Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2
 
Mitä voidaan tehdä?
Yli tuhat journalistia kärsii työn vähyydestä -
Joka kolmas free tekisi töitä enemmän kuin niitä on tarjolla

Journalisti (12.05.2006 - Juhani Artto) Helsinkiläinen Miika Särmäkari, 23, aloitti freelance-toimittajana kaksi vuotta sitten. Hänen juttujaan on julkaistu muun muassa Mondossa, Arvossa, Six Degreesissä ja useassa kaupunkilehdessä. Särmäkari olisi mielellään tehnyt alan töitä enemmänkin, mutta osa hänen juttuideoistaan on jäänyt toimituksissa hyväksymättä. Myöskään haut kesätoimittajaksi eivät ole tuottaneet tulosta. "Äskettäin eräs iso viestintätoimisto tosin lupasi muistaa olemassaoloni", Särmäkari sanoo.

Osallistuminen uuden lifestyle-lehden perustamiseen on työllistänyt Särmäkaria, mutta työ on toistaiseksi ollut palkatonta. Perustajat ovat joutuneet lykkäämään ensimmäisen numeron ilmestymistä.

Vapun edellä Särmäkari meni postittajaksi varastoon, koska free-työn näkymät pakottivat hänet hankkimaan tuloja muualta. Hän pitää ratkaisuaan väliaikaisena ja uskoo vähitellen vakiinnuttavansa asemansa toimitustyön ammattilaisten joukossa.

Vajaatyöllisyys on tuttua monelle kokeneellekin journalistille.

Journalistiliiton tuoreimmissa freelancereiden työmarkkinatutkimuksissa joka kolmas vastaaja kirjasi itsensä alityöllistettyjen ryhmään. Vastaukset ovat vuosilta 2002 ja 2004. Tuoreempia selvityksiä ei ole tehty.

"Silloin tällöin kuulemme tapauksista, joissa heikon työtilanteen jatkuminen on ajanut freelancereita kokonaan muille aloille", lehdistön freelance-yhdistyksen SFJ:n asiamies Anna Kähkönen kertoo. "Valokuvaajasta on tullut kirjakauppias ja toimittajasta bussikuski."

Kähkönen korostaa, ettei vajaatyöllisyydessä ole kysymys satojen freelancereiden ammattitaidon puutteesta, vaan ennen muuta alan työvoiman mittavasta ylitarjonnasta. "Journalistiliiton freelancerit ovat toimineet alalla keskimäärin runsaat 17 vuotta. Free-jaksojen osuus siitä on yli kymmenen vuotta. Järjestäytyneiden freelancereiden enemmistö on suorittanut korkeakoulututkinnon."

Ylitarjonnan mittasuhteista saa karkean kuvan laskemalla yhteen journalistien työttömyyskassan rekisteröimät työttömät ja freelancereiden työmarkkinatutkimusten tiedot alityöllisten määrästä.

Maaliskuussa 2006 työttömyyskassa maksoi ansiosidonnaista päivärahaa 345 jäsenelleen. Aiempien vuosien tietojen perusteella on ennustettavissa, että tänä vuonna ansiosidonnaista maksetaan kaikkiaan 700–800:lle kassan jäsenelle.

Joka kolmannen journalistiliittolaisen freelancerin vajaatyöllisyys puolestaan merkitsee sitä, että noin 550 jäsentä ei saa haluamaansa määrää toimeksiantoja. Yhteen laskettuna työttömyydestä tai vajaatyöllisyydestä kärsii tänä vuonna yli tuhat journalistia.

Freet ehdottavat lääkkeitä vajaatyöllisyyteen

+ Alan koulutuspaikkojen määrää voidaan lähivuosina pudottaa vastaamaan uuden työvoiman kysyntää.

+ Monen työsuhteisen runsaita ylitöitä ja noin 160 freelancerin ylityöllisyyttä voidaan pyrkiä vähentämään.

+ Freetyön ostajia voidaan vaatia kasvattamaan palkkiobudjettejaan ostettavan työn määrää vastaaviksi.

+ Eläkeläisten työskentely freelancereina pahentaa ylitarjontaa. On arveluttavaa, jos eläkeläisjournalisti tekee työtä polkupalkkioilla. Eläkeläisille voidaan tiedottaa alihinnoittelun vaikutuksista koko alan näkökulmasta.

+ Mediayhtiöitä voidaan painostaa, jos ne korvaavat ammattityövoimaa polkutaksoilla tai jopa ilmaiseksi työskentelevillä opiskelijoilla, jotka suorittavat pakollista harjoitteluaan.

+ Mediayhtiöitä voidaan vaatia suosimaan nykyistä enemmän kotimaista sisällöntuotantoa.

+ Ala voi pyrkiä lisäämään valokuvien, av-teosten ja muiden kansainvälisille markkinoille sopivien töiden myyntiä ulkomaille.

Paljonko freet ansaitsevat?

Puolet Journalistiliiton freelancereista ansaitsi vuonna 2004 verotettavaa tuloa alle 1 700 euroa kuukaudessa. Kokopäivätyöstä tämä freetyöntekijöiden mediaaniansio alittaa työehtosopimuksen vähimmäistason.

Kymmenesosan verotettava tulo nousi yli 3 200 euroon kuukaudessa.

Pienituloisin kymmenesosa ansaitsi keskimäärin 850 euroa verotettavaa tuloa kuukaudessa.

Keskimääräinen free tekee täyttä työviikkoa. Osa free-työntekijöistä tekee osa-aikatyötä omasta halustaan, osa olosuhteiden pakosta.

Lähde: freelancereiden tuorein työmarkkinatutkimus. Verotettava tulo on summa, joka on saatu vähentämällä laskutuksesta tulonhankintakulut.

Vajaatyöllisyyden ohella alan ongelma ovat pienet palkkiot etenkin pienissä sanomalehdissä. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Eero Lehden mediakonsernissa freelancereille maksetaan päivän työstä saman verran kuin putkimies hankkii parissa tunnissa tai parturi aamupäivässä.

Yleisradiossa uusi tekniikka ja ohjelmien versiointi uusille jakelukanaville lisää ohjelmakohtaista työmäärää. Ohjelman tekeminen vaatii aiempaa enemmän työtunteja, mutta freelancereiden taksoja ei ole korotettu vastaavasti, RTTL:n asiamies Pirjo Munck arvostelee.

Suhteettoman pienillä palkkioilla tehdyn freetyön määrästä ei ole tarkkaa kuvaa. Alipalkkioinen työ voidaan tulkita niin, että free tekee osan työstään asianmukaisella palkkiolla, osan ilmaiseksi.

Alipalkkioista työtä tehdään, koska se on silloin tällöin vähiten huono vaihtoehto. Tulojen lisäksi se merkitsee ammattitaidon ylläpitämistä ja mahdollisuuksia antaa näyttöjä omasta osaamisesta.

Freelancereilla ei ole oikeutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan etuuksiin palkansaajakassan kautta. Journalistiliitto ajaa tämän rajoituksen poistamista.

Kelan maksama peruspäivärahakin on itsensä työllistävän journalistin ulottumattomissa, koska sitä maksetaan vain free-työstä "todistettavasti luopuneelle".