Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

1_juttupohja

 
Viekö Wal-Mart Kiinaan edistystä?

Kehitys (14.09.2005 - Juhani Artto) Mitä tapahtuu työntekijöiden ay-oikeuksille, kun niitä suorasukaisesti polkevat Kiina sekä maailman suurin kauppaketju Wal-Mart kohtaavat? Time-lehti tarjosi kesäkuun lopulla asiaan yllättävän näkökulman. Sen mukaan Wal-Mart kuuluu Kiinassa edistyksellisen muutoksen vetureihin.

Wal-Martin työtapa (Wal-Mart way) ei ehkä vielä johda Kiinassa suureen harppaukseen, vaikka se merkitseekin edistymistä, Dorinda Elliott ja Bill Powell päättelivät.

Arvio yllättää sen vuoksi, että Yhdysvalloissa Wal-Mart tunnetaan työntekijöidensä ay-oikeuksia jyrkin ottein loukkaavana yhtiönä. Sillä on kotimaassaan yli 3 600 kauppakeskusta ja miljoonaa työntekijää, mutta yhtiön politiikan seurauksena ay-liikkeellä ei ole tunnustettua asemaa yhdessäkään Wal-Martin yhdysvaltalaisessa toimipisteessä. 

Kiinassa tilanne on kehittynyt toisin. Vuoden 2004 lopulla Wal-Mart perääntyi kiistassa, jossa vastapuolena oli Kiinan virallinen ay-keskus ACFTU. Se paljasti aiemmin syksyllä, että Wal-Mart oli Kiinan lakia rikkoen estänyt ACFTU:n alaorganisaation ulottamisen yksikköihinsä Kiinassa. Julkisen painostuksen tuloksena Wal-Mart alkoi sallia ay-organisaation toiminnan, kuten se oli aiemmin tehnyt Brasiliassa, Japanissa ja Saksassa. Niissä suuri osa Wal-Martin henkilöstöstä on järjestäytynyt ammatillisesti.

Kuvaillessaan Wal-Martia Kiinaa edistyksellisesti muuttavaksi voimaksi Time-lehti ei puuttunut yhtiön riitaan ACFTU:n kanssa. Sen sijaan jutussa todettiin, että moni kiinalainen pitää Wal-Martin henkilöstöpolitiikkaa vapauttavana. Wal-Martin Kiinassa toimivien kauppakeskusten päälliköt jakavat alaisilleen informaatiota auliimmin kuin mihin kiinalaiset palkansaajat ovat kotimaisissa yrityksissä tottuneet. Lisäksi Wal-Martilla ylennykset eivät riipu henkilösuhteista, kuten kiinalaisyrityksissä, vaan puhtaasti kunkin työntekijän työsuoritusten tasosta, Elliott ja Powell perustelivat väitettään.  

Time-lehden mukaan Wal-Mart parantaa Kiinassa myös yritysten suhtautumista eettisiin normeihin. Wal-Mart lähettää tarkastajiaan yllätyskäynneille tavarantoimittajiensa tuotantolaitoksiin ja on perehdyttänyt tuhansia niiden avainhenkilöitä eettisen toiminnan perusteisiin.

Kirjoituksessa kerrotaan, että Wal-Mart auttaa samalla tavarantoimittajiaan alentamaan tuotantokustannuksiaan sekä huolehtimaan kannattavuudestaan. Korruption vastustamisen näkyvänä symbolina Wal-Martin ostajat jopa kieltäytyvät kiinalaiseen kaupankäyntiin perinteisesti kuuluvista juhla-aterioista, jutussa todetaan.

Wal-Mart aikoo jatkaa Kiinassa nopeaa laajentumistaan. Se koskee sekä yhtiön myymäläverkostoa että tavarainhankintaa. Tammikuussa 2005 päättyneellä tilikaudella Wal-Mart toi Kiinasta Yhdysvaltoihin tavaraa peräti 18 miljardin dollarin arvosta.

Kauppakeskustensa määrän Kiinassa Wal-Mart lähes kaksinkertaistaa kahdessa vuodessa. Se vaatii noin 25 000 uuden työntekijän vuosittaista kouluttamista Wal-Martin työtapaan.

Onko Time-lehden kirjoittajien näkemys Wal-Martista Kiinaa edistyksen suuntaan muuttavana voimana uskottava? Elliottin ja Powellin perustelut eivät vakuuta. Ensiksi ay-oikeuksissa moottorina ei ollut Wal-Mart, vaan Kiinan vallanpitäjien alaisuudessa toimiva ACFTU.

Olennaisinta on kuitenkin se, että Wal-Mart on maailmanlaajuisesti keskeisessä roolissa kehityssuunnassa, jossa tavaroiden ja palvelujen tarjoajat kilpailevat markkinoilla yhä raskaammin omien ja alihankkijoidensa työntekijöiden etujen kustannuksella. Ilmiötä on jopa alettu kuvata Wal-Martin nimestä johdetulla termillä "walmartisointi". Siitä on tullut synonyymi kilpajuoksu kohti pohjaa –käsitteelle (race to the bottom).

Demokratisoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sijasta se merkitsee vahvimpien yritysten vallan kasvua niin Kiinassa kuin muissakin kehitysmaissa sekä teollisuusmaissa. Se ei ole edistystä.

Päivitettyä tietoa Wal-Martin tapahtumista:

  • + WalmartWatch (raportoi Wal-Martin ajankohtaisista ilmiöistä ay-liikkeen näkökulmasta) 

  • Wal-Mart (yhtiön oma sivusto)