Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

Juhani Artto Homepage 2005


Dohasta Cancúnin kautta Hongkongiin

Kehitys (17.12.2005 - Juhani Artto) Maailman kauppajärjestön WTO:n päättäjät ovat poikkeuksellisen vaativan tehtävän edessä kokouksessaan 13.-18. joulukuuta Hongkongissa. Edellinen, syyskuussa 2003 Cancúnissa Meksikossa pidetty ministerikokous epäonnistui. Myös vuoden 1999 lopulla Seattlessa Yhdysvalloissa järjestetty, rankkojen mielenosoitusten sävyttämä ministerikokous hajosi tuloksettomana.

Hongkongissa on määrä löytää yhteisymmärrys asioista, jotka marraskuussa 2001 Dohassa Qatarissa järjestetty ministerikokous sisällytti maailmankaupan sääntöjä koskevan uuden neuvottelukierroksen tavoitteisiin.

"Kehityskierros"

Dohassa uusi neuvottelukierros nimettiin "kehityskierrokseksi". Se heijasti kehitysmaiden aktivoitumista ja vaikutusvallan kasvua maailmankaupan sääntöjen muokkausprosessissa. Eräiden suurten kehitysmaiden, kuten Intian ja Brasilian, voimistuminen on entisestään mutkistanut kaupan sääntöjen monenkeskistä käsittelyä, koska teollisuusmaiden mahdollisuudet sanella ratkaisuja yksipuolisesti ovat vähentyneet.

Dohan lähtölaukauksen jälkeen neuvottelut ovat välillä edistyneet vaivalloisin askelin, välillä polkeneet paikoillaan. Kuukautta ennen Hongkongin avajaispäivää näytti yhä selvemmältä, että kokouksesta ei tule mitään suurta läpimurtoa millekään osapuolelle, eikä koko kansainvälisen kaupan järjestelmän kehittämiselle.

Marraskuun alkuun mennessä eräät keskeiset tahot kypsyivät esittämään, että Hongkongin kokous voi onnistua vain laskemalla odotusten tasoa. Se merkitsisi monen asian ratkaisujen siirtämistä Hongkongin kokouksen jälkeen jatkettavien neuvottelujen varaan. Takarajana pidetään kesäkuun 2007 loppua. Siihen asti presidentti George Bushilla on valtuudet viedä neuvottelutulos kongressin "kyllä tai ei" –äänestykseen, jossa kongressin jäsenet eivät voi puuttua sopimuksen yksityiskohtiin.

Konsensus ja single undertaking

Se, että neuvottelujen osapuolten välillä on vielä ministerikokouksen aattoviikkoina suuria erimielisyyksiä, ei ole kaupan sääntöjä koskevissa neuvotteluissa mitään uutta. Se on päinvastoin ollut niille leimallista. Se on myös luonnollista johtuen sovitusta neuvottelumenettelystä, joka koostuu kahdesta keskeisestä periaatteesta.

  • Päätöksenteossa noudatetaan konsensus-periaatetta eli WTO:n kaikkien 148 jäsenmaan on päästävä ratkaisuista yhteisymmärrykseen.

  • Single undertaking –menettely puolestaan tarkoittaa sitä, että "mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu". Tämän vuoksi järjestelmään kuuluu kaiken pysyminen auki, kunnes hankalimmatkin erimielisyydet on tavalla tai toisella ratkaistu.

Epätasavertaisuus

Noudatettava neuvottelumenettely ohjaa osapuolet etsimään kompromissia, jonka lopulta mitä erilaisemmat ja mitä erilaisemmissa asemissa olevat valtiot voivat yhdessä hyväksyä. Siihen asti ovat voimassa aiempien neuvottelukierrosten tuloksena hyväksytyt maailmankaupan säännöt.

Edellinen kierros päättyi niin sanottuun Uruguayn sopimukseen. Se on ollut voimassa vuoden 1995 alusta lähtien.

Käytännössä konsensuksen vaatimus ja single undertaking –menettely eivät takaa kaikkien osapuolten tasavertaisuutta. Jo yksin kehitysmaiden enemmistön riippuvuus vauraiden maiden hallitsemien rahoituslaitosten luototuksesta luo vakavaa epätasavertaisuutta WTO:n sisällä käytäviin neuvotteluihin.

Tylyn esimerkin siitä tarjoaa Afrikan kohtalo Uruguayn kierroksella, joka käytiin WTO:n edeltäjän GATT:n piirissä. Uruguayn kierroksen ainoa selvä häviäjä oli köyhin maanosa Afrikka.