Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

Trade Union News from Finland; Ay-uutiset maailmalta; Juhani Artto Homepage 2003; Suitsait; Kaikki pelissä - edunvalvonta rajattomassa maailmassa; Internet tiedonhaun opas 2.0; Medialinnakkeet; Everything at stake - safeguarding interest in a world withou

Suomesta SASK:n kautta tukea kehitysmaiden ay-järjestöille

Kehitys (2-2003 - Juhani Artto) Maailmanpankin lämpeneminen ay-liikkeen suuntaan on Suomen näkökulmasta myönteistä. "Maailmanpankin tulee olla vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan kanssa niin kansallisella kuin maailmanlaajuisella tasolla ja dialogin tulee koskea sekä kansalaisjärjestöjä että ay-liikettä", UM:n globaaliasioiden linjan kehitysrahoitusyksikön päällikkö Pasi Hellman määrittelee.

"Erityisen tärkeätä on, että kehitysmaiden hallitukset pitävät omien maidensa ay-järjestöt mukana kansallisten köyhyyden vähentämisen strategioiden kehittelyssä. Maailmanpankki kannustaa kehitysmaiden hallituksia toimimaan näin", Hellman kertoo. Hän lisää, että Maailmanpankki voi kuulla ay-liikkeen näkemyksiä myös yksittäisistä hankkeista ja että siitä onkin viime vuosilta kokemuksia.

Omassa toiminnassaan Suomi on jo pitkään käyttänyt kehitysyhteistyön määrärahoja kehitysmaiden ay-järjestöjen tukemiseen. Pääasiallisena kanavana on toiminut SAK:n, SAK:n jäsenliittojen ja eräiden STTK:n jäsenliittojen muodostama Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK.

SASK on tehnyt yhteistyötä kehitysmaiden lukuisten ay-järjestöjen kanssa. Monessa tapauksessa yhteistyötä ovat koordinoineet ja hallinnoineet ns. ammattisihteeristöt, jotka ovat eri toimialoilla kansallisten ammattiliittojen maailmanlaajuisia ay-keskuksia. Hankkeiden päämääränä on ollut voimistaa kehitysmaiden ay-järjestöjä. Tärkeimpänä työmenetelmänä on käytetty koulutusta.