Sisällysluettelo - Kohti kumppanuutta
ETUSIVU

LUKIJALLE

KATSAUS
1965-1978
1979-1991
1992-2005

HAASTATTELUT
Martti Ahtisaari
Benjamin Bassin
Kai Helenius
Jaakko Iloniemi
David Johansson
Ritva Jolkkonen
Tauno Kääriä
Pertti Majanen
Juhani Toivonen

PALAUTE
Juhani Artto

 

 

 

 


Lukijalle - Kohti kumppanuutta
Lukijalle

Suomalaiset ovat tehneet kehitysyhteistyötä yli sata vuotta. Vuosikymmeniä se oli ennen muuta Suomen Lähetysseuran Ambomaalla, Pohjois-Namibiassa, tekemän työn varassa.

Suomen valtio ryhtyi kehitysavun antajaksi 1950-luvun puolivälin jälkeen. Toiminta pysyi vuosia niin pienimuotoisena, ettei sitä varten perustettu erillistä organisaatiota.

Ensimmäisen kehitysapuorganisaationsa valtio loi perustamalla kansainvälisen kehitysavun toimiston. Se aloitti toimintansa 1. maaliskuuta 1965.

Tämä kirja on katsaus kahdenvälisen julkisen kehitysyhteistyön neljään vuosikymmeneen. Tarkoituksena on johdatella keskeisiin asioihin, kehityssuuntiin, kiistoihin ja käänteisiin. Monenkeskinen ja humanitaarinen apu sekä pakolaispolitiikka on kuitenkin jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Kirja koostuu kahdenlaisesta aineistosta. Ensimmäinen osa perustuu sanomalehtijuttuihin, joita kehitysyhteistyön viranomaiset ovat vuosien mittaan leikanneet talteen ja mapittaneet. Käytössäni on ollut useita hyllymetrillisiä mappeja, jotka pullistelevat Suomen julkista kehitysyhteistyötä käsittelevistä lehtileikkeistä. Ne tekivät mahdolliseksi hahmottaa kertomuksen siitä, miten Suomi ja suomalaiset ovat vähitellen oppineet tekemään yhä paremmin kehitysyhteistyötä.

Toisen osan muodostavat haastattelut, joissa kehitysyhteistyön entiset ja nykyiset johtavat virkamiehet kommentoivat alan menneitä vuosikymmeniä tämän hetken näkökulmasta ja selostavat toiminnan ajankohtaisia linjauksia.

Ulkoasiainministeriö julkaisi helmikuun lopussa 2005 saman teoksen suppean laitoksen painettuna kirjana. Siitä tehty sähköinen sivusto löytyy osoitteesta http://www.kaapeli.fi/artto/kehy40.pdf (1,62MB).

Helsingissä 1.3.2005

Juhani Artto