Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

1_juttupohja

 
ActionAid toimii köyhien vaikutusvallan lisäämiseksi

Kehitys (14.09.2005 - Juhani Artto) ActionAid kuului keskeisiin voimiin viime kuukausina kaikkialla maailmassa näkyneessä Make Poverty History -kampanjassa köyhyyden lopettamisen puolesta. Päättäjien painostaminen muodostaa nykyään järjestön toiminnan toisen puolen.

Toinen puoli koostuu kehitystoiminnasta kolmannessa maailmassa. Alkuun vuonna 1972 Britanniassa perustettu kansalaisjärjestö keskittyi pienimuotoisten avustushankkeiden toteuttamiseen köyhissä maissa. Tänään ActionAid arvioi, että sen työ auttaa konkreettisesti kolmeatoista miljoonaa ihmistä. Järjestöllä on hankkeita 42 maassa.

ActionAid on lukuisten muiden kehitystyötä tekevien organisaatioiden tavoin vähitellen oppinut korostamaan avun vastaanottajien roolia. Sen mukaisesti lähes 90 prosenttia järjestön noin 1 800 työntekijän henkilökunnasta on kehitysmaiden kansalaisia.

Hanketoimintaa muovataan koko ajan niin, että vastuu työn suunnittelusta sen toteuttamiseen asti siirtyy yhä enemmän toiminnan kohdeyhteisöille itselleen. Tätä kuvastaa yhteistyö yli 2000 paikallisen yhteisön kanssa kohdealueilla.

Näyttävän siirron tähän suuntaan ActionAid teki vuonna 2003. Silloin perustettiin ActionAid International vastaamaan toiminnan maailmanlaajuisesta koordinoinnista. Sen päämaja sijoitettiin Etelä-Afrikan suurimpaan metropoliin Johannesburgiin.

ActionAid paljastaa kehitysavun heikkouksia

Kesäkuussa 2005 ActionAid International julkaisi selvityksen Realaid, an agenda for making aid work. Siinä  arvioidaan kriittisesti rikkaiden maiden julkista kehitysapua ja tehdään ehdotuksia sen parantamiseksi.

Tekijät jakavat kehitysyhteistyön määrärahat todelliseen apuun (real aid) ja avun harhakuvaan (phantom aid). Vuonna 2003 rikkaat maat käyttivät OECD:ssä hyväksyttyillä laskentaperusteilla kehitysapuun 69 miljardia dollaria, mutta ActionAidin selvitykseen mukaan siitä oli todellista apua ainoastaan 27 miljardia dollaria.

Valtaosa kului muuhun kuin kehitysmaiden köyhien auttamiseen. Heidän näkökulmastaan hukkakäyttöä merkitsivät muun muassa avun sitominen antajamaasta tehtäviin hankintoihin, tehoton ja ylihinnoiteltu tekninen apu sekä avustustoiminnan heikko koordinointi. Phantom aid –kategoriaan selvityksen laatijat sijoittavat myös antajamaissa maahanmuuttajien hyväksi käytetyt varat sekä tietyin osin kehitysmaille myönnetyt velkahelpotukset.

Suomen avusta "todellisen avun" osuus oli 67 prosentillaan selvästi keskiarvon paremmalla puolella. Muut Pohjoismaat sijoittuvat laskelmassa hieman Suomen yläpuolelle.

Selvityksen lopussa ActionAid tekee useita ehdotuksia avun määrän ja laadun kehittämiseksi. Pääosa niistä on lukuisista yhteyksistä tuttuja, kuten määrän nostaminen 0,7 prosenttiin BKT:stä, hankintoja koskevan sidonnan lopettaminen ja maahanmuuttajien hyväksi käytettyjen määrärahojen poistaminen virallisen kehitysavun luvusta.

Kiinnostavin ehdotus on aloite kansainvälisen kehitysyhteistyösopimuksen solmimiseksi. Sen keskeisenä tavoitteena olisi saattaa rikkaat maat kansainvälisen yhteisön edessä tilivelvollisiksi omasta kehitysavustaan. Sopimuksen toteutumista tehostettaisiin rikkomusten rangaistavuudella.

Lähteet: