Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

1_juttupohja

 
Jean-Marie Muhirwa junailee mediaa lapsikauppaa vastaan

Journalisti (05.08.2005 - Juhani Artto) Jean-Marie Muhirwa, 43, tarttui heinäkuussa 2004 vaikeaan tehtävään Länsi-Afrikassa. Siitä lähtien hän on koordinoinut tiedotus- ja vaikuttamishanketta alueella rehottavaa lapsikauppaa vastaan.

Media on hankkeessa merkittävässä asemassa. Eniten odotuksia on asetettu yhteisöradioihin. Niiden avulla kohotetaan kohdealueiden asukkaiden tietoisuutta lapsityöstä, erityisesti sen vaaroista ja värvääjien toimintatavoista. Alkuun työ on keskittynyt Malista Norsunluurannikon kaakao- ja muille tiloille vievälle reitille.

- Suuri osa kohdealueiden väestöstä on lukutaidottomia. Sen vuoksi radio vaikuttaa suureen yleisöön tehokkaammin kuin painettu sana, Muhirwa toteaa.

Yhteisöradioiden suosio perustuu suurelta osin paikallisten aihepiirien ja kielten valta-asemaan niiden ohjelmissa. Muhirwan mukaan yhteisöradiot ovat paikoin niin suosittuja, että moni kansalainen viettää päiviään matkaradio kiinni korvassa aivan kuin laite olisi liimattu korvanlehteen.

Tuki yhteisöradioille kansalaisjärjestöjen kautta

Hankkeella yritetään verkostoida alueen yhteisöradioita toimimaan yhdessä lapsikauppaa vastaan. Radioita ei tueta suoraan, vaan vakiintuneiden kansalaisjärjestöjen kautta. Hankkeessa uskotaan, että se on pitkäjänteisin tapa turvata yhteisöradioiden jatkuvuutta ja sisällöllistä osaamista.

Yhteisöradioiden omat voimavarat ovat niukat. Tekninen välineistö on vain poikkeustapauksissa ammattilaistasolla. Toimittajien koulutuksessa on paljon toivomisen varaa.

Henkisiä voimavaroja ehdyttää parhaiden toimittajien ajoittainen rekrytoituminen kansallisen ja ulkomaisen median palvelukseen. Sen myötä pätevät toimittajat joutuvat usein vähentämään työssään polttavien yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyä.

- Iso osa kansallisista tiedotusvälineistä puuttuu varsin vähän sosiaalisiin kysymyksiin. Muutosta tähän ajavat toimittajat törmäävät nopeasti sosiaalisten ongelmien käsittelyn ahtaisiin rajoihin.

Muhirwan mukaan yhteistyö ulkomaisten kansalaisjärjestöjen kanssa tekee yhteisöradioiden toiminnassa tilaa sosiaalisille aiheille, kuten lapsikaupalle. Länsi-Afrikassa viranomaiset muuttuvat varovaisemmiksi, kun ulkomaiset järjestöt tulevat osapuoliksi.

Vaikuttamisen kohde on valittava tarkasti

Yhteisöradioiden rinnalla painopisteenä hankkeessa ovat tahot, joita pidetään strategisina kumppaneina. Niihin kuuluvat muun muassa poliisi, rajavartijat, rekkakuskit ja heidän ay-organisaationsa, perinteiset metsästäjät ja päälliköt sekä uskonnolliset johtajat. Toiset heistä voivat auttaa kampanjointia vaikutusvallallaan, toiset, kuten kuljettajat, tekemällä havaintoja arkisissa työympäristöissään.

Muhirwa korostaa, että vaikuttamisen pääkohteena eivät välttämättä ole hallitukset.

- Hiv/aids-kamppailu on yltänyt hyviin tuloksiin painostamalla monikansallisia lääkkeiden valmistajia. Kaakaotiloihin liittyvä lapsikauppa valpastuttanee teollisuusmaissa toimivia suklaatehtaillijoita.

- Pystymme vaikuttamaan asioihin, kun kohdennamme vaikuttamistyön osuvasti ja saamme median paikallisista organisaatioista kansainvälisiin asti toimimaan oikealla tavalla.

Muhirwalle itselleen Afrikan raadollisin todellisuus on tuttua. Ruandan kansanmurhan alkuhetkillä hänen onnistui paeta maasta Ranskaan. Ruandassa hän toimi tv-toimittajana ja –tuottajana. Burundissa syntyneen ja siellä varttuneen Muhirwan isä on Ruandan hutu, äiti Burundin tutsi.

Länsi-Afrikan hanketta lapsikauppaa vastaan rahoittavat Pelastakaa Lapset -verkoston Suomen ja Kanadan järjestöt.