Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_3

   
Maailmanpankki suuntaa huomion maatalouteen

Kehitys (19.09.2007 - Juhani Artto) Maailmanpankin vaikutusvaltaisin julkaisu World Development Report (WDR) keskittyy pitkästä aikaa maatalouteen ja sen rooliin kehitysprosessissa. Edellisen kerran pankin vuosiraportti käsitteli aihetta vuonna 1982.

Sukupolven pituinen tauko on turhan pitkä, jos valintaperusteena on aihepiirin merkitys kehitysmaille. Maatalous kuuluu kärkiaiheisiin.

Kymmenissä köyhissä maissa maatalouden osuus bruttokansantulosta on vähintään 40 prosenttia ja useimpien kehitysmaiden vienti koostuu pääasiassa maataloustuotteista. Paljon yli puolet työllisyydestä on suoraan sidoksissa maa- ja karjatalouteen. Koko kolmannen maailman väestön enemmistö yhä elää maaseudulla ja on suuresti riippuvainen sen elinkeinojen tuotosta.

Tuore raportti maataloudesta julkaistaan virallisesti 19. lokakuuta 2007, mutta sen lähes lopullinen versio on ollut jo huhtikuusta 2007 lähtien luettavissa pankin omassa verkkosivustossa osoitteessa www.worldbank.org/wdr2008. Version julkinen käsittely tulee kuitenkin luvalliseksi vasta valmiin raportin julkistamishetkellä.

Kommentoijia ympäri maailmaa

Sitä odotellessa on antoisaa paneutua WDR 2008 –sivuston muuhun antiin. Tarjolla on muistioita tapahtumista, joissa eri sidosryhmien edustajat ja muut asiantuntijat kommentoivat Agriculture for Development –raportin valmisteluvaiheen aineistoja. Sivustosta ilmenee, että kesäkuun 2006 ja huhtikuun 2007 välisenä aikana Maailmanpankki järjesti viidessä maanosassa yhteensä 21 tällaista konsultaatiotapahtumaa.

Viimeinen niistä toimeenpantiin 2-viikkoisena, nettivälitteisenä konsultaationa, joka tuotti pari sataa puheenvuoroa ympäri maailmaa. Nettikonsultaation ja kolmen muun tapahtuman yhteenvedot löytyvät WDR 2008 –sivustosta.

Karkeasti yleistäen niistä voidaan hahmottaa kaksi peruslinjaa. Toisessa mallissa maataloutta kehitetään runsaasti pääomia vaativana, koti- ja ulkomaisilla markkinoilla kilpailevana tuotannonalana, toisessa maaseutuväestön eemmistön toimeentulon perustana.

Jälkimmäisen näkemyksen edustajat pelkäävät, että kehitysraportin lopullinen versio ei ota riittävästi huomioon maatalouden pientuottajien tarpeita. Kansalaisyhteiskunnan edustajien tapaamisessa tammikuussa 2007 Kanadassa jopa ehdotettiin, että kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin pientuottajiin on kohdistettava erityistoimenpiteitä.

”On kuitenkin tunnustettava, että hyvin suurelle osalle maaseudun köyhiä toiminta yrittäjänä ei tarjoa tietä ruokaturvaan ja vapautumiseen köyhyydestä”, samassa tapaamisessa pääteltiin. Maa- ja karjatalouden toimintaehtojen muutokset on toteuttava pienin askelin niin, että alalta vapautuvalle työvoimalle ehditään luoda vaihtoehtoisia työllistymiskeinoja, osanottajat esittivät.

Konsultaatioiden yhteenvedoissa arvostellaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöasioiden liian vähäistä käsittelyä valmisteluvaiheen versioissa. Sama koskee naisten asemaa.

Hahmotettava normien sijaan kehitysprosesseja

Kansalaisyhteiskunnan edustajien tapaamisen yhteenvedossa ehdotetaan, että maatalouden kehittämistä käsiteltäisiin raportissa pikemmin prosesseina kuin normimaisina suosituksina.

Osanottajat painottivat myös tarvetta hahmottaa keinoja, joilla huolehditaan raportin päätelmien toteutumisesta käytännössä. Maailmanpankin kehitysraportit ovat yleensä julkaisemisensa aikoihin herättäneet kiinnostusta kaikkialla maailmassa, mutta raportit ovat silti pääsääntöisesti jääneet vain tavallista seikkaperäisemmiksi puheenvuoroiksi tärkeistä aiheista.