Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

Juhani Artto Hompepage 2003

Kiinassa työttömyys pahenee

Kehitys (05.12.2003 - Juhani Artto) Viime kuukausina Suomessa on havahduttu Kiinan kykyyn kilpailla yritysten sijoituksista niin, että se vie työpaikkoja suomalaisilta. Vastaava ilmiö on herättänyt huolestuneisuutta muiden teollisuusmaiden lisäksi myös monessa kehitysmaassa. Suomessa kehityksen syitä ja pysäyttämisen mahdollisuuksia on ehditty käsitellä monipuolisesti, mutta kiinalaisten näkökulma asiaan on jäänyt vähälle huomiolle.

Sen vuoksi Kiina on profiloitunut kommenteissa ja arvioissa maaksi, joka kahmii epäoikeudenmukaisilla keinoilla ja ennennäkemättömällä teholla sijoituksia ja työpaikkoja. Hahmotelmissa muista maista on tullut ylivoimaiseksi ponnahtaneen Kiinan uhreja, joilla on kiire keksiä uusia ratkaisuja omien oikeuksiensa puolustamiseksi.

Kuitenkin Kiinakin kärsii useimpien muiden maiden tavoin massatyöttömyydestä. Sen laajuudesta on olemassa vain summittaisia arvioita. Kaupunkien työvoimasta oli kesäkuun 2003 lopun tilaston mukaan ilmoittautunut työttömäksi 4,2 prosenttia. Luku on korkeampi kuin kertaakaan vuoden 1949 vallankumouksen jälkeen ja yhä nousussa. Se merkitsee noin kahdeksaa miljoonaa työtöntä.

Todellisuudessa työttömien määrä ylittää moninkertaisesti virallisen luvun. Kaupungeissakin työttömyysaste on vähintään kaksi kertaa korkeampi kuin viranomaisten ilmoittama. Virallisesta luvusta puuttuvat valtion yritysten irtisanomat miljoonat työntekijät sekä muut työttömät, jotka eri syistä eivät ole rekisteröityneet työnhakijoiksi.

Varsinainen työttömyyspommi muhii maaseudulla. Hiljattain Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua esitti viranomaistietoihin vedoten, että maaseudun työttömien määrä on noussut "kymmeniin miljooniin". Länsimaisten lähteiden mukaan se ei kuvaa tilannetta oikein, koska työn puutteesta saattaa kärsiä jopa lähes kolmasosa maaseudun vajaan 500 miljoonan hengen työvoimasta.

Kaupungeissa työttömyysastetta on nostanut valtion yritysten saneeraaminen. Vuonna 1997 ne irtisanoivat 12 miljoonaa työntekijää. Puolet heistä löysi vuoden loppuun mennessä uuden työpaikan. Vuosina 1998-2001 valtion yhtiöissä lopetettiin 25,5 miljoonaa työpaikkaa. Heinäkuussa 2002 valtiovalta arvioi, että heistä 16,8 miljoonaa oli löytänyt uuden työpaikan. Työttömyyden kasvua hillitsi ennen muuta palvelusektorin nopea laajeneminen. Vetoapua on löytynyt myös yksityissektorilta. Sen työpaikkojen määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Kiinan työpaikoista vajaa neljännes on teollisuudessa, runsas neljännes palvelualoilla ja noin puolet maataloudessa. Maaseudun työllisestä työvoimasta lähes kolmannes saa toimeentulonsa maatalouden ulkopuolisista työpaikoista.

Työvoimaan liittyy vuosittain 12-13 miljoonaa nuorta. Asiantuntijat laskevat, että talouden seitsemän prosentin kasvuvauhti lisää työpaikkojen määrää kahdeksalla miljoonalla. Kiinan sosiaalitieteiden akatemia arvioi vuonna 2002, että Kiinan liittyminen Maailman kauppajärjestöön WTO:hon lisää työttömien määrää kaupungeissa kolmella, neljällä miljoonalla ja maaseudulla kymmenellä miljoonalla. Pitkällä aikavälillä WTO-jäsenyys luo kaksi, kolme miljoonaa uutta työpaikkaa.

Kymmenessä vuodessa 150 miljoonaa talonpoikaa muuttaa kaupunkeihin päämääränään löytää työtä, ennusti Kiinan hallitusta palvelevan DRC-tutkimuslaitoksen tutkija Chen Huai lokakuussa 2003 Time-lehdessä. Vaikka Huain ennuste ei toteutuisi kuin puoliksi, puute työpaikoista kuuluu suurimpiin Kiinan vakautta horjuttaviin tekijöihin.

Vuonna 1986 luodusta työttömyysvakuutusjärjestelmästä ei ole työttömyydestä aiheutuvan tyytymättömyyden vaimentajaksi, koska talonpojat, maaseudun työläiset ja kansallisten laitosten virkailijat eivät ole järjestelmän piirissä. Lisäksi korvauksen tehoa rajoittaa sen pienuus. Työttömyyskorvaus on pienempi kuin minimipalkka ylittäen vain täpärästi kaupunkilaisten toimeentulon laskennallisen vähimmäisrajan. Työttömyyskorvausta maksetaan vuodesta kahteen riippuen työskentelyn kestosta työnantajalla, joka on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja.

Kiinalla on nykyisen ja ennustetun työllisyysongelmansa näkökulmasta täysi syy vahvistaa asemaansa maailmanlaajuisessa kilpailussa työpaikoista.