Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2

Eräiden AKT-maiden vienti EU-markkinoille vaikeutui

global.finland (16.06.2008 - Juhani Artto) Vuoden 2008 alussa usean AKT-maan tuotteiden pääsy EU-markkinoille vaikeutui. Niin tapahtui maissa, jotka eivät kuulu vähiten kehittyneiden maiden (LDC) joukkoon ja jotka eivät solmineet vuoden 2007 loppuun mennessä EU:n kanssa pysyvää tai väliaikaista taloudellista kumppanuussopimusta (EPA).

Vailla EPA-sopimusta olevien LDC-maiden tuotteiden vapaa pääsy EU-markkinoille jatkui muuttumattomana perustuen EU:n vuonna 2001 hyväksymään ”Kaikki paitsi aseet” –päätökseen (Everything but arms, EBA). Poikkeuksena tästä ovat EU:n tuontikiintiöt LDC-maiden sokerille ja riisille. Niiden vähitellen väljennetyt rajoitukset EU lopettaa kokonaan runsaan vuoden kuluttua.

Muihin EPA-sopimusta vailla oleviin AKT-maihin EU alkoi soveltaa tammikuun 2008 alussa yleistä tullietuusjärjestelmäänsä. Sen tullit ovat korkeammat ja alkuperämaamääräykset tiukemmat kuin Cotonoun sopimuksessa, jota sovellettiin EU-markkinoilla vuoden 2007 loppuun asti kaikkien AKT-maiden tuotteisiin.

Vientiehtojen huononeminen koskee Nigeriaa, Kongon tasavaltaa ja Gabonia sekä seitsemää pientä Tyynenmeren valtiota. Tullien korotukset ovat kuitenkin pienehköjä ja ne koskevat vain osaa näiden maiden vientituotteista.  

Neuvotteluasetelmassa epätasapainoa

Hollannin ulkoasiainministeriön tilaama ja rahoittama tutkimus ”The new EPAs: comparative analysis of their content and the challenges for 2008” esittää, että EPA-neuvottelujen asetelma on paikoin ollut tasapainoton. Se ei ole kuitenkaan ollut syynä siihen, että osa AKT-maista on solminut EPA-sopimuksen ja osa ei.

Sekä sopimuksen tehneiden että vailla sopimusta olevien joukkoon kuuluu tulotasoltaan erilaisia AKT-maita.

Tutkimuksen mukaan sopimuksista ei ole löydettävissä mallia, jossa köyhimmille maille olisi tarjottu rikkaampia   kehitysmaita pitempi aika sopeutua kaupan uusiin sääntöihin. Sen sijaan neuvottelutulokset heijastavat kunkin osallistujan neuvottelutaitoa, tutkijat päättelevät.

Esimerkkinä tästä he vertailevat Ghanan sopimusta ja Itä-Afrikan alueellista sopimusta, jonka Kenia on hyväksynyt. Siinä vaiheessa kun Kenia vasta aloittaa EU-tuotteilta perittävien tuontitullien alentamisen, Ghana on sopimuksensa mukaisesti jo merkittävästi helpottanut EU-tuotteiden pääsyä markkinoilleen.

Tutkijat kuitenkin korostavat, että sopimusten vertailu on monimutkaista, koska asiakirjat ovat laajoja ja monin tavoin kovin erilaisia sekä sisältävät suuren määrän merkityksellisiä yksityiskohtia. 

Monen AKT-maan vähiin voimavaroihin valmistautua ja vaikuttaa neuvotteluihin on kiinnitetty huomiota jo vuosia EU:n ja AKT-maiden keskusteluissa. EU onkin vähitellen lisännyt määrärahoja, joilla parannetaan AKT-maiden kaupankäyntiin ja kauppapolitiikkaan liittyvää osaamista (Aid for trade).

Muilta osin EU on torjunut yritykset kytkeä EU:n kehitysyhteistyö EPA-neuvotteluihin.

Omistajuusvaje

Hollantilaisrahoitteinen tutkimus arvostelee EPA-neuvotteluja siitä, että parlamenteilla, liike-elämällä ja kansalaisjärjestöillä on ollut niin vähäinen rooli koko prosessissa. Myös AKT-maiden omistajuudesta tulee huolehtia tähänastista paremmin, tutkijat huomauttavat.

Lue lisää: