Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2

Aliravittujen määrä nousi jyrkästi

Kehitys (10.12.2008 - Juhani Artto) Aliravittujen määrä lisääntyi 75 miljoonalla ihmisellä vuonna 2007 nousten 923 miljoonaan, maailman elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi alustavasti lokakuussa 2008. Muutos on jyrkkä, sillä määrä lisääntyi vain 6 miljoonalla vertailujaksojen 1990-1992 ja 2003-2005 välillä (842 miljoonasta 848 miljoonaan).

Tilanne synkkeni vuonna 2007 huomattavasti pääasiassa elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi, FAO päättelee. Järjestön mukaan kroonisesti nälkäisten määrän kasvu todennäköisesti jatkui vuoden 2008 alkukuukausina, koska silloin elintarvikkeiden hinnat yhä nousivat. Sen jälkeen ne pysyivät korkeina pudoten vauhdilla vasta elo-syyskuussa. Silloinkin hintataso pysyi kuitenkin joulukuussa rekisteröidyn vuoden 2007 lakipisteen yläpuolella.

Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi lokakuussa 2008, että 43 matalatuloista elintarvikkeiden nettotuojamaata maksaa 2008 tuontiruoastaan 7,2 miljardia dollaria enemmän kuin uusimman ruokakriisin puhkeamisen vuonna 2007. Lisäys vastaisi 0,8 prosenttia niiden ennustetusta bruttokansantuotteesta.

Vielä pahemmin kymmeniä matalatuloisia maita koettelee tänä vuonna polttoaineiden kansainvälisten hintojen nousu. IMF:n mukaan matalatuloiset polttoaineiden nettotuojamaat käyttävät 2008 polttoaineiden tuontiin 60 miljardia dollaria enemmän kuin viime vuonna. Lisäys vastaisi 3,2 prosentin osuutta maaryhmän bruttokansantuotteesta. Angola ja muut köyhät kehitysmaat, jotka ovat polttoaineiden nettoviejiä, hyötyvät korkeista hinnoista.   

FAO ei ole esittänyt, miten kroonisesti nälkäisen joukon viimevuotinen 75 miljoonan hengen lisäys jakaantuu maapallon eri osien kesken. Koska lisäys on pääosin aiheutunut elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen noususta, sopii olettaa, että merkittävä osa lisäyksestä on toteutunut matalatuloisissa elintarvikkeiden nettotuojamaissa.

Aseelliset konfliktit kärjistävät nälkäongelmaa

1990-luvun alkuvuosien ja vuosien 2003-2005 välisenä aikana eniten kroonisesti nälkäisten määrä kasvoi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 169 miljoonasta 212 miljoonaan. Lisäyksestä 34 miljoonaa toteutui sisällissodasta kärsineessä Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Aseelliset konfliktit selittävät myös Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nälkäisten määrän kasvua 19 miljoonasta 33 miljoonaan. Lisäyksestä 9 miljoonaa kertyi Afganistanissa ja Irakissa.

Aliravittujen määrä väheni eniten Kiinassa. Se laski 178 miljoonasta 123 miljoonaan. Intiassa vahva taloudellinen kasvu ei sen sijaan estänyt nälkäarmeijan laajenemista. Vertailujakson alussa siellä oli 207 miljoonaa aliravittua, lopussa 231 miljoonaa. Aasiassa ilman Kiinaa ja Intiaa tilasto kaunistui 9 miljoonalla.

Parempaan suuntaan edettiin myös Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Nälkäisten määrä supistui 53 miljoonasta 45 miljoonaan. Taloudellisesti kehittyneissä maissa aliravittujen määrä aleni 19 miljoonasta 16 miljoonaan.

FAOn strategia aliravitsemuksen vähentämiseksi koostuu kahdesta keskeisestä osasta. Toisessa niistä rakennetaan turvaverkostoja ja sosiaaliohjelmia heikoimmassa asemassa olevien välittömäksi auttamiseksi. Toisena osasena on tuki pientuottajien elintarviketuotannolle.