Juhani Artto Homepage 2009 / Trade Union News from Finland / Ay-uutiset maailmalta
valikko


JUHANI ARTTO
HOMEPAGE 2013

HAKU / SEARCH

GALLERIA / GALLERY

TRADE UNION NEWS
FROM FINLAND 1997-2013

AY-UUTISET
MAAILMALTA 1999-2013

KOHTI KUMPPANUUTTA
- KUINKA SUOMI
OPPI TEKEMÄÄN
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ
1965-2005

KAIKKI PELISSÄ -
SÄHKÖISET LISÄSIVUT

EVERYTHING AT STAKE - SAFEGUARDING INTERESTS IN A WORLD WITHOUT FRONTIERS

MEDIALINNAKKEET

BOLIVIA

HAITI

MUUT JUTUT
OTHER STORIES

INTERNET -
TIEDONHAUN OPAS 2.0

SUITSAIT

MUILLA SAITEILLA
ON OTHER SITES

LINKIT / LINKS

JULKAISIJA / PUBLISHER

© JUHANI ARTTO
1997-2013

juttupohja_5

Espanja suosii Latinalaista Amerikkaa

Kehitys (15.06.2010 - Juhani Artto) Vuosina 2002-2008 Espanja peräti nelinkertaisti kehitysyhteistyön määrärahansa. Sen ansiosta Espanjasta tuli seitsemänneksi suurin kehitysavun antajamaa. Osuus bruttokansantulosta nousi 0,26 prosentista 0,45 prosenttiin.

Viime vuonna määrärahoja hieman supistettiin. Kehy-määrärahojen osuus bruttokansantulosta nousi silti 0,46 prosenttiin, sillä bruttokansantulo laski yli 6 prosenttia.

Useita vuosia sitten parlamentissa edustettuna olevat puolueet asettivat kansalaisten tukemana tavoitteeksi nostaa kehitysavun BKTL-osuus 0,7 prosenttiin jo vuonna 2012. Silloin päättäjillä ei ollut tietoa syksyllä 2008 alkaneesta kansainvälisestä taantumasta.

Nyt tavoitteen saavuttaminen tuntuu mahdottomalta, sillä kansainvälinen taantuma on iskenyt pahasti Espanjan talouteen. Maa velkaantuu nopeasti, mikä pakottaa sitä muuttamaan monia aiemmin tehtyjä suunnitelmia.

Espanja ei aio kuitenkaan heikentää kehitysyhteistyötään. Huhtikuun puolivälissä OECD:n kehitysyhteistyökomitea DAC ennusti, että Espanjan kehy-määrärahojen BKTL-osuus kohoaa tänä vuonna 0,51 prosenttiin. Se on hieman espanjalaisten pari vuotta sitten ohjelmoiman tason (0,56) alapuolella.

Espanjalla on ollut vaikeuksia laajentaa kehy-toiminnan asiantuntijakaartia samassa tahdissa kuin alan määrärahat ovat kasvaneet. Äskettäin OECD moitti Espanjaa nojautumisesta kehitysyhteistyössä liiaksi ammattidiplomaatteihin sen sijaan, että se olisi luonut tehtäviä hoitamaan kansainvälisen kehitysavun asiantuntijoiden verkoston.

Kahdenkeskinen työ pirstaleista

Paraikaa Espanja toteuttaa vuosille 2009-2012 laadittua 4-vuotissuunnitelmaa. Tärkein tehtävä on toimia köyhyyttä vastaan ja köyhien kehitysmaiden sosiaalisen nousun puolesta. Noin kaksi kolmasosaa määrärahoista käytetään kahdenkeskiseen apuun.

Historian, kielen ja kulttuurin vuoksi on luonnollista, että Latinalainen Amerikka painottuu Espanjan kehitysyhteistyössä. Toimintakaudella 2007-2008 neljä suurinta kumppanuusmaata olivat Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Peru. Kärkikymmenikköön Latinalaisesta Amerikasta mahtuivat myös Bolivia ja Ecuador.

Viidenneksi sijoittui Pohjois-Afrikan Marokko, joka näkyy Espanjan politiikassa siirtotyöläisten merkittävänä lähtömaana. Viime vuosina Espanja on alkanut painottaa aiempaa enemmän Afrikan köyhiä alueita.

Kahdenkeskinen yhteistyö on hajaantunut kymmenien maiden kesken, mistä DAC on arvostellut Espanjaa. Toimintakaudella 2007-2008 kahdenkeskisen työn määrärahoista 19 prosenttia kohdentui viiteen suurimpaan vastaanottajamaahan, mutta yli puolet määrärahoista jakaantui lähes 40 pienen vastaanottajamaan kesken. DAC esittää keskeisten kumppanuusmaiden osuuden nostamista 70 prosenttiin kahdenkeskisen työn määrärahoista.

Pirstaleisuutta korostaa työn tekeminen yksittäisissäkin maissa lukuisilla sektoreilla. Espanjan avun tuoreimmassa perusarviossaan (marraskuulta 2007) DAC suosittelee tiukempaa painopisteajattelua sektorien valintaan. Espanjalaisten 4-vuotissuunnitelmassa terveydenhuoltoa pidetään yhteistyön tärkeimpänä sektorina.

Vuosina 2007-2008 ainoastaan kuudesosa kahdenkeskisen työn määrärahoista käytettiin vähiten kehittyneissä ja muissa matalatuloisissa maissa. Tavoitteena on nostaa köyhien maiden osuus vuoteen 2015 mennessä neljäosaan kahdenkeskisistä kehy-määrärahoista.

Niukasti kansalaisjärjestöille

Monenkeskisessä työssä painottuu EU:n kehy-toiminnan rahoittaminen. Toissa vuonna siihen meni puolet määrärahoista. Kehitysyhteistyö ei kuulu Espanjan kesäkuussa 2010 päättyvän EU-puheenjohtajakauden painopistealueisiin.

Vuonna 2008 yli neljännes monenkeskisistä varoista osoitettiin Maailmanpankille ja alueellisille kehityspankeille. YK:n järjestöjä Espanja rahoitti vain 267 miljoonalla dollarilla. UNDP oli niistä 61 miljoonan euron tuellaan suurin.

Humanitaariseen apuun Espanja on ohjannut merkittäviä summia vasta aivan viime vuosina. Sen osuus on noussut lähelle 4-vuotissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettua seitsemän prosentin osuutta kaikista kehy-määrärahoista.

Kansalaisjärjestöjen kehy-toiminnan tuki on ollut vähäistä. Tähän on tulossa muutos, sillä 4-vuotissuunnitelma linjaa tavoitetasoksi viiden prosentin osuuden virallisen kehitysyhteistyön rahavirroista.