Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_1


Britannian apu parantaa vastaanottajamaan hallintoa

Kehitys (20.06.2007 - Juhani Artto) Britannia julkaisi heinäkuussa 2006 uuden kehityspoliittisen linjauksen, ”valkoisen kirjan”. Siinä annetaan aiempaa keskeisempi merkitys hallintojen suorituskyvylle. Uusi korostus näkyy jo ohjelman nimessä. Siinä kehotetaan uudistamaan hallintoja niin, että ne toimivat köyhien hyväksi.

Vastaavalla paikalla joulukuun 2000 kehityspolitiikan valkoisessa kirjassa oli globalisaatio. Ohjelmassa vaadittiin ohjaamaan globalisaatiota köyhiä hyödyttävään suuntaan.

Molemmissa asiakirjoissa, kuten myös marraskuussa 1997 julkaistussa linjauksessa, Britannian kehityspolitiikan päätavoitteeksi määritellään köyhyyden voittaminen.

Vuoteen 2013 mennessä 0,7 prosentin BKTL-osuuteen

Heinäkuun 2006 ohjelmassaan Britannia vakuuttaa moneen kertaan aikovansa pitää kiinni lupauksistaan. Niihin kuuluu lupaus nostaa kehitysyhteistyön määrärahojen osuus bruttokansantulosta 0,7 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä. Britannia on nyt ensimmäistä kertaa sitoutunut 0,7 prosentin BKTL-osuuden tavoittelussa konkreettiseen aikatauluun.   

Britannia keskittää kehitysyhteistyönsä maihin, joissa on eniten köyhiä ihmisiä. Sen perusteella kumppaneiksi valikoituu ennen muuta Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Etelä-Aasian maita. Vuonna 2015 yli 90 prosenttia maailman köyhistä elää niissä, jos nykyiset trendit jatkuvat, ohjelmassa todetaan.

Toisen pääkohteen muodostavat maat, joissa valtiovalta on epävakaa ja toimii heikosti (”fragile states”). Valkoisen kirjan mukaan niiden määrä saattaa kasvaa johtuen ilmaston muutoksesta, väestönkasvusta, energiapulasta, maastamuutosta ja eräistä muista tekijöistä. Britit laskevat, että tällä hetkellä kolmannes ja jo vuonna 2010 puolet maailman köyhistä elää ”hauraissa valtioissa”. Osuuden nopea kasvu johtuu osaksi köyhien määrän vähenemisestä edistyvissä kehitysmaissa.

Ohi vastaanottajan oman hallinto-organisaation

Kehityspolitiikalle hauraiden valtioiden haaste on erityisen vaikea. Niiden kyky vähentää köyhyyttä on usein vähäinen, mutta julkisten palvelujen tarve sitäkin suurempi, valkoisessa kirjassa hahmotetaan.

”Sen vuoksi myös hauraat valtiot tarvitsevat pitkäaikaista, ennustettavaa ja hyvin koordinoitua apua hallintojärjestelmiensä parantamiseen.”

Yhteistyökumppanin heikon tilan britit ottavat huomioon harkitessaan kehy-rahojen vaihtoehtoisia käyttötapoja. ”Voimme rajoittaa apumme esimerkiksi köyhien tarpeita tyydyttäviin erityisohjelmiin tai ohjata lahjavaroja suoraan koulutukseen ja terveydenhuoltoon.” Vaihtoehtona voi olla toimeenpanon järjestäminen vastaanottajamaan oman hallinto-organisaation ulkopuolella tai itsenäisen ja tavallista tiukemman valvonnan järjestäminen.

Näissäkin tapauksissa päämääränä on samansaikaisesti vahvistaa julkisten insituutioiden toimintakykyä, herkkyyttä köyhien tarpeille sekä vastuullisten tahojen tilivelvollisuutta, valkoisessa kirjassa linjataan.    

Korruptio vakavasti esillä maaneuvotteluissa

Hallinnon toimintakyvyn, herkkyyden ja tilivelvollisuuden vahvistaminen määritellään ohjelmassa Britannian kehitysyhteistyön ensisijaiseksi tehtäväksi myös muissa kuin hauraissa valtioissa.

Maissa, joissa hallinto toimii kohtalaisesti ja on kehittymässä, Britannia harkitsee suoran budjettituen antamista. ”Näissä maissa apumme tulee olemaan pitkäaikaista ja ennustettavaa, ja se kanavoidaan maan omien järjestelmien kautta, koska se johtaa parhaisiin tuloksiin pienimmillä kustannuksilla.”

Myös näissä suotuisissa olosuhteissa annetun budjettituen tulee parantaa julkisen talouden hallinnointia ja kykyä tarjota julkisia palveluja. Korruption vähentäminen on sen olennainen osa.

Britannia lupaa yhteistyökumppaneilleen tutkimus- ja oikeusapua toimintaan korruptiota ja rahanpesua vastaan. Maaneuvotteluissa korruption käsittely kuuluu keskeisiin asioihin, valkoisessa kirjassa todetaan.

Useimmissa maissa on luotu korruptionvastainen lainsäädäntö. Se jää kuitenkin täysin tehottomaksi, jos poliisi ja oikeuslaitos epäonnistuvat lakeja vastaan rikkoneiden tutkinnassa ja vetämisessä oikeuteen, ohjelmassa muistutetaan. Britannia aikoo vuosittain laatia toimintaohjelman kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa, ilmenevää korruptiota vastaan.

Valkoisessa kirjassa arvioidaan, että OECD:n monikansallisia yhtiöitä koskevat eettiset suositukset eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Jatkossa aihepiiriin kuuluvien tapausten seurantaa tehostetaan, britit lupaavat.   

Muut asiat julkisen hallinnon
kehittämishaasteiden varjossa
 

Julkisen hallinnon kehittämistarpeiden terävän käsittelyn rinnalla asiakirjan muita aloja koskevat päätelmät vaikuttavat rutiinimaisilta.

Merkittävän osan kasvavista määrärahoistaan Britannia suunnittelee käyttävänsä terveydenhuoltoon, koulutukseen, vesi- ja jätehuoltoon sekä sosiaaliturvaan. Viime vuosina kehityspoliittisissa ohjelmissa on laskettu paljon tyttöjen ja naisten koulutuksen lisäämisen varaan, mutta brittien valkoisessa kirjassa asia ohitetaan vähin maininnoin.

Vielä ohuemmin käsitellään rikkaiden ja köyhien maiden keskinäisen kaupan sääntöjä. Ikään kuin Britannia yhdessä muun vauraan maailman kanssa olisi jo tehnyt kaikki mahdolliset myönnytykset ja/tai uudet oivallukset.

Lue lisää: