Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

1_juttupohja

 
EU:n ja AKT-maiden neuvottelut ovat vaikeassa vaiheessa

Kehitys (22.06.2006 - Juhani Artto) Neuvottelut taloudellisista kumppanuussopimuksista (EPA) EU:n ja AKT-maiden (77 valtion ryhmä Afrikasta, Karibialta ja Tyynenmeren alueelta) välillä ovat hankalassa vaiheessa. Osapuolet ovat kaukana toisistaan monessa keskeisessä asiassa, eikä selvää liikkumista kohti kompromisseja ole tapahtunut.

Neuvottelut ovat jopa vaikeampia kuin Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, koska EPA-neuvotteluissa EU tavoittelee laajempialaisia sopimuksia kuin WTO:ssa. Useimmille AKT-maille samanaikaiset raskaat kauppaneuvottelut kahdella eri foorumilla ovat kohtuuttoman vaativia, koska niillä on niukasti neuvotteluissa tarvittavia asiantuntijoita.

EU ja AKT-maat sopivat EPA-neuvottelujen tavoitteista osana kesäkuussa 2000 allekirjoitettua Cotonoun kumppanuussopimusta. EPA-neuvottelujen alku viivästyi suunnitellusta vuodella. Ensimmäiset viralliset keskustelut käytiin vasta lokakuussa 2003.

Cotonoun sopimuksen mukaan alueelliset taloudelliset kumppanuussopimukset tulisi ottaa käyttöön jo vuonna 2008. Ajankohta on johdettu poikkeusluvasta, jonka Maailman kauppajärjestö WTO on myöntänyt EU:n ja AKT-maiden keskinäisen kaupan järjestelyille. Luvan voimassaolo päättyy vuoden 2007 lopussa. Poikkeuslupa on tarpeen, koska EU:n ja AKT-maiden keskinäisen kaupan nykyiset säännöt syrjivät kolmansia maita ja ovat siten ristiriidassa WTO:n määräysten kanssa.

AKT-maat ovat muodostaneet EPA-sopimusten luomiseksi useita alueellisia yhteenliittymiä Afrikassa sekä yhden Karibialla ja yhden Tyynellämerellä. EU neuvottelee kunkin maaryhmän kanssa erikseen.  

Kauppapolitiikassa operoivat EU- ja AKT-maiden kansalaisjärjestöt ovat olleet tyytymättömiä EU:n linjaan EPA-neuvotteluissa. Järjestöjen mukaan EU on ohittanut Cotonoun sopimuksessa hyväksytyt köyhyyden lieventämisen ja kestävän kehityksen tavoitteet. Niiden sijaan EU on esittänyt kaupan esteiden vastavuoroista purkamista, mitä myös WTO:ssa hyväksytyt kansainvälisen kaupan säännöt vaativat. Arvostelijoiden mielestä sen toteuttaminen ilman merkittäviä erityisjärjestelyjä painaisi AKT-maiden teollisuuden entistä pahempaan ahdinkoon.

EPA-neuvotteluissa osapuolet ovat vahvasti erimielisiä siitä, pitääkö niissä lainkaan käsitellä investointi- ja kilpailuasioita sekä julkisten hankintojen läpinäkyvyyttä. WTO:ssa ne on jätetty nykyisen neuvottelukierroksen asialistalta nimenomaan AKT-maiden ja niiden kanssa liittoutuneiden kehitysmaiden vaatimuksesta. 

EPA-neuvottelujen taustalla AKT-maihin vaikuttaa kaiken aikaa niiden halu saada EU:lta ja sen jäsenmailta mittavaa kehitysapua. Tavoitteena on myös säilyttää etuuksia EU:n markkinoille pääsyssä.

Viime kuukausina Euroopan parlamentista on kuulunut samankaltaisia ääniä kuin EU:n EPA-linjaa arvostelevista kansalaisjärjestöistä.

Tausta-aineistoa ja uutisia webissä: