Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

korruptionormit WTO:lle

EU valmis vahvistamaan WTO:n roolia korruption estämisessä

Kehitys (08.03.2004 - Juhani Artto) Kansainvälinen yhteistyö korruptiota vastaan eteni syksyllä YK:ssa. Yleiskokous hyväksyi korruptionvastaisen sopimuksen lokakuussa ja 90 jäsenvaltiota allekirjoitti sen joulukuussa. Sopimus tulee voimaan ja kansainvälisen oikeuden osaksi 90 päivää sen jälkeen, kun 30 valtio on ratifioinut sen.

EU:n kauppakomissaari Pascal Lamy luonnehti tammikuussa sopimusta sekä huomattavaksi läpimurroksi että varsin puutteelliseksi asiakirjaksi. Pahimpana heikkoutena Lamy pitää sitä, että sopimuksessa ei määritellä seurantaa ja toimeenpanoa koskevia velvollisuuksia. Hän totesi, että YK:n neuvotteluissa - samoin kuin taannoin OECD:n korruptionvastaisen asiakirjan valmistelussa – sopimukseen pääsy vaati toimeenpanoa koskevien kohtien vesittämistä.

Korruptionvastaisen toiminnan johtava kansainvälinen organisaatio Transparency International (TI) on kiinnittänyt YK:n tuoreessa sopimuksessa huomiota samoihin puutteisiin kuin Lamy.

Euroopan komissio vie sopimuksen puutteet osapuolten käsittelyyn ja parannettavaksi ilmenevien tarpeiden mukaan, Lamy lupasi tammikuisessa esiintymisessään. Hän selosti myös komission suhtautumista TI:n esityksiin, joiden mukaan Maailman kauppajärjestölle WTO:lle tulisi neuvotella nykyistä keskeisempi rooli työssä korruptiota vastaan.

Lamyn mukaan on olemassa hyviä perusteluita luoda WTO:lle korruptiota torpedoiva strategia. Niihin kuuluvat WTO:n vahva toimeenpanomekanismi ja vakiintuneisuus maailmanlaajuisten neuvottelujen foorumina.

Painavia ovat myös Lamyn luettelemat WTO:n sopivuutta rajoittavat seikat. "Toisin kuin IMF tai Maailmanpankki WTO ei ole instituutio, jolla olisi organisaation oma politiikkansa, eikä WTO voi käyttää ehdollistamista samalla tavalla kuin Maailmanpankki kehitysapupäätöksissään ja IMF lainapolitiikassaan."

"Kauppaneuvottelut puolestaan perustuvat vastavuoroisiin myönnytyksiin, eivätkä niinkään keskinäisiin etuihin perustuvien ratkaisujen löytämiseen", Lamy jatkoi. Se ei luo hyvää pohjaa korruptiota koskevien sääntöjen luomiselle WTO:ssa. Lisäksi hän arveli, että WTO:n tehokkaat riitojen ratkaisemisen menettelyt pikemmin vähentävät kuin lisäävät kauppajärjestön jäsenvaltioiden halua käsitellä korruptiota WTO:ssa.

Vakavasti WTO:n sopivuutta korruptionvastaisten normien luomisen foorumiksi rajoittaa se, että kauppajärjestössä hyväksytyt pelisäännöt koskevat ainoastaan valtioita. WTO:ssa luotuja normeja ei voisi soveltaa yksityisten yritysten toimiin.

WTO:n sopivuuden rajoituksista huolimatta EU on Lamyn mukaan valmis vahvistamaan nykyisellä neuvottelukierroksella WTO:n roolia korruption torjumisessa. Esimerkkeinä mahdollisista sovellutussuunnista hän mainitsi julkisten hankintojen läpinäkyvyyden lisäämisen sekä tullilaitosten väärinkäytösten vähentämisen ja läpimenoaikojen lyhentämisen.