Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2

Köyhiä on paljon luultua enemmän

Kehitys (10.12.2008 - Juhani Artto) Maailmanpankki on pannut köyhien määrää koskevat tilastot uusiksi. Elokuussa julkaistun tutkimuksen* mukaan köyhiä oli 1981-2005 huomattavasti enemmän kuin aiemmin pääteltiin. Sen sijaan tutkimuksen toinen keskeinen johtopäätös on myönteinen. Mahdollisuudet puolittaa köyhien osuus vuoteen 2015 mennessä ovat yhä olemassa.

Köyhyysluvut mullistuivat ennen muuta sen vuoksi, että vuotta 2005 koskeva maiden hintavertailu osoitti elämisen kustannukset kehitysmaissa aiempia käsityksiä korkeammiksi. Edelliset vastaavat analyysit ovat vuosilta 1985 ja 1993. Uusi selvitys on luotettavampi kuin edeltäjänsä, koska kohteena olevaa maajoukkoa on olennaisesti laajennettu ja tuotevalikoimaa tarkennettu, tutkijat perustelevat.

Vuoden 2005 tiedot ovat peräisin 116 maassa toteutetuista 675 kyselystä. Niissä haastateltiin yhteensä 1,2 miljoonan kotitalouden edustajia, jotka oli valittu satunnaisotannalla. Maailmanpankin mukaan kyselyt antavat tilastollisesti pätevää tietoa lähes koko kolmannen maailman väestöstä.

Alle kahden dollarin joukon koko muuttumaton

Uusin perustein lasketun tilaston mukaan vuosina 1981-2005 alle dollarilla päivässä kehitysmaissa eläneiden määrä aleni 1 515 miljoonasta 876 miljoonaan. Alle 1,25 dollarilla eläneiden määrä väheni reilusti joskin hieman hitaammin, 1 896 miljoonasta 1 377 miljoonaan.

Sen sijaan kahden dollarin mittarilla kehitysmaiden köyhien määrä on pysynyt lähes muuttumattomana. Vuosina 1981-2005 alle kahden dollarin elinkustannuksilla päivässä eläneiden määrä lisääntyi 2 535 miljoonasta 2 562 miljoonaan. 1990-luvulla määrä oli monena vuonna yli 2 800 miljoonaa.

”Alle kahdella dollarilla päivässä” -tilasto olisi paljon synkempi, ellei kiinalaisten kulutustaso olisi noussut nopeasti. Vielä vuosina 1981-1993 alle kahdella dollarilla päivässä eläneiden kiinalaisten määrä väheni verkkaisesti, 972 miljoonasta 926 miljoonaan, mutta sen jälkeen kehitys oli myrskyisää. Vuonna 2005 enää 474 miljoonaa kiinalaista sijoittui alle kaksi dollaria päivässä kuluttaneiden joukkoon.

Jos Kiinan luvut jätettäisiin pois tilastosta, alle kahdella dollarilla päivässä eläneiden määrä olisi kasvanut 525 miljoonalla hengellä.

Kansainvälinen köyhyysraja liikkuu

Kansainväliseksi köyhyysrajaksi tutkimuksessa esitetään 1,25 dollarin kulutusta päivässä vuoden 2005 ostovoimapariteetin mukaan. Se vastaa viidentoista köyhimmän maan kansallisten köyhyysrajojen keskiarvoa.

Samaa perustetta on käytetty äärimmäisen köyhyyden kansainvälisen rajan määrittelemiseen jo pitkään. Määritelmästä johtuu, että raja on muuttuva suure. Vuodesta 1990 lähtien äärimmäisen köyhyyden rajana pidettiin alle dollarin kulutusta päivässä vuoden 1985 ostovoimapariteetin mukaan. Vuoden 1993 uusi ostovoimapariteettilaskelma nosti rajan 1,08 dollariin.

Puolittuuko köyhien määrä?

Syyskuussa 2000 valtioiden johtajat lupasivat yhteisessä vuosituhatjulistuksessaan puolittaa vuoteen 2015 mennessä alle dollarilla päivässä elävien osuuden maailman ihmisistä. YK:ssa vertailutasona käytetään vuoden 1990 köyhyyslukuja.

Maailmanpankin elokuussa 2008 julkaiseman tutkimuksen mukaan kehitysmaissa eli vuonna 1990 alle dollarilla päivässä 1 287 miljoonaa ihmistä. Heidän osuutensa maapallon silloisesta väestöstä oli 24,4 prosenttia. Vuonna 2005 vastaavat luvut olivat 876 miljoonaa ja 13,6 prosenttia. Jatkuessaan tämä muutostrendi olisi lunastanut vuosituhatjulistuksen sitoutumuksen selvästi ennen vuotta 2015.

Trendi ei kuitenkaan ole jatkunut. YK:n arvioiden mukaan elintarvikkeiden ja polttoaineiden maailmanmarkkinahintojen nousu vuoden 2005 jälkeen on sysännyt köyhyysrajan alapuolelle jopa 100 miljoonaa ihmistä. Syksyllä 2008 kansainvälinen finanssikriisi ja taloudellisen kasvun nopea heikkeneminen lisäsivät esteitä köyhyyden vähenemisen tielle. 

*The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the fight against poverty