Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_1

Tšekki korostaa muuttumisen kokemuksiaan

Kehitys (06.03.2009 - Juhani Artto) Vaikka Tšekki on Euroopassa keskikokoinen maa ja melko uusi toimija kansainvälisellä kehitysareenalla, olen vakuuttunut, että Tšekillä on paljon annettavaa. Näin julisti viime syksynä Tšekin apulaisulkoministeri Jan Kohout esitellessään Tšekin EU-puheenjohtajuuden (tammi-kesäkuu 2009) kehitysyhteistyön pääkohtia.

”Tämä johtuu ennen muuta ainutlaatuisista kehitys- ja muuttumiskokemuksistamme”, ministeri perusteli.

Selvimmin näiden kokemusten hyödyntäminen näkyy vuonna 2005 allekirjoitetuissa 2006-2010 yhteistyöohjelmissa Moldovan, Bosnia ja Hertsegovinan sekä silloisen Serbia ja Montenegron kanssa. Moldovialle Tšekki lupaa välittää kokemuksiaan taloudellisesta ja sosiaalisesta muuttumisestaan. Yhteistyössään Serbia ja Montenegron kanssa Tšekki sitoutuu tukemaan sen yhdentymistä Euroopan Unioniin.

Niukat määrärahat

Käytetyn rahan määrällä mitattuna Tšekin annettava on varsin rajallista. Esimerkiksi Suomi ohjaa tänä vuonna kehitysyhteistyöhön yli viisi kertaa enemmän euroja kuin Tšekki.

Vuonna 2007 Tšekki käytti kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön 58 miljoonaa euroa. Yhteistyömaata kohti se merkitsi pieniä summia, koska Tšekillä on hanketoimintaa kahdeksan pääkumppanin lisäksi monessa muussakin maassa. Ulkomaiset asiantuntijat ovatkin kehottaneet Tšekkiä supistamaan sekä yhteistyömaidensa määrää että toimintasektorien kirjoa. Euroopan ulkopuolella Tšekin keskeiset kumppanuusmaat ovat Angola, Mongolia, Vietnam, Jemen ja Sambia.  

Monenkeskistä yhteistyötä Tšekki rahoitti toissa vuonna 77 miljoonalla eurolla. Monenkeskisen yhteistyön määrärahoista yli puolet vei EU:n kehy-toiminnan rahoittaminen ja Euroopan kehitysrahaston maksuosuus. Tuki YK-järjestöille on pysynyt pienenä.

Kehitysyhteistyön määrärahojen osuus Tšekin bruttokansantulosta nousi toissa vuonna 0,11 prosenttiin. Osuus pysyy samana 2008-2009, ennakkotiedot viime vuoden ja ennusteet kuluvan vuoden kehityksestä kertovat.

Tšekin ulkoasiainministeriö on toiminut sen puolesta, että kehy-määrärahojen BKTL-osuus nousisi EU:n linjauksen mukaisesti 0,17 prosenttiin vuonna 2010, mutta budjettivalmistelusta vastaava valtiovarainministeriö ei ole lämmennyt ajatukselle.

Vesihuoltoa ja ympäristönsuojelua

Kahdenvälisessä hankeyhteistyössä Tšekki auttaa keskeisiä kumppanuusmaitaan muun muassa vesi- ja jätevesihuollon kehittämisessä sekä ympäristöä pilaavien saasteiden eliminoimisessa. Myös terveydenhuolto sekä maa- ja metsätalous ovat tšekkien kehy-toiminnan vahvoja aloja.

Usean pääkumppanuusmaansa kanssa Tšekki on sopinut, että yhteistyön läpikäyvinä tavoitteina ovat miesten ja naisten tasa-arvo sekä julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Moldovassa tšekit osallistuvat poliisin ja rajavartioston voimavarojen kartuttamiseen. Osapuolet ovat sisällyttäneet vuosien 2006-2010 ohjelmaan myös tehokkaan maahan- ja maastamuuttoasioiden hallinnon luomisen.

Kestäviä energialähteitä paikallisesti

Tšekin EU-puheenjohtajuuden painopisteisiin kuuluu paikallisten kestävien energialähteiden kehittely. ”Useimpien vuosituhattavoitteiden saavuttamisen ennakkoehtona on kestävien energialähteiden kehittely, mutta keskustelussa siitä paikallista näkökulmaa on aliarvioitu”, apulaisulkoministeri Jan Kohout totesi ennen Tšekin EU-puheenjohtajakauden alkua. Tammikuun lopulla 2009 Tšekki järjesti EU-maiden kehitysyhteistyöministereille seminaarin paikallisen näkökulman huomioonottamisesta kestävän energian edistämisessä.

Läpikäyvänä teemana puheenjohtajakauden kehitysasioiden ohjelmassaan Tšekki pitää ”itäistä ulottuvuutta”. Tšekkien mielestä Itä- ja Kaakkois-Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen kokemuksia pitää analysoida ”potentiaalisena lähteenä maailman muiden osien kehitysstrategioiden kehitystyölle”.