Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

Trade Union News from Finland; Ay-uutiset maailmalta; Juhani Artto Homepage 2003; Suitsait; Kaikki pelissä - edunvalvonta rajattomassa maailmassa; Internet tiedonhaun opas 2.0; Medialinnakkeet; Everything at stake - safeguarding interest in a world withou

Vastaisku Kiina-ilmiölle?
Automaatio tuo työpaikkoja takaisin halpatuotantomaista

PRO (marraskuu 2003 - Juhani Artto) Uutiset työpaikkojen siirrosta Kiinaan ja muihin halpatuotantomaihin ovat viime kuukausina koetelleet suomalaisten uskoa omaan tulevaisuuteemme. Kännykkäteollisuuden alihankkijana toimivan Perloksen toimitusjohtaja Timo Leinilä kuuluu niihin, joilta usko Suomen mahdollisuuksiin ei ole loppunut.

- Lyhyellä tähtäimellä pärjääminen tulee varmasti olemaan vaikeata, mutta pitkällä aikavälillä osaamisemme ja esimerkiksi joustava automaatio voivat turvata Suomen aseman.

Leinilä visioi jopa työpaikkojen siirtoja paluusuuntaan.

- Uskon, että automaation avulla joku päivä työtä tulee siirtymään takaisin halpatuotantomaista tänne lähemmäksi tuotemarkkinoitamme.

Automaatio ei ole kuitenkaan vain kehittyneimmissä maissa toimivien tehtaiden mantra. Perlos itse hyödyntää laajasti automaatiota matalapalkkamaidenkin tehtaissaan, Kiinassa, Brasiliassa ja Unkarissa. Niissä teetetään kuitenkin manuaalista työtä enemmän kuin Perloksen Suomessa toimivissa tuotantolaitoksissa.

Huikea toimitusvalmius

Noin puolet Perloksen 4 500 hengen henkilökunnasta työskentelee yhä Suomessa. Automaatio on vaikuttanut tähän kahdella tavalla. Tuotanto on pysynyt automaation avulla kilpailukykyisenä ja automaattilaitteiden kehitystyö ja valmistus on keskitetty pääosin Suomeen.

Näin Leinilällä on hyvä syy pitää perloslaisesta näkökulmasta käsityksiä automaation työllisyyttä heikentävästä vaikutuksesta etäisinä arkirealismille ja taannoisia esityksiä robottiverosta haihatteluna.

- Silloin kun valmistetaan miljoonia korkealaatuisia tuotteita lyhyessä ajassa, automaation käytölle ei ole vakavaa vaihtoehtoa.

Asetelmaa kärjistää markkinoiden vaatimus yhä yksilöllisemmistä kännyköistä. Päätös markkinoille toimitettavista tuotteista tehdään yhä lähempänä myyntihetkeä kuluttajalle. Yli 700 työntekijän Unkarin yksikkö toimii kahden tunnin tilauskannalla, toisin sanoen saa uuden tilauksen joka toinen tunti.

- Jos jälleenmyyjä haluaa esimerkiksi punaisia puhelimia, tuotantopäätös tehdään ääritapauksissa joitakin tunteja ennen toimitusta.

Tähän liittyy se, miksi merkittävä osa Perloksen tuotteista valmistetaan yhä Suomessa ja muualla Euroopassa. Viime vuonna 76 prosenttia Perloksen nettomyynnistä kertyi Euroopasta. Loput nettomyynnistä jakautui puoliksi Amerikan mantereen ja Aasian kesken.

Joustavuustarve kasvaa

Perloksen on pystytettävä tuotantokoneistonsa pääasiakkaidensa tehdasinvestointien perässä. Perloksen nettomyynnistä 85 prosenttia muodostuu osakokonaisuuksien toimituksista Nokialle ja muulle kännykkäteollisuudelle.

- Tulemme varmasti näkemään, että pitkälle standardisoitujen halpojen puhelimien valmistus kasvaa voimakkaasti halvemman kustannustason maissa. Sen vuoksi Perlos kasvaa jatkossa Suomen ulkopuolella. Silti tuotanto jatkuu Euroopassakin.

- Muutosnopeuteen kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Meitä se pakottaa löytämään uusia ratkaisuja joustavuuden alalla. Niitä on kehitettävä Suomessakin, vaikka emme tällä hetkellä edes hyödynnä kaikkia työehtosopimuksiin sisältyviä joustomahdollisuuksia.

Joustavuutta Perlos ei tarkastele ainoastaan henkilökunnan joustavuutena, vaan myös käyttöasteen vaihteluista johtuvina kustannuksina.

- Matalien työvoimakustannusten maissa kapasiteetin seisottaminen on selvästi halvempaa kuin Suomessa.

Globalisaatio vie ja tuo

Keskusteluun globalisaation vaikutuksesta Suomen työpaikkakehitykseen Leimilällä on Perloksen näkökulmasta yksiselitteinen kanta.

- Globalisaatio on vahvasti tukenut työpaikkojemme säilymistä Suomessa. Maailmanlaajuisesti toimivat asiakkaamme odottavat meiltä globaalia palvelua. Valmistamme samoja tuotteita eri puolilla maailmaa.

- Asiakkaalle on edullista, että me koordinoimme töiden tekoa yrityksemme sisällä. Se vähentää asiakkaiden työmäärää alihankintaketjun ohjaamisessa.

Asiakkaiden toimintamallista johtuu, että Perlokselle olisi mahdotonta valmistaa Suomessa esimerkiksi Kiinan tai Pohjois-Amerikan markkinoille.

- Tämä on toisaalta Suomen tuotantomme keskeinen peruste. Logistisista syistä emme voi valmistaa Kiinassa Suomen markkinoille muita kuin pitkälle standardisoituja tuotteita.

Leimilän mukaan alihankkijalta odotetaan yhä suurempien kokonaisuuksien hallintaa. Valmistus ei enää riitä, vaan myös suunnitteluosaamista on löydyttävä. Haastavimpana hän pitää kuitenkin itse komponenttivalmistuksen kehittämistä.

- Uskomme, että tulevaisuudessa mekaaniset ja elektroniikkakomponentit integroidaan yhteen jo itse valmistusprosessissa.

Osaamisaluetta laajennettava

Perlokselta ja sen henkilökunnalta kaikki tämä vaatii osaamisalueen laajentamista ja painopisteen siirtämistä yhä enemmän tuotekehitykseen. Koko yhtiön menestys riippuu paljolti sen organisaation kyvystä tuottaa uusia ratkaisuja asiakkaille.

- Suomessa tulemme keskittymään ennen muuta uusien innovaatioiden luomiseen ja tuotannolliseen pilotointiin. Henkilöstön on oltava yhä paremmin koulutettua.

Osaksi tarvetta tyydytetään yrityksen sisäisellä koulutuksella. Sen määrä työntekijää kohti on korkea verrattuna moneen muuhun toimialaan.

- Vaikka kilpailu osaamisenkin alueella koko aika kiristyy, suomalaisilla on hyvät edellytykset pysyä pitkäjänteisellä työllä kilpailussa mukana.

- - - - -

Lue myös Perloksen Pohjois-Karjalan yksiköiden Toimihenkilöunionin pääluottamusmiehen Eero Timosen haastattelu: Henkilöstö välillä äärirajoilla