistä työolosuhteista. Dokumentin tekijä toimittaja Richard Bilton näki omin silmin, kuinka aamulla seitsemältä työpäivänsä aloittaneet työntekijät uurastivat puoli kolmeen asti seuraavana yönä. Työpäivä venyi näin 19,5-tuntiseksi. Biltonin haastattelema työläinen kertoo tehneensä parin viikon aikana kahdeksan yhtä pitkää työpäivää. Hänen työnantajansa on Ha Meem Sportwear –yritys. Sen omistajalla ja johdolla on kova kiire saksalaisen halpatavaraketjun Lidlin tilauksen kanssa. Tilaus käsittää 150 000 paria farkkuja.

Etelä-Afrikassa reaalipalkat nousevat lakkojen avulla

Metalliliitto (16.09.2013 - Juhani Artto) Mittavat lakot ja reaalipalkkojen nousu ovat leimallisia Etelä-Afrikan meneillään olevalla tes-kierroksella. Kultakaivosten 80 000 työläisen lakko johti nopeasti työnantajien uuteen tarjoukseen, jonka pohjalta ammattiliitto NUMin paikalliset järjestöt ovat solmineet uudet sopimukset. Ne korottavat matalimpia palkkoja 8,0 prosenttia ja muita palkkoja 7,5 prosenttia. Ensi vuonna on luvassa inflaation huomioon ottavat korotukset. Hinnat ovat nousseet viime aikoina noin 6 prosentin vuosivauhdilla. Sopimukset parantavat molempina sopimusvuosina toimeentulolisää 15 euroa kuukaudessa.

Etelä-Afrikan kultakaivosten työläiset hakevat lakolla
tuntuvia palkankorotuksia

Metalliliitto (06.09.2013 - Juhani Artto) Etelä-Afrikan kultakaivoksissa alkoi tiistaina laaja lakko. Ammattiliitto NUMin mukaan siihen osallistuu 80 000 työntekijää. Lakolla pehmitetään työnantajaa myöntymään isoihin palkankorotuksiin. Liitto vaatii maan alla työskentelevien palkkoihin 60 prosentin parannusta. Se merkitsisi kuukauden perusansioon 300 euron nousua. Avokaivoksissa työskenteleville ajetaan 49 prosentin korotusta, mikä kohottaisi perusansioita 230 euroa kuukaudessa. Osapuolet ovat kaukana toisistaan, sillä työnantajapuoli on tarjonnut ainoastaan 6,5 prosentin palkankorotuksia.

Tuontituotteen hinnan pitäisi sisältää kaikki kustannukset

Ahjo (05.09.2013 - Juhani Artto) Yhdysvaltojen pisin riippusilta vaatii kunnostusta. Vuonna 1964 rakennettu, 4260-metrinen silta yhdistää New Yorkin kaupungissa Brooklynin ja Staten Islandin. Noin 25 miljoonan euron korjausurakka on annettu kiinalaisen yhtiön tehtäväksi. ”Valitettavasti”, Kalifornian yliopiston taloustieteen professori Peter Navarro totesi elokuun alussa New York Times –sanomalehdessä. Hänen mielestään kiinalaiset tekevät työn hintaan, joka ei vastaa urakan todellisia kustannuksia.

Samsung teettää ylipitkiä työpäiviä

Ahjo (05.09.2013 - Juhani Artto) Brasilian työministeriö vaatii älypuhelinten suurimmalta valmistajalta, eteläkorealaiselta Samsungilta 80 miljoonan vahingonkorvauksia työlainsäädännön rikkomuksista. Työväestön oikeuksia puolustavan Repórter Brasilin mukaan Samsungin Manauksen tehtaalla on teetetty 15-tuntisia työpäiviä ja 27-päiväisiä työkuukausia. Työnantaja on rikkonut lakia myös sallimalla kiireistä toistotyötä tekeville liian vähän lepotaukoja. Yhtiön työsuojeluhallinto ei toimi kunnolla, eikä yhtiö edes yritä parantaa työsuojeluaan, työministeriön tutkija Romulo Lins toteaa Repórter Brasilin aineistossa.

Vuokratyötä vain tilapäiseen tarpeeseen

Ahjo (05.09.2013 - Juhani Artto) Saksassa työnantajien mahdollisuudet käyttää vuokratyötä kapenevat. Se on seuraus kansallisen tason työtuomioistuimen äskettäisestä päätöksestä. Sen mukaan työnantajilla on oikeus käyttää vuokratyövoimaa ainoastaan tilapäisen työvoimatarpeen tyydyttämiseen ja henkilöstöä edustavan yritysneuvoston myötävaikutuksella. Vakituisen henkilöstön korvaaminen vuokratyövoimalla olisi päätöksen perusteella laitonta. Ammattiliitto IG Metallin varapuheenjohtaja Detlef Wetzel pitää oikeuden ratkaisua erittäin merkittävänä. Hän uskoo, että sillä on kauaskantoiset vaikutukset Saksan työmarkkinoihin. Samalla hän kuitenkin varoittaa, että vastuuttomat työnantajat ovat halukkaita käyttämään päätöstä kiertäviä keinoja.

Ay-liike vaikuttaa Saksan vaaleihin

Intiim (04.09.2013 - Juhani Artto) Ay-liikkeen vaikutus on näkynyt selvästi Saksan puolueiden kampanjoissa 22. syyskuuta järjestettävien parlamenttivaalien edellä. Ammatillisen keskusjärjestön DGB:n puheenjohtaja Michael Sommer arveli WAZ.de-verkkolehdessä jo alkukesällä, että ay-liikkeen vuosia ajama kaikkia aloja koskeva vähimmäispalkkalaki toteutuu vaalien jälkeen.

Etelä-Afrikan teva-ala haluaa pienentää hiilijalanjälkeä

Intiim (04.09.2013 - Juhani Artto) Etelä-Afrikassa teva-alan työntekijöiden ammattiliitto Sactwu on solminut työnantajajärjestön kanssa sopimuksen, jossa järjestöt sitoutuvat yhteistyöhön yritysten hiilijalanjäljen supistamiseksi. Sopimus koskee 65 puuvillasta tekstiilituotteita valmistavaa tehdasta. Niissä työskentelee noin 7 000 työntekijää. Osapuolet aikovat pienentää yritysten hiilijalanjälkeä yhteisillä aloitteilla ja hankkeilla. Onnistumalla tässä toiminnassa yritykset ja niiden henkilökunta osaltaan jarruttavat maapallon ilmaston lämpenemistä, joka tutkijoiden suuren enemmistön mukaan tulee muun muassa vakavasti vaikeuttamaan elintarvikkeiden tuotantoa.

Rengastyöläisten asema paranee Yhdysvalloissa

Intiim (04.09.2013 - Juhani Artto) Goodyearin rengastehtaiden työntekijöiden taloudelliset ja muut edut paranevat. Näin luonnehtii ammattiliitto USW:n varapuheenjohtaja Tom Conway työnantajien kanssa neuvotellun nelivuotisen työehtosopimuksen sisältöä. Konkreettisista muutoksista kerrotaan julkisuuteen vasta joidenkin kuukausien kuluttua kaikilla työpaikoilla järjestetyn jäsenäänestyksen tuloksen ratkettua. Samankaltaiset sopimukset on neuvoteltu valmiiksi myös Bridgestone-Firestonella ja BF Goodrichilla, joka valmistaa Michelin-renkaita. BF Goodrichin sopimuskausi tosin on vain kolme vuotta. Sopimuksia sovelletaan 15 500 työntekijän työehtoihin yhteensä 14 tuotantolaitoksessa.

Konkurssikypsälle JMS Tryckerille ei ole löytynyt ostajaa

Intiim (04.09.2013 - Juhani Artto) Konkurssiin heinäkuussa ajautuneen ruotsalaisen JMS Tryckeri –kirjapainon toiminta pysäytettiin elokuun puolivälissä. Sitä ennen toimintaa pyöritettiin kuukauden ajan valtiollisen palkkaturvajärjestelmän avulla konkurssipesän hoitajan alaisuudessa. Konkurssipesän hoitajan mukaan useat tahot ovat olleet kiinnostuneita harjoittamaan toimintaa JMS Tryckerin tiloissa, mutta yhdenkään kanssa ei ole edetty edes lähelle kauppasopimusta. ”Narut ovat vielä löysällä”, konkurssipesän hoitaja luonnehti elokuun puolivälissä. Ennen konkurssihakemuksen jättämistä JMS Tryckerin kahdessa painotalossa Ruotsissa ja yhdessä Tanskassa työskenteli yhteensä 240 työntekijää.  

Yli sadan vuoden historia päättyi:
Lasinvalmistus loppui Orreforsissa

Intiim (04.09.2013 - Juhani Artto) Tuotanto Orreforsin lasitehtaalla Etelä-Ruotsissa lopetettiin heinäkuun puolivälissä. Se päätti tehtaan yli satavuotisen kunniakkaan historian. Tehtaan omistaja New Wave Group aikoo siirtää Orreforsin laitteistot ulkomaille. New Wave Groupia hallitsee ruotsalainen yrittäjä Torsten Jansson. Lisäksi omistajina on rahastoja ja muita institutionaalisia sijoittajia.

Valko-Venäjällä itsenäinen ay-järjestö taas vainon kohteena

Metalliliitto (26.08.2013 - Juhani Artto) Valko-Venäjän viranomaiset ovat jälleen sekaantuneet itsenäisen ay-liikkeen toimintaan. Tällä kertaa vainon kohteena on elektroniikkatyöntekijöiden ammattiliiton REP:n paikallisosasto Borisovin kaupungissa. Viranomaiset ovat ilmoittaneet osastolle, että sen toiminnan edellytyksenä oleva rekisteröinti on peruttu. Ilmoituksessa vedotaan osoitteen puuttumiseen paikallisosastolta. Teollisuuden työntekijöiden kansainvälisen ay-federaation IndustriALLin mielestä viranomaisten menettely rikkoo järjestäytymisoikeutta koskevaa kansainvälistä sopimusta, jonka Valko-Venäjä on ratifioinut. IndustriALL muistuttaa, että Valko-Venäjä on ollut vuodesta 2000 lähtien Kansainvälisen työjärjestön ILOn tarkkailtavana ay-oikeuksien rikkomuksista tehtyjen valitusten johdosta.

Ruotsissa naistyöntekijöiden työolosuhteet ovat heikentyneet

SAK (26.08.2013 - Juhani Artto) Ruotsin työelämä on kehittynyt työntekijöiden näkökulmasta huonoon suuntaan 1990- ja 2000-luvuilla. Selvimmin näin on käynyt naistyöntekijöille. Se ilmenee ammatillisen keskusjärjestön LO:n hiljattain julkaisemasta selvityksestä, joka perustuu Ruotsin tilastokeskuksen kokoamiin tietoihin. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työolosuhteiden muutokset eivät eroa toisistaan mainittavasti, mutta kuilu ylempien toimihenkilöiden asemaan on kasvanut. Kasvava osa työntekijöistä tekee pitkälle ositettua työtä, jossa samoja suorituksia on toistettava muutaman minuutin välein. LO:n liittojen jäsenkunnassa 55-60 prosenttia työntekijöistä sijoittuu tähän ryhmään. Mahdollisuudet vaikuttaa oman työn järjestelyihin ovat pienentyneet. Yli 70 prosenttia yksityisen ja julkisen palvelusektorin naistyöntekijöistä on asemassa, jossa lyhyen tauon pitäminen on vaikeata.

 

lyhyet

LYHYESTI

Saksan ammatillinen keskusjärjestö DGB kampanjoi parlamenttivaalien edellä 8,50 euron vähimmäistuntipalkan puolesta. - DGB 26.08.2013 (saksaksi)

Egyptin itsenäinen ay-liike jatkaa sotilaiden vallankaappauksen jälkeen kamppailua lakko-oikeuden ja vähimmäispalkan kaksinkertaistamisen puolesta. - Merip 23.08.2013 (englanniksi)

Brasilian valtio vaatii Samsungilta 80 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia kännykkätehtaansa epäinhimillisistä työehdoista. - Arbetet 16.08.2013 (ruotsiksi)

Turkissa 12 000 teva-työläistä on aloittanut lakon palkkavaatimuksensa tueksi. - IndustriALL 15.08.2013 (englanniksi)

Ruotsissa moni Itä-Euroopasta tullut marjanpoimija on jälleen pahoissa vaikeuksissa. - SVD 11.08.2013 (ruotsiksi)

Kiinassa Applen tuotteita valmistetaan yhä rikkoen vakavasti maan työlakeja. - CLW 29.07.2013 (englanniksi)

Bangladeshissä esitys työsuhdelain uudistamiseksi ei takaa järjestäytymisoikeutta kaikille palkansaajille. - ITUC 20.07.2013 (englanniksi)

Egyptin itsenäisen ay-liikkeen johtaja Abu Eita on valittu maan uuden hallituksen työministeriksi. - ITUC 17.07.2013 (englanniksi)

Yhdysvaltojen vaatekaupan suuret ketjut Walmart ja GAP toimivat heikosti Bangladeshin tehtaiden turvallisuuden hyväksi. - IndustriALL 10.07.2013 (englanniksi)

Egyptin itsenäinen ay-liike on jakautunut suhtautumisessaan asevoimien vallankaappaukseen. - Mena 10.07.2013 (englanniksi)

Brasiliassa ay-järjestöt tukevat sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaativia mielenosoittajia ja arvostelevat poliisia väkivaltaisista otteista. - IndustriALL 26.06.2013 (englanniksi)

Tanskassa kuusi suurta vähittäiskauppaketjua on liittynyt Bangladeshin tehdasrakennusten turvallisuussopimukseen. - IndustriALL 25.06.2013 (englanniksi)

Saksassa palkansaajien vähemmistö uskoo kykenevänsä työskentelemään eläkeikään asti ilman työolojen parannuksia. - DGB 24.06.2013 (saksaksi)

Ruotsissa lakkoon menneet kuljetustyöläiset vaativat muiden alojen uusien sopimusten mukaisia palkankorotuksia. - Kommunal 19.06.2013 (ruotsiksi)

Kansainvälinen työjärjestö ILO on luopunut pakkotyöstä johtuneesta Burma-boikotista. - ILO 18.06.2013 (englanniksi)

Ruotsissa yli puoli vuotta työttömänä olleiden määrä nousi toukokuussa 230 000:een. - Arbetet 14.06.2013 (ruotsiksi)

Bangladeshin johdon suunnittelema lakiuudistus ei takaa työntekijöille järjestäytymisoiokeutta. - IndustriALL 13.06.2013 (englanniksi)

Ruotsissa kollektiivisten työehtosopimusten ulkopuolella olevien palkansaajien osuus kasvanut. - Arbetet 07.06.2013 (ruotsiksi)

Intiassa 75 000 vartijaa on järjestäytynyt ruotsalaisen ammattiliiton Transportin tukeman hankkeen työn tuloksena. - Arbetet 04.06.2013 (ruotsiksi)

Kansainvälinen työjärjestö ILO ennustaa työttömien määrän nousevan kahdessa vuodessa 208 miljoonaan tämänhetkisestä 202 miljoonasta. - ILO 03.06.2013 (englanniksi)

Britanniassa ammattiliittojen jäsenmäärä kääntyi 2012 nousuun yhdeksän vuoden alamäen jälkeen. - The Telegraph 29.05.2013 (englanniksi)

Qatarin on alettava kohdella asiallisesti ulkomaista työvoimaansa, Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC vaatii. - ITUC 24.05.2013 (englanniksi)

Ruotsissa ammatillinen keskusjärjestö LO on ryhtynyt valmistelemaan täystyöllisyyttä tavoittelevaa strategiaa. - Arbetet 21.05.2013 (ruotsiksi)

Vietnamissa eräät ulkomaiset yritykset koettavat erottaa raskaana olevat työntekijänsä. - TND 19.05.2013 (englanniksi)

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden päänavaussopimus nostaa palkkoja 5,6 prosenttia 20 kuukaudessa. - IG Metall 15.05.2013 (saksaksi)

Bangladeshissä kolmikantaelin valmistelee vaatetyöläisten minimipalkan nostoa. - AP/CBC 12.05.2013 (englanniksi)

Sopimusvalmistaja Foxconn on pettänyt lupauksensa Kiinan yksiköittensä ay-järjestöjen demokratisoimisesta. - Sacom 09.05.2013 (englanniksi)

Saksassa laajat varoituslakot sävyttävät metalli- ja elektroniikka-alan tes-neuvotteluita. - IG Metall 07.05.2013 (saksaksi)

Virossa ammattiliitoilla on ay-johtaja Peep Petersonin mukaan vaikutusvaltaa energia-, merenkulku- ja kasvatusaloilla. - bbn 06.05.2013 (englanniksi)

Bangladeshin hallitus on sitoutumassa 200 uuden työsuojelutarkastajan palkkaamiseen reaktiona tehdasrakennuksen tuhoisaan romahtamiseen. - The Daily Star 05.05.2013 (englanniksi)

Britanniassa työväenpuolue ajaa alimmaksi palkkanormiksi virallista minimipalkkaa selvästi korkeampaa vähimmäistoimeentuloon riittävää palkkaa (living wage) - Guardian 27.04.2013 (englanniksi)

Saksassa työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät ansaitsevat huomattavasti enemmän kuin sopimusten ulkopuolella olevat työntekijät. - WSI 26.04.2013 (saksaksi)

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY ehdottaa Euroopalle elvytysohjelmaa, johon ohjattaisiin 1-2 prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. - ETUC 23.04.2013 (englanniksi)

Ruotsin suurin toimihenkilöliitto Unionen tavoittelee osa-aikaeläkejärjestelmää, joka sisältyy teollisuuden työntekijöiden uusiin työehtosopimuksiin. - Arbetet 22.04.2013 (ruotsiksi)

Irlannin suurin ammattiliitto Siptu on torjunut hallituksen suunnitelman supistaa julkisen sektorin palkkoja. - WSJ 16.04.2013 (englanniksi)

Ruotsissa paperityöläisten Pappers solmi teollisuuden viimeisenä ammattiliittona uuden kolmevuotisen työehtosopimuksen. - DA 11.04.2013 (ruotsiksi)

Saksassa Baijerin majoitus- ja ravintola-alan 17 kuukauden sopimus nostaa palkkoja 4 prosenttia. - AFGZ 09.04.2013 (saksaksi)

Norjan yksityissektorilla laajasti sovellettavan uuden yksivuotisen sopimuksen kustannusvaikutus on 3,4 prosenttia. - Arbetet 08.04.2013 (ruotsiksi)

Britannian suurin ammattiliitto Unite ehdottaa vuorokauden yleislakkoa hallituksen vyönkiristyspolitiikkaa vastaan. - BBC 04.04.2013 (englanniksi)

Ruotsin rakennusteollisuuden uusi sopimus lisää pääurakoitsijoiden vastuuta aliurakoitsijoiden toiminnasta. - Byggnads 02.04.2013 (ruotsiksi)

Venäjän viranomaiset vaativat autotyöläisten itsenäistä ammattiliittoa luovuttamaan jäsenlistansa sekä tietoja järjestön toiminnasta ja taloudesta. - IndustriALL Global Union 28.03.2013 (englanniksi)

Ruotsissa sähköalojen lakonuhka ja työsulkuvaroitus on peruttu. - Arbetet 26.03.2013 (ruotsiksi)

Britanniassa ammatillinen keskusjärjestö TUC ehdottaa talouden elvyttämistä perusrakenteiden ja asuntojen mittavalla rakentamisella. - TUC 20.03.2013 (englanniksi)

Ruotsissa sähköalojen työnantajat ovat vastanneet ammattiliiton lakkovaroitukseen uhkaamalla työsululla. - Arbetet 19.03.2013 (ruotsiksi)

Ruotsin rakennustyöläisten liitto on hylännyt välittäjien sopimusehdotuksen. - Arbetet 17.03.2013 (ruotsiksi)

Virossa Narva Energian työntekijät tukevat palkkavaatimustaan lakonuhalla. - bbn 12.03.2013 (englanniksi)

Saksan osavaltioiden 2-vuotinen sopimus nostaa palkkoja 5,6 prosenttia. - ver.di 09.03.2013 (saksaksi)

Saksan terästeollisuudessa on sovittu 3 prosentin korotuksista 15 kuukauden sopimuskaudella. - IG Metall 06.03.2013 (saksaksi)

Britannian talouden kestävä elpyminen vaatii ammatillisen keskusjärjestön TUC:n mukaan tuloerojen kaventamista. - TUC 03.03.2013 (englanniksi)

Euroalueen työttömien määrä kohosi tammikuussa 2013 lähes 19 miljoonaan ja työttömyysaste 11,9 prosenttiin. - AFP/France24 01.03.2013 (englanniksi)

Saksassa ay-liike pitää joka neljännen työtä tekevän työehtoja kehnoina. - DGB 26.02.2013 (saksaksi)

Kolumbiassa asemiehet epäonnistuivat yrityksessään murhata kaksi ay-johtajaa. - ITUC 26.02.2013 (englanniksi)

Bangladeshin tammikuisen tehdaspalon kunkin uhrin omaisille on annettu korvauksena 10 000 euroa. - IndustriALL 24.02.2013 (englanniksi)

Intiassa miljoonat työtä tekevät painostavat hallitusta 2-päiväisellä lakolla asemansa parantamiseksi. - The Hindu 21.02.2013 (englanniksi)

Turkin viranomaiset koettavat tukahduttaa julkisalojen ay-liikettä joukkopidätyksillä. - ITUC 19.02.2013 (englanniksi)

Italiassa ammatillinen keskusjärjestö CGIL esittää verohelpotuksia nuoria ja naisia palkkaaville yrityksille. - FT 18.02.2013 (englanniksi)

Kreikassa lakko-oikeutta puolustavien puolueiden rintama on laajentunut. - Greek Reporter 11.02.2013 (englanniksi)

Maailmanlaajuinen kampanja ay-oikeuksien turvaamiseksi Meksikossa kohdistuu myös suomalaiseen pörssiyhtiöön PKC:hen. - IndustriALL 11.02.2013 (englanniksi)

Ranskan hallitus pelkää työpaikkojen lopettamisen radikalisoivan ay-toimintaa. - AFP/Expatica 05.02.2013 (englanniksi)

Ruotsin työnantajajärjestöissä on haluja lopettaa ay-jäsenmaksujen kerääminen. - DA 05.02.2013 (ruotsiksi)

Virossa Narvan voimalaitoksen työntekijät tehostavat lakonuhalla 15 prosentin palkankorotusvaatimustaan. - ERR 28.01.2013 (englanniksi)

Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC arvostelee Kreikan hallitusta hätätilavaltuuksien käytöstä Ateenan maanalaisen lakkolaisia vastaan. - ITUC 28.01.2013 (englanniksi)

Saksassa UPM on perunut aikeensa irtaantua työnantajaliitosta. - IG BCE 22.01.2013 (saksaksi)

Saksassa vuoden 2012 tes-ratkaisut nostivat reaalipalkkoja 0,7 prosenttia. - WSI 21.01.2013 (saksaksi)

Ruotsin teollisuudessa vakavien työtapaturmien määrä on kasvanut. - Arbetet 17.01.2013 (ruotsiksi)

Virossa ammatillinen keskusjärjestö EAKL perehdyttää ay-johtajia ja -aktiiveja lakkoon liittyviin asioihin. - bbn 14.01.2013 (englanniksi)

Ruotsissa on enää yksi työsuojelutarkastaja 16 000 palkansaajaa kohti. Se on vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. - Arbetet 09.01.2013 (ruotsiksi)

Kiinassa valmistetaan yhä leluja epäinhimillisin työehdoin. - Sacom 07.01.2013 (englanniksi)

Israelin työtuomioistuimen mukaan työnantajalla ei ole oikeutta puuttua työntekijöiden järjestäytymiseen. - Histadrut 02.01.2013 (englanniksi)

Sierra Leonessa sotilaat ovat avanneet tulen lakkoilevia kaivostyöläisiä kohti surmaten kaksi työläistä. - libcom.org. 02.01.2012 (englanniksi)

Kiinassa valtionyhtiö on taipunut ensimmäistä kertaa kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin. - CLB 19.12.2012 (englanniksi)

Ruotsin hallitus valmistelee esitystä työajan tilapäisen lyhentämisen korvaustavaksi. - DA 17.12.2012 (ruotsiksi)

Burmassa on järjestetty seminaari ja konsertti nykyajan orjuutta vastaan. - Myanmar Times 17.12.2012 (englanniksi)

Ruotsissa sairauspoissaolojen määrä on puolittunut 2000-luvulla. - DA 13.12.2012 (ruotsiksi)

Tunisian hallitus on sitoutunut suojelemaan ay-järjestöjä väkivaltaisia hyökkäyksiä vastaan. - tunisialive 13.12.2012 (englanniksi)

Yhdysvalloissa Michiganin osavaltio on kaventanut palkansaajien järjestäytymisoikeuksia. - IndustriALL 13.12.2012 (englanniksi)

Belgian palkansaajien järjestäytymisaste nousi vuosina 2001-2010. - Union renewal 09.12.2012 (englanniksi)

Ruotsin työelämässä on aiempaa enemmän iäkkäitä työntekijöitä, mutta yli 65-vuotiaiden työntekijöiden vuosityöajat ovat lyhentyneet. - Arbetet 07.12.2012 (ruotsiksi)

Ruotsissa toimihenkilöt tekevät korvauksettomia ylitöitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. - Arbetet 03.12.2012 (ruotsiksi)

Singapore karkoittaa lakkoilleet kiinalaiset bussinkuljettajat. Edellisen kerran Singaporessa oli lakko 1980-luvulla. - RNW 01.12.2012 (englanniksi)

Saksan ammatillinen keskusjärjestö DGB varoittaa usean teleyrityksen, Kiinan, Egyptin ja Saudi-Arabian pyrkimyksestä rajoittaa internetin vapautta. - DGB 27.11.2012 (saksaksi)

Ruotsissa irtisanomisvaroitukset ovat lisääntyneet merkittävästi. - Arbetet 23.11.2012 (ruotsiksi)

Ruotsissa ay-järjestöt vaativat rajoituksia vuokratyövoiman käytölle. Vuokratyöyritysten mielestä vaatimus on ristiriidassa lain kanssa. - Arbetet 21.11.2012 (ruotsiksi)

Fidzin saarivaltio kuuluu ILOn mukaan työelämän normien pahimpiin polkijoihin. - ET 16.11.2012 (englanniksi)

Ruotsalaisen Ikean tuotteita valmistettiin taannoisessa DDR:ssä vankityövoimalla. - DN 16.11.2012 (ruotsiksi)

Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Kreikassa järjestetään 14.11. yleislakko osana Euroopan ay-liikkeen toimintapäivää vyönkiristystä vastaan. - ET 13.11.2012 (englanniksi)

Britanniassa on paljastunut liettualaisten siirtotyöläisten törkeä kohtelu jättikanalassa. - Guardian 13.11.2012 (englanniksi)

Yhdysvaltojen ay-liike on tyytyväinen presidentti Barack Obaman uudelleenvalintaan ja haluaa jatkaa yhteistyötä tasa-arvon puolesta. - AFL-CIO 07.11.2012 (englanniksi)

Ruotsissa teollisuuden ammattiliitot ja työnantajajärjestöt ehdottavat työsuojelutiedon keruun, taltioinnin ja jakamisen keskittämistä. - Arbetet 06.11.2012 (ruotsiksi)

Euroopan ay-järjestöt järjestävät 14. marraskuuta lukuisia mielenilmauksia työllisyyden puolesta vyönkiristystä vastaan. - ETUC 05.11.2012 (englanniksi)

Etelä-Afrikassa ammatillinen keskusjärjestö Cosatu pyrkii voittamaan takaisin kaivostyöläisten luottamuksen. - BD 30.10.2012 (englanniksi)

Latvian talouskehitys on kääntynyt parempaan suuntaan vyönkirityslinjan lieventämisen ansiosta. - ETUI 26.10.2012 (englanniksi)

Euroopan Unionin säännöstö ei anna riittävää turvaa kotiapulaisille. - ILO 24.10.2012 (englanniksi)

Ruotsin LO:n solmima uusi vuokratyösopimus takaa 60 000 vuokratyöntekijälle noin 12 euron vähimmäistuntipalkan työnantajan käytettävissäoloajalta. - DA 18.10.2012 (ruotsiksi)

Turkin parlamentin käsittelyssä oleva esitys kollektiivisten työsuhteiden laiksi on ei täytä Ay-liikkeen maailmanjärjestön ITUCin mielestä työelämän kansainvälisiä perusnormeja. - ITUC 16.10.2012 (englanniksi)

Egyptissä kaksi itsenäistä ammatillista keskusjärjestöä ja useat vasemmistopuolueet ovat muodostaneet ay- ja kansalaisvapauksia puolustavan rintaman. - EI 15.10.2012 (englanniksi)

Venäjällä radikaali ammatillinen keskusjärjestö RLC valmistelee mielenosoituksia työlainsäädännön uudistamisen puolesta. - RBTH 09.10.2012 (englanniksi)

Yli sadan maan ay-järjestöt ovat viime päivinä osallistuneet maailmanlaajuiseen kampanjaan kunnon työn puolesta. - Equal Times 08.10.2012 (englanniksi)

Indonesiassa yli kaksi miljoonaa ihmistä on osoittanut mieltä vuokratyön väärinkäyttöä vastaan. - BH/AP 03.10.2012 (englanniksi)

Maapallon kaikissa osissa yritykset käyttävät vuokratyövoimaa työehtojen heikentämiseen ja ay-liikkeen vaikutusvallan vähentämiseen. - IndustriALL 02.10.2012 (englanniksi)

Vietnam vahvistaa hallituksen aktiivista roolia kollektiivisten työehtosopimusten synnyttämisessä. - VietNamNet 25.09.2012 (englanniksi)

Portugalin hallitus luopui esityksestään korottaa palkansaajien ja laskea yritysten sosiaalimaksuja. - euronews 24.09.2012 (englanniksi)

Meksiko koettaa heikentää työlainsäädäntöä nopealla menettelyllä. - IndustriALL Global Union 22.09.2012 (englanniksi)

Egyptin hallitus tarjoaa eri alojen lakkolaisille pelkästään keppikuria. - Egypt Independent 19.09.2012 (englanniksi)

Etelä-Afrikassa viisi viikkoa lakossa olleiden Marikanan platinakaivoksen työläisten palkkoja korotetaan 22 prosenttia. Poliisi ampui 34 lakkolaista ja heidän lisäkseen työtaistelu vaati 9 työläisen hengen. - Guardian 18.09.2012 (englanniksi)

Pakistanissa yli 300 työläistä on kuollut kahdessa tehdaspalossa. Ay-federaatio IndustriALL vaatii maan hallitusta maksamaan korvauksia loukkaantuneille ja menehtyneiden omaisille. - IndustriALL 13.09.2012 (englanniksi)

Egyptin ay-liikkeessä vanhaa valtaa edustava ETUF koettaa rajoittaa itsenäisten ay-verkostojen EFITUn ja EDLC:n vaikutusvallan kasvua. - FP 06.09.2012 (englanniksi)

Filippiinit on ratifioinut toisena maana ILO:n kotiapulaissopimuksen, joka näin ollen tulee voimaan vuoden kuluttua. - ILO 05.09.2012 (englanniksi)

Portugalin ay-liike vaatii helpotuksia maan ankaraan säästökuuriin. - ITUC 04.09.2012 (englanniksi)

Venäjällä Unileverin Omskin tehdas vakinaistaa työtaistelun tuloksena vuokratyövoimansa. - IUF 03.09.2012 (englanniksi)

Ruotsissa vientiteollisuuden edustajat varoittavat vahvan kruunun ikävästä vaikutuksesta työllisyyteen. - Arbetet 27.08.2012 (ruotsiksi)

ILOn laajakantoinen merityösopimus tulee uusimpien ratifiointien ansiosta voimaan vuoden kuluttua. - ILO 20.08.2012 (englanniksi)

Etelä-Afrikassa ammatillinen keskusjärjestö Cosatu on tuominnut Lonminin kaivoksella lukuisia kuolonuhreja vaatineen väkivallan. - Cosatu 16.08.2012 (englanti)

Saudi-Arabiaan aiotaan perustaa pelkällä naistyövoimalla toimivia kaupunkeja. - BBC 12.08.2012 (englanniksi)

Britanniassa enemmistö järjestäytyneistä palkansaajista on naisia. - Guardian 05.08.2012 (englanniksi)

Egyptissä vaikutusvaltaisten poliitikkojen lupaus liki 100 euron minimipalkasta kuukaudessa ei ole toteutunut yksityisellä sektorilla. - Ahram Online 27.07.2012 (englanniksi)

Kreikan ay-liike vaatii yli viidenneksellä alennetun vähimmäispalkan nostamista entiselle tasolle. - ITUC 24.07.2012 (englanniksi)

Thaimaassa oikeus on määrännyt katteettomia lupauksia antaneita työvoiman välittäjiä maksamaan korvauksia petetyille thaimaalaisille. - ILO 17.07.2012 (englanniksi)

Irlannin ammatillinen keskusjärjestö ICTU vaatii maansa säästöohjelman toteutusaikataulun hidastamista. - ICTU 09.07.2012 (englanniksi)

Ruotsissa LO:n uusi puheenjohtaja korostaa, että pitkän työsuhteen on taattava tulevaisuudessakin vahva irtisanomissuoja. - DA 03.07.2012 (ruotsiksi)

Ruotsin ay-liike pitää työministerin ehdotusta määräaikaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi täysin riittämättömänä. - Arbetet 27.06.2012 (ruotsiksi)

Turkin viranomaiset pidättivät maanantaina tekaistuin perustein 71 ay-järjestöjen johtohenkilöä ja jäsentä. - ITUC 26.06.2012 (englanniksi)

Hollannin ammatilliselle keskusjärjestölle FNV:lle etsitään uutta rakennetta. - Union Renewal 24.06.2012 (englanniksi)

Ruotsissa naisten ja miesten palkkojen ero on pienentynyt. - Arbetet 20.06.2012 (ruotsiksi)

Pakistanissa teva-työläisten kuusi ay-johtajaa on tuomittu yhteensä 490 vuoden vankeusrangaistuksiin. - DA 15.06.2012 (ruotsiksi)

Ruotsin hoiva-alan 2-vuotinen sopimus nostaa sopimuskaudella kuukausipalkkoja 160 euroa. - Arbetet 15.06.2012 (ruotsiksi)

Tunisiassa ääri-islamistit ovat polttaneet kolme ammatillisen keskusjärjestön UGTT:n toimistoa. - ITUC 12.06.2012 (englanniksi)

Kiinassa Omronin elektroniikkatehtaan työläiset ovat valinneet vapaassa vaalissa ay-järjestölleen puheenjohtajan. - CLB 05.06.2012 (englanniksi)

Venäjään
kohdistuu julkisten palvelujen heikentämisen paine sen tullessa Maailman kauppajärjestön WTOn jäseneksi, julkisalojen kansainvälinen ay-federaatio PSI varoittaa. - PSI 04.06.2012 (englanniksi)

Qatarin on sallittava itsenäisten ay-järjestöjen perustaminen ja toiminta, Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC vaatii. - ITUC 01.06.2012 (englanniksi)

Kiina myöntää työviisumin 20 000 pohjoiskorealaiselle. - Chosunilbo 29.05.2012 (englanniksi)

Saksan kemianteollisuuden uusi sopimus mahdollistaa iäkkäiden työntekijöiden työajan lyhennyksen tulevaa eläkettä pienentämättä. - IG BCE 25.05.2012 (saksaksi)

Ruotsin LO laajentaa johtotroikkansa kvartetiksi saadakseen ylimpään johtoon yhden naisen. - Arbetet 22.05.2012 (ruotsiksi)

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden palkat nousevat yli neljä prosenttia. - IG Metall 19.05.2012 (saksaksi)

Turkissa on vireillä uusia rajoituksia lakko-oikeuteen. - Hava-Is 15.05.2012 (englanniksi)

Burmassa yli tuhannen peruukkityöläisen lakko on taivuttanut eteläkorealaisen yrityksen isoihin palkankorotuksiin. - Myanmar Times 14.05.2012 (englanniksi)

Ruotsin LO:n puheenjohtajakilpaa sävyttää tavallista kovempi vastakkainasettelu. - Arbetet 10.05.2012 (ruotsiksi)

Guatemalassa on jälleen murhattu ay-aktiiveja. - ITUC 08.05.2012 (englanniksi)

Ruotsissa LO:n ekonomistit ehdottavat päättäjille taloutta elvyttävien keinojen käyttöönottoa. - Arbetet 03.05.2012 (ruotsiksi)

Maailmalla työväen kansainvälistä juhlapäivää vietettiin kamppailuhenkisin ja värikkäin menoin. - Guardian 01.05.2012 (englanniksi)

Norjassa ammatillinen keskusjärjestö LO pitää ilmastonmuutosta aikamme suurimpana haasteena ja kehuu hallituksen uutta ilmasto-ohjelmaa. - LO 25.04.2012 (norjaksi)

Ruotsissa ammattiliiton puheenjohtaja ansaitsee noin 2,5 kertaa enemmän kuin jäsenet keskimäärin. - DA 25.04.2012 (ruotsiksi)

Saksassa IG Metall vaatii metalli- ja elektroniikkateollisuuteen 6,5 prosentin palkankorotuksia 1-vuotisella sopimuksella ja torjuu työnantajien esityksen 14 kuukauden sopimukseksi 3 prosentin korotuksin. - just-auto 23.04.2012 (englanniksi)

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY haluaa EU:lle määräyksen yritysveron vähimmäistasosta. - ETUC 19.04.2012 (englanniksi)

Ruotsin työelämässä väkivalta naisia vastaan on lisääntynyt 1980-luvun alusta lähtien. - Arbetet 17.04.2012 (ruotsiksi)

Indonesiassa moni Adidakselle urheilutarvikkeita valmistava yritys rikkoo karkeasti työntekijöiden oikeuksia. - The Independent 14.04.2012 (englanniksi)

Ruotsissa ammatillinen keskusjärjestö LO tehostaa toimintaansa työllisyyden parantamiseksi. - Arbetet 11.04.2012 (ruotsiksi)

Swasimaa on kieltäytynyt rekisteröimästä maan ainoata ammatillista keskusjärjestöä. - fin24 05.04.2012 (englanniksi)

Kolumbiassa teollisuuden ammattiliitot yhdistyvät yhdeksi voimakkaaksi liitoksi. - IMF 03.04.2012 (englanniksi)

Hollannissa ammatilliset keskusjärjestöt ovat eri mieltä palkkojen jäädyttämisestä: FNV vastustaa sitä, mutta CNV on valmis neuvottelemaan siitä. - RNW 03.04.2012 (englanniksi)

Eurooppa-tason työmarkkinajärjestöt valmistelevat kehyssopimusta nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. - ETUC 29.03.2012 (englanniksi)

Italiassa hallitus pitää kiinni suunnitelmastaan helpottaa irtisanomista taloudellisten syiden perusteella. - CDS 23.03.2012 (englanniksi)

Swasimaassa kolme merkittävää ay-järjestöä on yhdistynyt 50 000 jäsenen ay-organisaatioksi. - IMF 20.03.2012 (englanniksi)

Viron hallitus on tehnyt myönnytyksiä ay-liikkeelle kuljettajien ja opettajien lakkojen seurauksena. - ITF 15.03.2012 (englanniksi)

Egyptin johto käyttää sotilaita bussinkuljettajien lakon rikkureina. - Egypt Independent 14.03.2012 (englanniksi)

Britannian hallituksen säästöpolitiikka kohdistuu naisiin kaksi kertaa raskaammin kuin miehiin. - TUC 14.03.2012 (englanniksi)

Burmassa on tullut voimaan lakko- ja järjestäytymisoikeuden takaava laki. - AP/WP 10.03.2012 (englanniksi)

Miesten ja naisten palkkaero ei ole pienentynyt 2000-luvulla, 28 maassa Euroopassa ja 15 maassa sen ulkopuolella tehdystä selvityksestä ilmenee. - ITUC 07.03.2012 (englanniksi)

Britanniassa ammatillinen keskusjärjestö TUC patistaa yksityissektoria lisäämään investointejaan. - TUC 06.03.2012 (englanniksi)

Euroopan talouden kohentamiseksi tarvitaan elvytysohjelma, Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY esittää. - ETUC 01.03.2012 (englanniksi)

Intian pirstoutunut ay-liike esiintyy ensi kertaa yhtenäisenä helmikuun 28. päivän maanlaajuisessa lakossa. - HT/PTI 28.02.2012 (englanniksi)

Yhdysvaltojen
ay-liike tukee suomalaisen pörssiyhtiön PKC:n Meksikon yksikön työntekijöiden itsenäistä, työnantajasta riippumatonta ay-toimintaa. - AFL-CIO 24.02.2012 (englanniksi)

Ruotsissa enää 36 prosenttia työttömistä saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. - DA 22.02.2012 (ruotsiksi)

Kambodzhassa poliisi ampui kolmea teva-työläisten mielenosoituksen osanottajaa. - PPP 21.02.2012 (englanniksi)

Saksa tasapainoilee vaihtelevalla menestyksellä kaupallisten tavoitteidensa ja ihmisoikeuksien puolustamisen välillä. - NYT 20.02.2012 (englanniksi)

Ruotsiin ollaan luomassa järjestelmää, jonka avulla rajoitetaan lyhyiden kriisien aikana irtisanomisen tarvetta. - DA 15.02.2012 (ruotsiksi)

Israelissa vuokratyöntekijöiden asema paranee huomattavasti julkisen sektorin 4-päiväisen lakon tuloksena. - Histadrut 12.02.2012 (englanniksi)

Ruotsin teollisuustyöntekijöiden reaaliansiotaso laski lievästi 2011, mutta nousee ennusteen mukaan 2 prosenttia 2012. - LO-Tidningen 07.02.2012 (ruotsiksi)

Intian ay-liike järjestää 28. helmikuuta maanlaajuisen lakon kurjia työehtoja vastaan. - The Hindu 05.02.2012 (englanniksi)

Ruotsissa suhtautuminen EU-alueen talousliittoon jakaa ammatillisen keskusjärjestön LO:n hallitusta. - LO-Tidningen 02.02.2012 (ruotsiksi)

Israelin työelämässä joka yhdeksäs nainen joutui viime vuonna seksuaalisen häirinnän uhriksi. - Haaretz 31.01.2012 (englanniksi)

Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC on vaatinut Maailman talousfoorumissa Davosissa muun muassa ympäristöystävällisiä investointeja . - ITUC 25.01.2012 (englanniksi)

Ruotsissa työllisyyden paraneminen ja etuussääntöjen tiukentaminen ovat vähentäneet ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajien määrää. - LO-Tidningen 24.01.2012 (ruotsiksi)

Virossa opettajien ammattiliitto valmistelee lakkoa palkkavaatimustensa puolesta. - ERR 17.01.2012 (englanniksi)

Kuwaitin ja Bahrainin ammatilliset keskusjärjestöt ovat solmineet yhteistyösopimuksen Nepalissa toimivan veljesjärjestönsä kanssa. - ITUC 16.01.2012 (englanniksi)

Ruotsissa ammatillinen keskusjärjestö LO korostaa eurokriisin ratkaisuissa tarvetta turvata taloudellinen kasvu. - LO-Tidningen 13.01.2012 (ruotsiksi)

Kreikan on luovuttava syytteistä mielenilmauksia järjestäneitä ay-aktiiveja vastaan, Ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC vaatii. - ITUC 11.01.2012 (englanniksi)

Afganistanissa Ruotsin sotilastukikohdan ruokahuollossa työskennellään orjuutta muistuttavin työehdoin. - The Local 07.01.2012 (englanniksi)

Ruotsissa LO:n ja sen jäsenliittojen työ jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi tuotti viime vuonna myönteisiä tuloksia. - LO 03.01.2012 (ruotsiksi)

Kiinan korkein vähimmäispalkka on Shenzhenin alueella. Se nousee 1. helmikuuta 184 euroon kuukaudessa. - CLB 03.01.2012 (englanniksi)