Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

vientiluottokampanja

Vientiluottokampanjaa kannattaa kuunnella

Kehitys (08.03.2004 - Juhani Artto) Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja (www.vientiluotto.net) julkaisi lokakuussa 2003 selvityksen brasilialaisen Aracruzin jättimäisen sellutehtaan kielteisistä ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Raportin mukaan ne ovat mittavia. Tutkimus ei ole saanut Suomessa paljon julkisuutta, vaikka Aracruzilla on vahvat kytkennät Suomen liike-elämään.

Suomalaisyhtiöt ovat toimittaneet Aracruzille tuotantoprosessin laitteita. Kauppoja on mahdollisesti tuettu Suomesta myönnetyillä vientiluotoilla. Varmaa tietoa siitä ei kuitenkaan ole vientiluottopäätösten salaisuuden vuoksi. Lisäksi Aracruz on Stora Enson läheinen yhteistyökumppani. Ne omistavat puoliksi Brasilian toisen mahtavan selluhankkeen Veracelin.

Edellisen tutkimusraporttinsa Vientiluottokampanja julkaisi syyskuussa 2003. Siinä analysoidaan Suomen viennin ja tuotannollisten investointien ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia Kiinassa. Aineisto toimii hyvänä avauksena tärkeän aiheen konkreettiselle tutkimiselle. Tulosten merkittävyyttä tosin rajoittaa tiedon saannin vaikeus. Kiinan viranomaiset eivät suosi avoimuutta, ja suomalaisyritykset jakavat mieluummin tietoa toiminnastaan Suomessa kuin Kiinassa.

Tuoreet selvitykset kuvastavat osuvasti vientiluottokampanjan sisältöä. Kampanja keskittyy pohjoisesta etelään tehtyjen tuotannollisten investointien ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Kampanjan koordinaattori Tove Selin uskoo, että eettisesti kestäville perusteille rakennettu liiketoiminta on pitkällä aikavälillä kannattavampaa kuin eettisiä periaatteita rikkova toiminta.

Finnvera salaa tietojaan

Suomessa vientiluottojen vaikutuksiin kriittisesti suhtautuva kampanjointi alkoi 1998, jolloin kansalaisaktiivit ryhtyivät soveltamaan ulkomaisia esimerkkejä Suomeen. Vuoden 2001 lopulta lähtien kampanjaa on rahoittanut yhdysvaltalainen yleishyödyllinen Charles Stewart Mott –säätiö. Kampanja hyödyntää ohjausryhmän muodostavien viiden järjestön asiantuntijoita. Suurin niistä on Suomen luonnonsuojeluliitto.

Työn keskeinen kohde on valtion omistama Finnvera, joka myöntää takauksia suomalaisyritysten hankkeille ja kaupoille kehitysmaissa. Kampanja pyrkii vaikuttamaan myös pankkien lainapäätöksiin. Selinin mukaan kampanjan edustajilla on asiallinen keskusteluyhteys sekä Finnveraan että Suomen Pankkiyhdistykseen.

Suomessa vientiluottokampanjan erityisenä vaikeutena on Finnveran linjaan kuuluva tiedon salaaminen. Yhdysvalloissa, Japanissa ja eräissä muissa maissa julkisen vallan vientitakausten piirissä olevien hankkeiden aineistot julkaistaan ennen hankkeiden hyväksymistä. "Näin kansalaiset voivat vaikuttaa asioihin jo ennen päätöksiä", Selin toteaa.

Tammikuun lopulla kampanja odotti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua Finnveran asiakirjojen julkisuutta koskevassa kiistassa. Oikeusjutun pani vireille vientiluottokampanja.

Selin pitää ympäristö- ja sosiaalivaikutuksia koskevien tietojen salaamista Suomessa kummallisena, koska tiedot eivät kuitenkaan pysy salaisina. Hankkeissa mukana olevien yritysten kilpailijat voivat ostaa tehdyt selvitykset. "Niille 10 000 dollarin hinta on pikkusumma, mutta meillä ei sellaisia varoja ole."

Joissakin tapauksissa suomalaiset aktiivit ovat saaneet kampanjalle käyttökelpoisia tietoja ulkomailta. "Näin on sattunut, kun hankkeissa on ollut mukana sekä suomalaisyrityksiä että yrityksiä avoimen tiedottamisen maista."

Paraikaa Finnvera uudistaa ympäristöohjeistoaan. Vientiluottokampanjaa ei ole päästetty mukaan valmistelutyöhön. Ruotsissa kansalaisjärjestöt ovat vastaavassa työssä tunnustettuja osapuolia.