Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

1_juttupohja


Kiina elvyttää viljantuotantoaan

Kehitys Utveckling (07.12.2004 - Juhani Artto) Worldwatchin Lester Brown kiinnitti maaliskuussa The Globalistissa huomiota Kiinan viljantuotannon jatkuvaan laskuun vuoden 1999 jälkeen. Sen syiksi hän mainitsi viljelysmaan siirtämisen muihin käyttötarkoituksiin, kasteluveden puutteen pahenemisen, aavikoitumisen ja siirtymisen tuottoisampien ruokakasvien tuotantoon.

Brown varoitti, että jatkuessaan tendenssi johtaa Kiinan lisääntyvään tuontiin, minkä seurauksena viljan maailmanmarkkinahinnat kohoavat. Se taas olisi uusi vakava isku kaikkia viljan tuonnista riippuvaisia köyhiä maita vastaan.

Vuoden alkukuukausina Kiinan kasvaneet ulkomaiset viljaostot suuntasivat kansainväliset hinnat nousuun. Kiinan säännönmukaisesti ylijäämäisenä pysynyt maataloustuotteiden ulkomaankauppa muuttui tammi-heinäkuussa 4,5 miljardia dollaria alijäämäiseksi.

Vuonna 2004 kiinalaiset onnistuivat kuitenkin kääntämään viljantuotantonsa nousuun. Maataloustuen lisääminen ja tuottajahintojen vähimmäistason nostaminen elvyttivät kiinnostusta viljanviljelyyn.

Kiinalaisten asiantuntijoiden mukaan valtiovallan ratkaisut vaikuttivat jopa niin tehokkaasti, että ne hillitsivät työvoiman liikkumista maaseudulta teollisuuskeskuksiin. Joillakin alueilla se on näkynyt yllättävänä työvoimapulana siirtotyöläisistä riippuvaisessa teollisuudessa.

Syynä kotikylissä pysymiseen on ollut myös siirtotyöläisten reaalipalkkojen aleneminen useana vuonna peräkkäin. Elintarvikkeiden hintojen nousun viimeaikainen kiihtyminen on jyrkentänyt siirtotyöläisten reaaliansioiden laskua.

Tämänkaltaiset korjausliikkeet eivät kuitenkaan tee tyhjäksi Brownin esittämää varoitusta ja sen taustalla olevia tekijöitä. Vaikka Kiinan viljantuotannon elpyminen jatkuisi lähivuosina, kiinalaisten kasvava vauraus lisää myös ruoka- ja rehuviljan kysyntää tehden kasvavat ulkomaiset hankinnat yhä todennäköisemmäksi kehityssuunnaksi. Samaan suuntaan vaikuttaa Kiinan vuonna 2001 alkanut jäsenyys Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, koska se pakottaa Kiinaa alentamaan maataloutensa tuontisuojaa.

Tuoreissa kannanotoissaan Kiinan viranomaiset vakuuttavat, että he eivät salli maan viljaomavaraisuuden olennaista heikkenemistä.