Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2


Merkittävä osa kehitysmaiden yli 64-vuotiaista kuuluu työvoimaan

Kehitys (19.09.2007 - Juhani Artto) YK:n talous- ja sosiaaliosaston kesäkuussa 2007 julkaisema selvitys Development in an Ageing World tarjoaa (sivulla 61) oheisen taulukon eri-ikäisten väestöryhmien kuulumisesta työvoimaan vuonna 2005. Varsinkin Afrikan ja Oseaanian 65 vuotta täyttäneiden luvut hätkähdyttävät. Afrikassa peräti 57,4 prosenttia yli 64-vuotiaista miehistä ja 25,8 prosenttia saman ikäryhmän naisista kuului työvoimaan. Oseaaniassa vastaavat prosenttisuudet olivat 51,4 ja 33,4.  

Ikäryhmä

25-54 55-64 65+
Alue M N M N M N
Teollisuusmaat 91,9 75,3 63,9 44,9 13,4 6,3
Siirtymätalouden maat 90,7 81,3 52,6 31,2 14,2 7,8
Afrikka 96,2 61,0 86,5 48,3 57,4 25,8
Aasia 96,2 64,2 77,6 35,4 38,0 13,2
Latinalainen Amerikka
ja Karibian alue
94,3 64,3 76,1 37,2 37,2 13,7
Oseaania 87,4 73,3 76,0 60,6 51,4 33,4
MAAILMA 95,1 66,7 73,5 38,7 30,2 11,3


Myös Aasian ja Latinalaisen Amerikan 65 vuotta täyttäneistä työvoimaan luettiin paljon suurempi osa kuin teollisuusmaissa ja siirtymätalouden maissa. 

Mistä huomattava ero johtuu? Tilastojen epämääräisyydellä sitä ei kannata yrittää selittää, vaikka lukuihin on suhtauduttava pikemmin suuntaa-antavina kuin tarkkoina. Taulukko perustuu YK:n sihteeristön väestöosaston ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tietoihin. Osuvampia tilastoja ei ole tehty.

Ero johtuu ennen muuta siitä, että kehitysmaissa vain pieni osa väestöä on eläketurvan piirissä. Vanhusten toimeentulo perustuu pääasiassa heidän omaan työntekoonsa ja heidän lähisukulaistensa antamaan apuun.

Nykyään kehitysmaissa sukulaisten tuen jatkuvuutta heikentävät useat uudet ilmiöt, kuten ydinperheistyminen, nuorempien polvien omien kulutusodotusten kasvu sekä miljoonien nuorten aikuisten ja keski-ikäisten aids-kuolemat. Näissä olosuhteissa on luonnollista, että merkittävä osa kehitysmaiden kansalaisista kuuluu työvoimaan vielä ikääntyneinäkin. Muutosta tähän asetelmaan ei ole näköpiirissä.  

Lähde: