Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2


Lupaava trendi:
Lapsityöläisten määrä laski 2000-2004

Kehitys (07.10.2006 - Juhani Artto) Vuonna 2004 maailmassa työelämään osallistui 218 miljoonaa alle 18-vuotiasta lasta. Hätkähdyttävän suuri luku muuttuu kuitenkin myönteisemmäksi, kun sitä verrataan tilanteeseen neljä vuotta aiemmin. Vuonna 2000 lapsityöläisten määräksi arvioitiin 246 miljoonaa. Määrä väheni 11 prosenttia.

Vaarallista työtä tehneiden 5-17-vuotiaiden määrä pieneni vielä enemmän, 171 miljoonasta 126 miljoonaan. Se merkitsi 33 prosentin supistumista.

Tiedot ovat peräisin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tuoreesta tutkimuksesta. Sen tekijät korostavat, että vuosien 2000 ja 2004 luvut ovat täysin vertailukelpoisia, koska käytetyt määritelmät ja tutkimusmenetelmät pysyivät muuttumattomina.

Lisäksi tekijät huomauttavat, että selvityksessä "lapsityöläisen" tai "työelämään osallistuvan lapsen" käsitteet eivät sisällä alaikäisten hyväksyttävää työntekoa. Siihen luetaan alle 18-vuotiaan kotitaloustyö kotona sekä muut hänen kehitystään edistävät työt, jotka eivät häiritse hänen koulunkäyntiään.

Eroonpääsy ei-toivotusta lapsityöstä olisi paitsi arvokasta inhimillisesti myös edullista taloudellisesti. Raportissa arvioidaan, että lapsityön lopettaminen seuraavan 20 vuoden aikana vaatisi 760 miljardin dollarin sijoituksen. Se kannattaisi tehdä, sillä vastaava koulutustason nousu ja terveystilanteen paraneminen johtaisivat yli 4 000 miljardin taloudelliseen hyötyyn.

Yli puolet aasialaisia

Alueittaisessa tarkastelussa työelämään osallistuvien 5-14-vuotiaiden lasten määrä oli vuonna 2004 korkein Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Siellä heitä oli 122 miljoonaa. Neljässä vuodessa määrä laski 5 miljoonaa. Lapsityöläisten osuus alueen koko ikäryhmästä supistui vajaan prosenttiyksikön päätyen 19 prosenttiin.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lapsityöläisten määrä kasvoi lievästi nousten 49 miljoonaan. Sen sijaan 5-14-vuotiaiden ikäryhmässä työtä tehneiden osuus aleni 29 prosentista 26 prosenttiin.

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella tilanne kaunistui harppauksellisesti. Lapsityöläisten määrä putosi 17 miljoonasta 6 miljoonaan ja heidän osuutensa koko ikäryhmästä 16 prosentista 5 prosenttiin.

Lähes joka toinen alle 12-vuotias

Ikäryhmittäinen jaottelu paljastaa viiltävän seikan. Vuonna 2004 maailman 218 miljoonasta lapsityöläisestä lähes puolet – 108 miljoonaa – oli alle 12-vuotiaita. Ikäryhmässä 12-14-vuotiaat heitä oli 58 miljoonaa ja 15-17-vuotiaiden joukossa 52 miljoonaa.

Miten on mahdollista, että kaikkein nuorimpien osuus lapsityöläisistä on näin suuri? Sektorikohtainen jaottelu antaa siihen selityksen. Lapsityöläisistä 69 prosenttia toimi maa- ja karjataloudessa. Niiden piirissä on runsaasti töitä, joissa on käyttöä lapsityövoimalle. Kehitysmaiden asukkaiden enemmistö asuu yhä maaseudulla, ja laajoilla alueilla lasten osallistumista jo hyvin nuorella iällä työntekoon pidetään luonnollisena, kuten taannoin Suomessa maatalousvaltaisen elinkeinorakenteen aikoihin. Nykyisissä kehitysmaissa lasten työnteko on usein perheiden köyhyyden vuoksi ja parempien vaihtoehtojen puuttuessa välttämätöntä.

Palvelualan töihin on sijoittunut 22 prosenttia lapsityöläisistä, teollisuuteen 9 prosenttia.

ILO:n raportissa päätellään, että toiminnassa lapsityön lopettamiseksi maatalouteen ja kotitaloustöihin oman kodin ulkopuolella on kiinnitetty liian vähän huomiota.

Enemmistön työ vaarallista

Vaarallisten töiden vähennys keskittyi nuoreen ikäryhmään. Neljässä vuodessa vaarallista työtä tehneiden 5-14-vuotiaiden määrä laski 111 miljoonasta 74 miljoonaan. Ikäryhmässä 15-17-vuotiaat vaaralliseen työhön osallistuneiden määrä aleni 59 miljoonasta 52 miljoonaan.

Vaarallisissa töissä 5-11-vuotiaiden ikäryhmän tyttöjä ja poikia oli lähes yhtä paljon. Sitä vanhemmissa ikäryhmissä poikien osuus oli 55-62 prosenttia.

Selvitykseen sisältyy luettelo työaloista, joilla eri maat ovat kieltäneet alle 18-vuotiaiden työnteon. Listalta löytyvät muun muassa teurastamot, nahkaparkkaamot, vesi- ja kaasulaitokset sekä tiilien valmistus. Merenkulku, katukauppa ja rakennustyöt sisältyvät luetteloon, samoin metallien työstö ja raskaiden taakkojen käsittely.

Joissakin maissa 16 vuotta täyttäneille sallitaan työ sokeritehtailla, laivanrakennuksessa ja tulitikkujen valmistuksessa. On myös maita, joissa 14 vuotta täyttäneet saavat laillisesti työskennellä mattokutomoissa, saippuatehtailla ja rautatieasemien ruokaloissa.

Lapsityön dynamiikka tunnetaan hyvin

Työelämään osallistuneiden lasten määrän selvä väheneminen uuden vuosituhannen alkuvuosina osoittaa, että toiminta tämän päämäärän puolesta on ollut oikeansuuntaista. Raportissa todetaankin, että lapsityön dynamiikka tunnetaan nykyään hyvin. Keskeisiin opetuksiin kuuluu se, että toivottuihin tuloksiin ei päästä, ellei työnantajien ja työntekijöiden järjestöjä vedetä rakentavan vuoropuhelun hengessä mukaan aloitteisiin.  

Lähde: