Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

1_juttupohja


Avun pirstoutuminen aiheuttaa tehottomuutta

Kehitys Utveckling (05.05.2004 - Juhani Artto) Vietnam vastaanotti vuonna 2002 kehitysapua 25 hallitukselta, 19 monenkeskiseltä organisaatiolta ja noin 350 kansainväliseltä kansalaisjärjestöltä. Ne rahoittivat maassa yli 8 000 hanketta. Projektien suuri määrä sitoi runsaasti vietnamilaisten voimavaroja työn hallinnointiin. Jo pelkästään rahoittajatahojen edustajien tapaamiset vaativat paljon viranomaisten aikaa. Avun vastaanottajan voimavaroja kului myös siihen, että lahjoittajien raportointivaatimukset vaihtelivat suuresti.

Vietnamin tapausta tutkijat pitävät melko tyypillisenä, ilmenee Institute of Development Studies –tutkimuslaitoksen tammikuussa 2004 julkaisemasta selvityksestä. Sääntönä on, että pirstoutuneisuus aiheuttaa tehottomuutta hanketoimintaan.

Moneen kertaan vahvistetuista aikeista huolimatta siirtyminen sektorikohtaiseen apuun ja suoraan budjettitukeen ovat edenneet hitaasti. Samoin on käynyt lupauksille parantaa avunantajien työn keskinäistä koordinaatiota. Tehottomuutta ruokkii myös avunantajapuolen henkilökunnan nopea vaihtuminen.

Tutkimuksen mukaan erityisen pirstoutunutta on suppean siirtomaahistorian omaavien maiden antama apu. Ryhmään kuuluvat muun muassa Saksa, Hollanti, Kanada ja Sveitsi.

Vuosina 1999-2001 noin 80 prosenttia määrärahan siirroista avunantajalta vastaanottajalle käsitti summan, joka oli alle prosentin antajan apubudjetista. ”Tällaisessa tilanteessa on tuskin yllättävää, että antajat eivät pysty kunnolla kiinnittämään huomiota yksittäisiin vastaanottajiin tai osoittamaan heidän erityisten tarpeidensa perinpohjaista ymmärrystä”, tutkimuksessa todetaan.