Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_2

Rikkaiden maiden pelastus- ja elvytyspaketit
askarruttavat kehitysmaita

SASK (23.02.2009 - Juhani Artto) Viime kuukausina niin rikkaiden valtioiden kuin kehitysmaidenkin johtajat ovat puheissaan varoittaneet protektionismista eli tuontisuojan lisäämisestä. Protektionismi vaikeuttaa talouskriisin ratkaisemista, he ovat opastaneet, usein 1930-luvun suuren laman opetuksiin vedoten.

Näistä esiintymisistä huolimatta rikkaat maat ovat tehneet viime syksyn jälkeen mittavia ratkaisuja, jotka monen kehitysmaan mielestä heikentävät kehitysmaiden asemaa kansainvälisessä taloudessa.

Kehitysmaiden edustajat ovat leimanneet protektionistiseksi varsinkin Yhdysvaltojen äskettäisen lähes 800 miljardin dollarin elvytyspakettiin sisältyvän ”osta yhdysvaltalaista” –ehdon. Sen mukaan perusrakenteiden kunnostamiseen ja kehittämiseen varattuihin jättimäisiin määrärahoihin pääsee käsiksi vain suosimalla yhdysvaltalaisia tuotteita.

Tosin Yhdysvaltojen sopimukset naapurimaidensa, EU:n ja Japanin sekä eräiden muiden maiden kanssa turvannevat niiden yrityksille tasavertaiset kilpailuehdot jenkkiyritysten kanssa, kansainvälisen kaupan ja kehityksen keskus ICTSD tulkitsee.

Brasilia on ilmoittanut vievänsä USA:n elvytyspaketin ”osta yhdysvaltalaista” -ehdon Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa jäsenmaiden keskinäisten kiistojen ratkaisuelimeen. Myös Kiina on syyttänyt tiedotusvälineissään Yhdysvaltojen elvytyspakettia kaupan kansainvälisten pelisääntöjen rikkomisesta.

USA:n vientiteollisuus pelkää kostoa

Yhdysvalloissa eräät vientialojen edustajat ovat leimanneet ”osta yhdysvaltalaista” –ehdon virheeksi, koska ehto voi johtaa yhdysvaltalaisten tuotteiden syrjintään vientimarkkinoilla. Tästä on varoittanut muun muassa kuluttajaelektroniikan valmistajien yhdistyksen puheenjohtaja Gary Shapiro.

Ay-liikkeessä muun muassa terästyöläisten liitto USW on innostunut kotimaisia valmisteita suosivasta ehdosta. Sillä varmistetaan, että elvytyspaketin verodollarit investoidaan Yhdysvalloissa valmistettuun teräkseen ja rakennusaineisiin ja siten hyödyttävät ennen muuta omaa talouttamme, USW:n puheenjohtaja Leo Gerard päättelee.

Ehdon työllisyysvaikutuksesta on kuitenkin esitetty ristiriitaisia arvioita. Eräiden selvitysten mukaan Yhdysvallat saattaa jopa menettää ehdon vuoksi enemmän työpaikkoja kuin voittaa, jos se panee liikkeelle tuontisuojan lisäämisen kierteen.

Myös EU-alueella on tehty ratkaisuja, joita syytetään protektionistisiksi. Ranskalle, Italialle ja Espanjalle on huomautettu, että niiden kotimaisen autoteollisuuden tukipaketit muuttavat epäreilulla tavalla kilpailun sääntöjä. Samoin EU:n uudelleen käyttöönottamat eräiden maitotuotteiden vientitukiaiset ovat herättäneet EU-alueen ulkopuolella protesteja.

Haittaa lainamarkkinoiden kiristymisestä

Yhteensä yli 3 000 miljardiin dollariin nousseiden pelastus- ja elvytyspakettien vakavin haitta kehitysmaille saattaa silti olla lainamarkkinoiden kiristyminen. Siitä kärsivät eniten heikoimmat kehitysmaat. Kehitysmaiden edustajat toivat tämän painokkaasti esille pari viikkoa sitten Genevessä WTO:n epävirallisessa tapaamisessa.

Samassa tapaamisessa kävi ilmi, että WTO:lla ei ole vielä kylliksi tietoa rikkaiden maiden pelastus- ja elvytyspakettien konkreettisista sisällöistä, jotta WTO voisi tutkia niiden yhteensopivuutta kaupan kansainvälisten sääntöjen kanssa. Geneven tapaamisesta on raportoinut kehitysmaissa ja kansalaisjärjestöissä laajasti arvostettu Third World Network.