Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

5_juttupohja

Jemen kärsii pitkään lukutaidottomuudesta

Kehitys (05.10.2004 - Juhani Artto) Kuilu miesten ja naisten lukutaidon välillä on 20 miljoonan asukkaan Jemenissä poikkeuksellisen leveä, UNDP:n Human Development Report 2004:stä ilmenee. Vielä jyrkempi ero on ainoastaan Nigerissä.

UNDP:n mukaan jemeniläisistä miehistä lukutaitoisia on 70 prosenttia, naisista alle 29 prosenttia. Ero on huomattava myös asutuskeskusten ja maaseudun välillä.

UNDP selittää lukutaidon vähäisyyttä Jemenissä syvälle juurtuneilla sosiaalisilla ja kulttuurisilla asenteilla sekä taloudellisten voimavarojen vähäisyydellä.

Sukupuolten välisen kuilun leveys paljastaa, että ennen muuta kysymys on naisten syrjinnästä. Vain viidennes maaseudun opettajista on naisia, mikä rajoittaa tyttöjen muutoinkin ahtaita mahdollisuuksia käydä koulua.

Britannia-Jemen-seuran Laila Noman muistuttaa, että jemeniläisten heikon lukutaidon taustalta löytyy myös taannoisen siirtomaaisännän vaikutusta. Brittivallan aikana Etelä-Jemenissä ei ollut pääkaupungin Adenin ulkopuolella lainkaan hallituksen ylläpitämiä oppilaitoksia.

Viime aikoina lukutaitoisten osuus on noussut lupaavasti. Vuosina 1990-2001 se kasvoi 32,7 prosentista 47,7 prosenttiin. Samanaikaisesti ikäryhmässä 15-24-vuotiaat lukutaitoisten osuus kasvoi 50,0 prosentista 66,5 prosenttiin.

Kehitystä selittää paljolti se, että nyky-Jemen käyttää merkittävän osan voimavaroistaan koulutukseen. Vuosina 1998-2000 koulutuksen osuus oli 10,0 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 32,8 prosenttia julkisista menoista. Lisäksi osalla kehitysyhteistyövaroja on kohennettu koululaitosta.

Silti jemeniläiset eivät ole käyneet koulua keskimäärin edes kolmea vuotta. Vain joka kuudes yli 14-vuotias on käynyt peruskoulun ala-asteen loppuun asti.

UNDP:n mukaan nykyään kouluikäisistä 59 prosenttia aloittaa koulunkäynnin, mutta vain puolet aloittaneista suorittaa peruskoulun ala-asteen viimeistä luokkaa myöten. Maaseudulla koulumatkat ovat pitkiä, luokat suuria, koulurakennukset huonossa kunnossa ja opetusmenetelmät tehottomia, YK-järjestö listaa.

Kansainvälisiä uutistoimistoja Jemenissä on viime vuosina kiinnostanut toinen ongelma: terroristit käyttävät Jemeniä piileskelypaikkanaan. Jemen-uutiset ovat keskittyneet dokumentoimaan terroristijahdin etenemistä.