Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

Ihmiskauppa

Ihmiskauppa laajenee

Kehitys (08.03.2004 - Juhani Artto) Niille, jotka haluavat tarkentaa ihmiskaupan tuntemustaan, Yhdysvaltojen viime kesäkuussa julkaisema 2003 Trafficking in Persons Report (pdf-tiedosto, 177 sivua) on ensiarvoista luettavaa. Yhdysvallat toimii ihmiskauppaa vastaan tosissaan. Raportointi perustuu vuonna 2000 hyväksytyn lain määräyksiin.

Maat on jaoteltu kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän maat täyttävät täysin Yhdysvaltojen laissa määritellyt vähimmäisnormit. Maita on 26. Toisen ryhmän maat eivät täysin täytä Yhdysvaltojen ihmiskauppalain vähimmäisnormeja, mutta ryhmän maiden hallitukset tekevät merkittäviä yrityksiä normien täyttämiseksi. Toiseen ryhmään kuuluu 75 maata, muun muassa Suomi.

Kolmannen ryhmän maat eivät täytä Yhdysvaltojen säätämiä vähimmäisnormeja, eivätkä maiden hallitukset ole ponnistelleet vakavasti normien täyttämiseksi. Kolmanteen ryhmään on sijoitettu Kreikka, Turkki ja kolmetoista muuta maata. Kolmanteen ryhmään kuuluminen heikentää mahdollisuuksia saada Yhdysvalloilta taloudellista tukea.

Näiden ryhmien ulkopuolella on maita, joita koskevat tiedot eivät epämääräisyydessään mahdollista konkreettisia johtopäätöksiä. Listalla ovat muun muassa Afganistan, Irak ja kolme Välimeren etelärannikon maata.

Yhdysvallat arvioi, että kansainvälisessä ihmiskaupassa liikutellaan vuosittain 800 000 – 900 000 aikuista ja lasta. Pääosa heistä kaupataan pakkotyöhön ja seksipalveluihin. Luku ei sisällä maitten sisäistä ihmiskauppaa. Yhdysvaltojen mukaan maailmanlaajuisen ihmiskaupan mittasuhteet ovat laajenemassa.