Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2

   
Ei ainoastaan Grameen Bank

Kehitys (21.12.2006 - Juhani Artto) Bangladeshissä toimiva Grameen Bank on pitkään ollut maailmanlaajuisesti tunnetuin mikroluottoja köyhille jakava organisaatio. Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen sille lokakuussa 2006 vahvisti entisestään mielikuvaa Grameen Bankista köyhien mikroluotottamisen mestarina.

Sitä se onkin Bangladeshissä ja Grameen Bankin saavutukset ovat osaltaan rohkaisseet perustamaan ympäri kolmatta maailmaa mikroluottohankkeita. Grameen Bank ei ole kuitenkaan alan uranuurtaja. Ideaa kehiteltiin sekä teoriassa että käytännössä jo ennen vuotta 1974, jolloin Muhammad Yunus ryhtyi Grameen Bankin syntyyn johtaneeseen mikroluottotoimintaansa. Itse pankki perustettiin vuonna 1976.

Opportunity International lähti liikkeelle Etelä-Amerikassa ja Indonesiassa jo vuonna 1971. Tänään sen palveluksessa on 6 000 henkeä maapallon eri osissa. Viime vuoden lopulla sillä oli 810 000 mikroluottoasiakasta.

Accion International ryhtyi toteuttamaan ensimmäistä köyhien luotto-ohjelmaansa vuonna 1973 Brasiliassa. Se menestyi ja pian Accion laajensi vähäosaisten mikroluototusta Brasiliassa ja vähitellen monessa muussakin maassa.

Tuhansia mikroluottolaitoksia

Mikroluotosta on lyhyessä ajassa tullut hittituote. YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Ecosocin vuoden 2005 teemana oli mikroluototus. Sen nimeen ovat alkaneet vannoa monet talousoppineet, poliittiset päättäjät ja kehitysrahoituslaitosten johtajat.

Mikroluottoväen ensimmäinen maailmankongressi järjestettiin vuonna 1997. Sen osanottajat asettivat tavoitteeksi mikroluoton osoittamisen 100 miljoonalle köyhälle vuoden 2005 loppuun mennessä.

Tavoitteeseen ei aivan ylletty, mutta 100 miljoonan raja menee rikki vuoden 2006 loppuun mennessä. Kanadassa marraskuun puolivälissä 2006 kokoontunut mikroluottoliikkeen maailmankongressi vakuutti. Osanottajat asettivat uudeksi päämääräksi 175 miljoonan köyhän mikroluotottamisen vuoteen 2015 mennessä. Mikroluottokampanja laatii vuosittaisen yhteenvetonsa etenemisestään yli 3 100 mikroluottoja jakavan organisaation raporteista. Naisten osuus lainojen saajista on ollut yli 80 prosenttia.

Maailmanpankin luvut mikroluototuksen laajuudesta poikkeavat mikroluottokampanjan esittämistä. Maailmanpankin mukaan kehitysmaissa toimii yli 7 000 mikroluottoinstituutiota ja ne ovat luotottaneet 16 miljoonaa köyhää ihmistä. Osalle heistä luoton saaminen on merkinnyt taloudellisen ja sosiaalisen nousun alkua, osalle kiinni pääseminen pikkulainaan on tuottanut pettymyksen.

Mikroluoton merkityksestä kiistellään

Grameen Bankin ja usean muun mikroluottolaitoksen lainojen yli 90-prosenttinen takaisinmaksuaste mainitaan usein todisteena järjestelmien toimivuudesta. Grameenissa takaisinmaksukykyä ylläpidetään muodostamalla luoton saajista yhteisvastuullisia ryhmiä.

Järjestelyllä on sekä vahva että heikko puolensa. Se, että köyhät pelastavat toisia köyhiä ajautumasta velkakierteeseen, ei välttämättä kohenna koko yhteisön taloudellista asemaa, arvostelijat sanovat.

Kehityspolitiikan valtavirran tunnettu kriitikko Walden Bello varoittikin 14. lokakuuta The Nationin verkkosivustossa odottamasta liikoja mikroluotoilta. Edellisenä päivänä oli julkistettu tieto Grameen Bankista Nobelin rauhanpalkinnon saajana.

Bello muistutti siitä, ettei mikroluotoilla ole murrettu köyhyyttä ylläpitäviä rakenteita, kuten maaomaisuuksien epätasaista jakaumaa. Hänen mukaansa instrumentti ei ole myöskään auttanut kaikkein köyhimpiä, koska pääosa luotoista on ohjattu heitä hieman parempiosaisille ryhmille.

Tuhansia luottolaitoksia yhdistävän mikroluottokampanjan aktiiveille tämä kritiikki on tuttua. Äskettäisessä maailmankongressissa tehtiinkin päätös, joka reagoi arvosteluun myönteisesti. Mikroluottojen määrän lisäämisen rinnalla tavoitteeksi asetettiin 100 miljoonaa köyhän nostaminen vuoteen 2015 mennessä ”dollarilla päivässä” –rajan alapuolelta sen yläpuolelle.

Lue lisää:

  • Englanninkielinen Wikipedia tarjoaa tiiviissä muodossa pätevää tietoa mikroluotoista ja hyvän linkkikokoelman aihepiirin analyyseihin ja organisaatioiden verkkosivustoihin - http://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit