Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_1

Portugalin kehityskumppanit ovat sen entisiä siirtomaita

Kehitys (19.09.2007 - Juhani Artto) EU:n vanhojen jäsenmaiden joukossa Portugali kuuluu kehitysyhteistyön kääpiöihin. Määrärahat ovat pysyneet pieninä. Lisäksi työn tehoa on rajoittanut lyhytjänteisyys ja pirstaleisuus.

Vahvuuksiin on laskettava kahdenvälisen kehitysyhteistyön keskittäminen kuuteen köyhään, portugalinkieliseen maahan. Vuonna 2005 avunsaajien kärjen muodostivat Angola, Cap Verde, Itä-Timor, Mosambik, Guinea-Bissau sekä Sao Tome ja Principe. Niiden itsenäisyyden aika on lyhyt verrattuna sitä edeltäneeseen siirtomaakauteen Portugalin alaisuudessa.

Vuosituhannen alussa Portugali lupasi nostaa kehy-määrärahansa vuoteen 2006 mennessä 0,35 prosenttiin bruttokansantulosta. Päättäjät eivät pitäneet kiinni lupauksestaan. Määrärahojen BKTL-osuus on pysytellyt 1990-luvulta lähtien vähän yli 0,2 prosentin tasolla.

Vuosi 2004 teki poikkeuksen. Silloin BKTL-osuus harppasi Angolan kehitysluottojen anteeksiannon vuoksi 0,63 prosenttiin. Jo seuraavana vuonna osuus palasi takaisin totutulle matalalle tasolleen. Päättäjät ovat perustelleet niukkuutta ennen muuta valtion mittavalla budjettivajeella.

Yli 10 miljoonan asukkaan Portugali osoitti viime vuonna alle 400 miljoonaa dollaria kehitysyhteistyöhön. Se oli alle puolet Suomen käyttämästä summasta.

Hankepäätökset pätkittäin

Vuosi sitten Portugali hyväksyi asiakirjan, jossa se päivitti kehitysyhteistyönsä strategiaa. Kymmenien sivujen tekstissä asiaa käsitellään niin yleisellä tasolla, että lukija jää monin osin epävarmaksi portugalilaisten aikomuksista. Osaltaan johtopäätösten uskottavuutta heikentää aiempien päätösten toimeenpanon ontuminen.

Uutena määrärahatavoitteena strategiassa mainitaan EU:ssa hyväksytty 0,51 prosentin BKTL-osuus vuonna 2010. Portugali ei ole lähelläkään siihen johtavaa uraa.

Portugalin viime 30 vuoden ajan harjoittama kehitysyhteistyö leimataan asiakirjassa sekavaksi. Hyvin erilaisiin ideoihin perustuneen työn tulokset ovat olleet sekalaisia ja usein jääneet hämärän peittoon, asiakirjassa arvostellaan.

Ensimmäisen kehy-strategiansa Portugali loi vuonna 1999. Se ei mainittavasti auttanut hallintoa johdonmukaistamaan maan yhteistyötä sen keskeisten kehityskumppanien kanssa.

Lyhytjänteisyyttä kuvastaa määräys, jonka mukaan yli vuoden kestäville hankkeille pitää anoa vuosittain jatkoaikaa valtiontalouden kirstunvartijoilta. Se rajoittaa kehitysprosessin vaatimaa ennustettavuutta.

Hajanainen valmistelu-
ja toimeenpano-organisaatio

Hankkeiden valmistelua ja toimeenpanoa on hoidettu hajautetusti yli kymmenessä ministeriössä. Koordinaatio niiden kesken on ollut löyhää, mikä on rajoittanut vakavasti myös mahdollisuuksia sovittaa Portugalin kehy-toimintaa yhteen muiden avunantajamaiden työn kanssa.

Nyt valmistelu- ja toimeenpanovastuuta on tarkoitus keskittää ulkoministeriön osana toimivaan kehitysyhteistyöinstituuttiin (IPAD).

Koulutus kuuluu yhteistyön painopisteisiin. Kehityskumppanien lahjakkaita nuoria opiskelee Portugalissa isäntämaan rahoittamana. Naisten ja miesten tasa-arvon tavoittelu tekee vasta tuloaan portugalilaisten ohjelmallisiin lähtökohtiin.

Strategian päivitys ei muuta keskeisten yhteistyömaiden joukkoa. Köyhillä, portugalinkielisillä mailla pysyy etusija myös tulevina vuosina. Portugali perustelee sitä kielen, kulttuurin, lainsäädännön ja yhteiskunnallisten instituutioiden samankaltaisuuksilla. Se on edullinen lähtökohta osapuolten vuoropuhelulle.

Portugalinkielisiin maihin keskittyvän yhteistyön haitaksi asiakirjassa mainitaan köyhien maiden henkisiä voimavaroja ehdyttävä aivovuoto.

Kansalaisjärjestöjen vähäinen rooli Portugalin virallisessa kehitysyhteistyössä myönnetään strategiassa ongelmaksi. Vielä joitakin vuosia sitten valtion ja kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen välejä hiersi keskinäinen epäluottamus ja avoin vastakkaisasettelu, asiakirjassa todetaan.

EU:n puheenjohtajamaat pureutuvat
hauraiden valtioiden ongelmaan

Paraikaa EU:n puheenjohtajamaana toimiva Portugali hyväksyi tammikuussa 2007 edeltäjänsä Saksan ja seuraajansa Slovenian kanssa yhteisen ohjelman EU:n kehy-toiminnan ajankohtaisista painopisteistä. Niissä ei ole yllätyksiä: Afrikka, taloudelliset kumppanuussopimukset, avun tehokkuus, energia, ilmastonmuutos, köyhyys, siirtolaisuus ja naisten oikeudet.

Ohjelman mukaan Portugalin ja Slovenian johdolla selvitetään, ryhdytäänkö EU:lle laatimaan kriisien ennaltaehkäisyä ja hauraiden valtioiden auttamista koskevaa strategiaa. Sen erityisenä haasteena olisi löytää keinoja helpottaa aseellisen konfliktin keskelle joutuneiden naisten ja lasten asemaa.   

Lähteet: